Pages

Friday, January 25, 2013

စာေပစိစစ္ေရး ဖ်က္သိမ္း၍ မူပိုင္ခြင့္နွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲအသစ္ ဖြဲ႔စည္းမည္

သာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္

မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပံုနွိပ္လုပ္ငန္းနွင့္ ထုတ္ေဝခြင့္ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီမိုကေရစီစနစ္နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူပိုင္ခြင့္နွင့္ မွတ္ပံုတင္ ဌာနခဲြအသစ္ကို ျပန္ၾကားေရးနွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္မွ စျပီး ထုတ္ေဝစာေတြ ၾကိဳတင္စီစစ္တဲ့စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီး စာေပစိစစ္နွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ အစည္းအေဝးက ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

(ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္) ညက လက္စ္ဗီးဂက္စ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Parker ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားသစ္ အထူးပြဲျပသသည့္အခမ္းအနားသုိ႕တက္ေရာက္လာေသာဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္

© WireImage

ၾကာႆပေတး (ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္) ညက လက္စ္ဗီးဂက္စ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Parker ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားသစ္ အထူးပြဲျပသသည့္အခမ္းအနားသုိ႕တက္ေရာက္လာေသာဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္၏ ေကာေဇာနီဖက္႐ွင္ဖစ္ပါတယ္။

ခုနစ္ႏွစ္တာ ေထာင္က်ေနစဥ္ အတြင္း ဘြဲ႕ ၃၁ ခု စံခ်ိန္တင္ ယူႏုိင္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယ ဆရာဝန္

ခုနစ္ႏွစ္တာ ေထာင္က်ေနစဥ္ အတြင္း ဘြဲ႕ ၃၁ ခု စံခ်ိန္တင္ ယူႏုိင္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယ ဆရာဝန္

ေဒါက္တာ အဘာႏူးပတ္တယ္ အမည္ရွိ အိႏၵိယမွ ဆရာဝန္ တစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာ အက်ဥ္းခ်ခံ ခဲ့ရေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္မွ မလြတ္မီ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ၃၁ ခုကုိ စံခ်ိန္တင္ ရယူ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာ အဘာႏူးပတ္တယ္သည္ ယခုအခါ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ပင္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးလဲႏႈန္း အက္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံ ခဲ့ရၿပီး အဆင့္ျမင့္ လံုၿခံဳေရး အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၎သည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးပညာဘြဲ႕ ၿပီးကတည္းက အဂၤလိပ္စာ ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း ၎အား ေနရာခ်ထား ေပးျခင္း ခံရေသာအခါ ၎အတြက္ ဘာသာရပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာရန္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ ရရွိခဲ့သည္။

စင္စစ္တြင္ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးသြားသည္ ႏွင့္အမွ် ေဒါက္တာအဘာႏူး ပတ္တယ္သည္ Indira Gandhi Na-tional Open တကၠသုိလ္၊ Dr.Babasaheb Ambedkar Open တကၠသုိလ္ႏွင့္ Annamalai တကၠသုိလ္ တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ စာေပးစာယူ ဆက္တက္ ခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ၎ေနထုိင္ ခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ပညာသင္ဆု မ်ားစြာကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ ဒီဂရီေပါင္း ၃၁ ခုကုိ ရယူ ႏုိင္ခဲ့သလုိ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ၊ ပရေလာက ဆုိင္ရာ၊ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရ ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ အသီးသီးတြင္ ဒီပလုိမာ မ်ားလည္း ရယူ ႏုိင္ခဲ့သည့္ အျပင္ သိပၸံႏွင့္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား တြင္လည္း မဟာဘြဲ႕မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ 

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/5297-2013-01-25-09-12-46#.UQKQ3p28B8E

ေဒါက္တာ အဘာႏူးပတ္တယ္ အမည္ရွိ အိႏၵိယမွ ဆရာဝန္ တစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာ အက်ဥ္းခ်ခံ ခဲ့ရေသာ္လည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္မွ မလြတ္မီ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ၃၁ ခုကုိ စံခ်ိန္တင္ ရယူ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကညန ရုံးကလည္းပြင္႔လင္းျမင္သာတဲ႔ေခတ္ေရာက္ပါျပီဟုဆို

ကညန ရုံးကလည္းပြင္႔လင္းျမင္သာတဲ႔ေခတ္ေရာက္ပါျပီဟုဆို

January 25, 2013Home, သတင္း

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီး ဌာနလက္ေထာက္ရွိ က.ည.န ႐ံုးမွ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္ကို  ေတြ႕ရွိသိျမင့္ပါက တုိင္ၾကားႏိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါကဲ့သို႔တုိင္ၾကားပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊တိုင္ၾကားသူထံကို လည္း မည္ကဲ့သို႔အေရးယူေဆာင္ ရြက္ထားသည္ကိုအေၾကာင္းျပန္ ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန က.ည.န ႐ံုးမွၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေသာင္းလြင္  ကေျပာၾကားသည္။
““ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ေခတ္ကို ေရာက္ပါၿပီ တကယ္ကိုနစ္နာ တယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူကိုမဆို ခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ကိုယ္အေနနဲ႔ တကယ္နစ္နာတယ္ဆိုရင္တိုင္ပါ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔မတိုင္ပါနဲ႔လို႔ ဘယ္သူကိုမွမတားထားပါဘူး။ မွန္ကန္တယ္ထင္တယ္ဆိုရင္ တုိင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ဌာန  ဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ေပး ပါမယ္။ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ အႀကံေပးစာပံုးေတြကိုထည့္ထား ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့  သက္ဆိုင္ရာ႐ံုးအလိုက္ဦးစီးမွဴးေတြ  ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို ဒီကိစၥက ဒီလိုျဖစ္ပါတယ္လို႔တင္ျပပါ အဲဒါ ကို ဦးစီးကလိုအပ္သလိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္။ အဲလို တိုင္ၾကားတာကိုလည္း ဘယ္လို အေရးယူေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာ ကို အထက္အဆင့္ဆင့္ကိုတင္ျပ သြားပါလိမ့္မယ္ၿပီးရင္ အဲလိုတုိင္း ၾကားထားတာကို ဘယ္လိုအေရး ယူေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုတာ ကိုတုိင္ၾကားမႈထံကို ျပန္ၾကားေပး သြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လည္း အဲကိစၥေတြကိုေျဖရွင္းေပး ပါတယ္။ ဟိုတစ္ေလာက ကၽြန္ေတာ္  ကိုယ္တိုင္ပဲတုိင္စာတစ္ေစာင္ဆင္း  စစ္တယ္။စာအုပ္ၾကန္႔ၾကာတဲ့ကိစၥ ပတ္သက္ၿပီး အဲလိုတုိင္ၾကားတဲ့ သူကိုလည္း ဘယ္လိုအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုတာကို ျပန္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္””ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
က.ည.န႐ံုးအေနျဖင့္ ေနာင္  တြင္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုျမန္ ဆန္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သြား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လက္မမေကာင္းလက္မ၊  ျဖတ္၍ေျခမမေကာင္းေျခမျဖတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားေရွ႕ တြင္ အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားသည္  ျပည္သူမ်ားကပါ၀င္၍တုိင္ၾကား  မွသာပေပ်ာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရသည္။

 
  ၿဖိဳးေအာင္

ေအးခ်မ္းမြန္မွ The Hot News တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီး ဌာနလက္ေထာက္ရွိ က.ည.န ႐ံုးမွ၀န္ထမ္း
မ်ားသည္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႕ရွိသိျမင့္ပါက တုိင္ၾကားႏိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ဗုဒၶဘာသာျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ာ းအတုအေယာင္ ကမၻာမွာ ဆင္ျခင္စရာ

ဗုဒၶဘာသာျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားအတုအေယာင္ ကမၻာမွာ ဆင္ျခင္စရာ
-=====================================-----


လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရဲ႕ လူမႈဘဝထဲကို ထည္ထည္ဝင္ဝင္ ဝင္ေရာက္ လို႕လာေန ပါတယ္။ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ေတြ ျမန္ဆန္စြာ ဖလွယ္ႏိုင္မႈဆိုတဲ့ အားသာခ်က္ၾကာင့္ သတင္းေခတ္ လူသားေတြအတြက္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈဟာ ေန႕စဥ္ ဘဝရဲ႕ နိစၥဓူဝ အလုပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ သတင္းဌာနေတြကလည္း အြန္လိုင္းကို အသံုးျပဳၿပီး သတင္းေတြကို သတင္းဖတ္သူထံ အျမန္ဆံုးပို႕ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သတင္းစီးဆင္းမႈကို ပိုမိုျမန္ေစတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ကလည္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြမွတဆင့္ ေၾကာ္ျငာတာ၊ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္တာ ေတြ ပိုလုပ္လာႏိုင္တယ္။


လူငယ္ မိန္းခေလး၊ ေယာကၤ်ားေလးေတြကို အျမဲတမ္း ေျခရာေကာက္၊ လိုက္ရွာေနတတ္တဲ့ ကာမမုဆိုးေတြ (Sexual Predators) ဟာ အြန္လိုင္းရဲ႕ ေနရာတိုင္းမွာ၊ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးစံုနဲ႕ တည္ရွိေနတတ္ပါတယ္။ သိျမင္လြယ္တဲ့၊ ခ်က္ခ်င္း သတိထားမိႏိုင္တဲ့ ပံုစံေတြကေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ လိင္ (သို႕) လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ စတဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈ အတြက္ အႏိုင္က်င့္ ေျပာဆို၊ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈ (Online Bullying)၊ အြန္လိုင္း (သို႕) လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ ကို အသံုးျပဳၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္ ေျပာဆို၊ ဆက္ဆံ၊ ေစာ္ကားမႈ (Online Trolling)၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူေျပာဆိုမႈ (Sexual Harassment)၊ အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈ (Sexual Abuse) စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လူႀကီး တင္မက လူငယ္ေတြလည္း ခ်က္ခ်င္း မဟုတ္ေတာင္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု ၾကည့္ၿပီး၊ ၾကံဳေတြ႕ၿပီးရင္ ကာကြယ္၊ ဆင္ျခင္သြားႏိုင္လို႕ ရပါေသးတယ္။

ဒါေတြထက္ပိုႀကီးမားတဲ့ အႏၱရာယ္ကေတာ့ ခ်က္ခ်င္း သတိမမူႏိုင္တဲ့ အေပၚယံမွာ ဟန္ေဆာင္ေကာင္း တတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြပါ။ သူတို႕ဟာ သူတို႕ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အတတ္ပညာ တစ္ခုခု၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ တစ္ခုခုကို အသံုးခ်ၿပီး လူတြ စိတ္ဝင္းစားလာေအာင္ လုပ္မယ္၊ လူမႈဆက္ဆံေရးကၽြမ္းက်င္မႈေတြ (Social Engineering Skills) ကိုသံုးၿပီး လူေတြကို ယံုၾကည္လာေအာင္လုပ္မယ္၊ ဒါေတြအားလံုး အေျခခိုင္ၿပီဆိုရင္ စိတ္ဝင္းစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈကို တလြဲ အသံုးခ်တတ္ၾကတဲ့ သေဘာပါ။ လူမႈဆက္ဆံေရးကၽြမ္းက်င္မႈပညာ (Social Engineering Skills) ကို သတင္း၊ နည္းပညာ ဘာသာရပ္ (IT) မွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ လံုျခံဳမႈ အႏၱရာယ္ (Potential Threat / Risk) ထဲမွာ ထည့္ေလ့ရွိပါတယ္။


လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြကတဆင့္ စသိ၊ ၿပီးေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ စည္းရံုးခံရ၊ ေနာက္ လူခ်င္းေတြ႕ၿပီး ကာမ လုယူခံရ၊ တခါတေလ အသတ္ပါခံရတတ္တဲ့ မိန္းခေလးငယ္၊ ေယာကၤ်ားေလးငယ္ေတြ ရင့္နင့္ဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေတြမွာလည္း မၾကာခဏ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္ မွာေတာင္ သိပ္မၾကာခင္က အြန္လိုင္းမွာ ခင္မင္ရာက တဆင့္ ရင္းႏွီးၿပီး မိန္းခေလးငယ္ က ေယာကၤ်ား လူႀကီးဆီ မိဘမသိေအာင္ ခိုးလိုက္လာတဲ့ သတင္းေတြ႕ရပါေသးတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္မွာေတာ့ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူ လူႀကီးက အက်င့္သီလ ျပည့္စံုသူျဖစ္ေတာ့ မိဘကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျပန္ပို႕ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို မဟုတ္ဘဲ လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္၊ ဖ်က္စီးခံရတဲ့ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အျဖစ္ဆိုးေတြ ဗမာျပည္မွာလည္း ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ားရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္အရေတာ့ ကာမမုဆိုးေတြ ဟာ အြန္လိုင္းမွာ ေသာင္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ ပမဏနဲ႕ အခ်ိန္တိုင္း ရွိေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ကမၻာနဲ႕ အဝွမ္း ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ သေဘာနဲ႕ အႏၱရာယ္ ေတြပါ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္၊ ေတြးေခၚ၊ ဆင္ျခင္၊ စဥ္းစားမႈကို အားေပးတဲ့ အေလ့ အက်င့္ရွိ တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွင္သန္တဲ့ တိုးတက္ေခတ္မီတဲ့ တိုင္းျပည္ႀကီးေတြမွာလည္း ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြပါ။ ဒီေတာ့ ဗမာျပည္လို အေတြးအေခၚ၊ စဥ္းစာမႈ ေပးတာကို အားနည္းတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ရွိတဲ့၊ ပိတ္ဆို႕ထားတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရွင္သန္တဲ့၊ အသိ၊ အျမင္နည္းတဲ့ တိုင္းျပည္ အတြက္ ဒီလို အႏၱရာယ္ ေတြဟာ မျဖစ္မေန အေလးဂရုျပဳၿပီး ပညာေပးတာ၊ ကာကြယ္တာ လုပ္ဖို႕ လိုပါ တယ္။

 ေနာက္တစ္ခုတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြရဲ႕ နည္းပညာ သေဘာပါ။ ဒီလို အြန္လိုင္းဆက္သြယ္ရတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ အေနာက္တိုင္းက အစျပဳတာပါ။ အေနာက္တိုင္းဓေလ့က ကုိယ္ပိုင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဘဝ (Private Life) လံုျခံဳမႈကို အင္မတန္အေလးထားပါတယ္။ ဒီသေဘာကို သူတို႕ရဲ႕ နည္းပညာေတြမွာလည္း အျပည့္အဝ ထည့္ေပးထားပါတယ္။

လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာလည္း သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ လံုျခံဳမႈကို အလံုးစံု အျပည့္အဝမဟုတ္ေတာင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အရာ (Features) ေတြထည့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေတြကို လူႀကီး၊ လူငယ္အားလံုး သံုးတတ္ေအာင္၊ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ သိနားလည္ထားၿပီး တကယ္လည္း ကာကြယ္ အသံုးခ်ရပါမယ္။ မသိေသးရင္လည္း ေန႕စဥ္ ထမင္းစားတာ၊ ေရေသာက္တာလို ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေလ့ အက်င့္တစ္ခုရဲ႕ လံုျခံဳေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေလ့လာရပါမယ္။

 ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ ပညာေပးမႈပါ။ ဗမာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ရွက္လို႕၊ ေၾကာက္လို႕၊ ဒါမွ မဟုတ္ လူႀကီးနဲ႕ လူငယ္ မေျပာေကာင္းလို႕၊ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္၊ ရိုးရာေၾကာင့္ အစရွိလို႕ မေျပာမဆို၊ မေဆြးမေႏြး၊ ပညာမေပးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတုန္းကဆို လိင္ဆက္ဆံရာကေန ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ အေၾကာင္းကို အထက္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ လြဲမွားတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအေပၚ လိင္ဆက္ဆံရာမွာ အကာအကြယ္ သံုးဖို႕ လံႈ႕ေဆာ္တာမ်ိဳး၊ ထိေရာက္တဲ့ ပညာေပးမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘူး။

 ဒီလို ေရွးဆန္တဲ့၊ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အယူအဆေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဖိုးတန္ ရတနာေတြကို အခ်ိန္မတိုင္ခင္ ဆံုးရံႈးကုန္ရပါတယ္။ ခု အခ်ိန္ထိလည္း လိင္ပညာေပး အစီအစဥ္၊ ကိုယ္ဝန္ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ စတာေတြကို ေက်ာင္းပညာေရးမွာ စနစ္တက် သင္ေပးျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ လူမႈေရးရႈေထာင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာေရးရႈေထာင့္ကေန ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေထာက္ျပစရာ အေၾကာင္းေတြ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟာ ပ်ိဳရြယ္တဲ့၊ ေသြးနဲ႕သားနဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပုထုဇဥ္ လူသာ၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္ အတြက္ သဘာဝပါ ဆိုတာကိုလည္း လက္ခံထားရပါမယ္။ လိင္ပညာဟာ လူဘဝတေလ်ာက္လံုးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာပါ မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကေလးသာသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား အရြယ္မွာကတည္းစၿပီး ေက်ာင္းသန္ခန္းစာေတြမွာ စနစ္တက် ထည့္သြင္းၿပီး သင္ၾကားေပးရမယ့္ ပညာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူ အျခား လူငယ္ေတြ လက္တည့္စမ္း ႏိုင္တဲ့ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ မူးရစ္ေဆးဝါး စတာေတြ၊ လူငယ္ၾကားေရပန္းစားတဲ့၊ အထက္မွာ အဓိက တင္ျပခဲ့တဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြလို လူငယ္ေရပန္းစားယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အေကာင္းအဆိုးေတြ ကိုလည္း စနစ္တက် မွန္ကန္တဲ့ ပညာေပးမႈေတြ လုပ္ကို လုပ္ရမွာပါ။

လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာအေၾကာင္းကို ေနာက္ဆံုးနိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္တဲ့ သေဘာရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးပံုေတြကို လူႀကီး၊ လူငယ္အားလံုးသိၾကပါတယ္။ ထို႕အတူ တပါတည္း ပါလာ တဲ့ ျမင္သာတဲ့ အဆိုးေတြ၊ မျမင္သာတဲ့ အျပစ္ေတြကိုလည္း လူႀကီး၊ လူငယ္အားလံုး သိေအာင္ ေျပာဆို ၊ ေဆြးေႏြး၊ ေထာက္ျပ ရပါမယ္။ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ထိခိုက္မႈက ပိုႀကီးမားလြန္းေတာ့ သူတို႕အတြက္ ေကာင္းမြန္၊ မွန္ကန္၊ အက်ိဳး၊ အေၾကာင္းညီတဲ့ ပညာေပးမႈေတြ လုပ္ကိုလုပ္ရပါမယ္။

ယဥ္ေက်းမႈ ထိခိုက္လို႕ ကိုရီးယားကားေတြ မျပနဲ႕ကြာဆိုတဲ့ လြဲမွား၊ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အယူအဆ လို လူငယ္ေတြ ဒါေတြ၊ ဒါေတြ မသံုးေစနဲ႕လို႕ တားျမစ္လို႕မရပါ။ အထက္ကတင္ျပခဲ့သလို ဒါေတြ ဒါေတြမွာ ဒီလို၊ ဒီလို ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိတယ္၊ ဒီေတာ့ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်တတ္ရမယ္ ဆိုၿပီး အက်ိဳး၊ အေၾကာင္းညီ၊ ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့ လမ္းညႊန္မႈမ်ိဳး၊ ပညာေပးမႈမ်ိဳး လုပ္ရပါမယ္။ ဒီလို အေၾကာင္း အရာေတြကို လူႀကီးေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႕ ေဝငွပါ၊ ႏိႈးေဆာ္ပါ၊ လူငယ္ေတြကိုလည္း မွန္ကန္တဲ့ ဗဟုသုတေပးပါ။ ဒီလိုနဲ႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လက္ေတြ႕ ကမၻာ လူအဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ အတူ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့၊ ကေလး၊ လူႀကီးမေရြး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ အတုအေယာင္ကမၻာငယ္ေလးကိုလည္း တြဲလ်က္ ဖန္တီးလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေပးပို႕လာသည့္အတိုင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာသမား အေယာင္ေဆာင္ ကာမမုဆို ဘေလာ့ဂါသမား ညီေနမင္းဆိုတဲ့ေကာင္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို(အသံဖိုင္းေတြပါ) မနက္ျဖန္ဆက္ပို႕မယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား အတုအေယာင္ ကမၻာမွာ ဆင္ျခင္ၾကေစရန္ လက္ဆင့္ကမ္မွ်ေဝေပးၾကပါ..။

ေပးပို႕လာသည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာသမား အေယာင္ေဆာင္ ကာမမုဆိုး ဘေလာ့ဂါသမား ညီေနမင္းဆိုတဲ့ေကာင္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို(အသံဖိုင္ေတြပါ) မနက္ျဖန္ က္ပို႕မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရဲ႕ လူမႈဘဝထဲကို ထည္ထည္ဝင္ဝင္ ဝင္ေရာက္ လို႕လာေန ပါတယ္။ သတင္း၊ အခ်က္အလက္ေတြ ျမန္ဆန္စြာ ဖလွယ္ႏိုင္မႈဆိုတဲ့ အားသာခ်က္ၾကာင့္ သတင္းေခတ္ လူသားေတြအတြက္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈဟာ ေန႕စဥ္ ဘဝရဲ႕ နိစၥဓူဝ အလုပ္ျဖစ္လာပါတယ္။

လူဆိုးဓားျပဂုိဏ္းအႀကီးစားသာသာ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြနဲ႔ ...တိုင္းျပည္ကို ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ

ဦးေန၀င္းရဲ႕ မဆလစစ္အစိုးရ တက္ခါစမွာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းဖိအားေတြက ေျပာပေလာက္ေအာင္ က်ေရာက္မေနခဲ့လို႔ အေျပာင္းအလဲလုပ္ မ်က္လွည့္ျပမႈအတြက္ ဦးေန၀င္းရဲ႕ မဆလအစိုးရအေပၚမွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး သိပ္ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ေပမယ့္ အခု ဦးသန္းေရႊတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ေသးၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရ ေျပာင္းလဲအုပ္စိုးမႈ စတင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းဖိအားေတြက အထြဋ္အထိပ္မွာ ရွိေနတာမို႔ ေတာ္ေတာ့္ကို က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ေနခ်ိန္လို႔ ေျပာရမွာပါ။

ဗမာအစိုးရ စစ္တပ္မွ နန္ဆန္ယန္ေက်းရြာကုိ မီးရွို႕ဖ်က္ဆီး

ဗမာအစိုးရ စစ္တပ္မွ နန္ဆန္ယန္ေက်းရြာကုိ မီးရွို႕ဖ်က္ဆီး

ဇန္၀ါရီ (၂၅) ေသာၾကာ by Jinghpaw kasa 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ တပ္မဟာ (၅) အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ ေျမျဖစ္ေသာ ျမစ္ၾကီးနား - ဗန္းေမာ္လမ္း ေပၚရွိ နန္ဆန္ယန္ ေက်းရြားကုိ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္မွ မီးရွို႕ဖ်က္ဆီးလ်က္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 ဗမာစစ္တပ္မ်ားသည္ နန္ဆန္ယန္ေက်းရြာရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ တစ္ေျဖးေျဖး မီးရွို႕ဖ်က္ဆီးလာရာ ယေန႔ နန္ဆန္ယန္ တစ္ရြာလံုး မီးေလာင္ျပာက်သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 နန္ဆန္ယန္ေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ရွိျပီး ျမစ္ၾကီးနား - လုိင္ဇာ၊ ဗန္းေမာ္ သြားခရီးသြား ျပည္သူမ်ား လမ္းခရီး တစ္ေထာက္ စားေသာက္ နားေနေသာရြာၾကီး တစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ နန္ဆန္ယန္ရြာတြင္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ တပ္မဟာ (၅) အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ ေျမျဖစ္ေသာ ျမစ္ၾကီးနား - ဗန္းေမာ္လမ္း
 ေပၚရွိ နန္ဆန္ယန္ ေက်းရြားကုိ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္မွ မီးရွို႕ဖ်က္ဆီးလ်က္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္လာမည့္သူမ်ား သိထားသင္႔ေသာ ၀န္ၾကီးရံုးမ်ားအေျခအေန

ဒီေန႕ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ရပ္မွန္

ေနျပည္ေတာ္လာမည့္သူမ်ား သိထားသင္႔ေသာ ၀န္ၾကီးရံုးမ်ားအေျခအေန

ဇန္န၀ါရီလ ၂၄.၁.၂၀၁၃

ေနျပည္ေတာ္လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးရံုး (ယခင္ ျပည္သူ႕ေမတၱာျဖင္႔ ျပဳတ္သြားေသာ ၀န္ၾကီးေဇာ္မင္းရံုး) ၀င္ေပါက္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္လာေရာက္လုပ္ ကိုင္သူမ်ားအား မည္သူ႕မွ် ေပးမ၀င္ေတာ႔ပါ။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်င္သူ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္လို႔ လာေရာက္စံုစမ္းသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအားလံုးကို ၀န္ၾကီးရံုးအတြင္းသို႔ မည္သူမွ်၀င္ခြင္႔မျပဳေတာ႔႔ပဲ ေတြ႕လိုသူအမည္ကို ေျပာႏိုင္မွသာ အဆိုပါလူအား ဂိတ္မွ Intercom ျဖင္႔ လွမ္းေခၚေပးမွ အျပင္ကို အထဲမွ ၀န္ထမ္းမွ လာေတြ႕မွသာ ဂိတ္တြင္ေတြ႔ခြင္႔ရပါသည္။

လံုးျခံဳေရးဗိုလ္ၾကီးဆိုသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၀န္ၾကီးရံုးအတြင္းက ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင္႔က ၀င္ခြင္းေပးပါဆိုေတာင္ ၀င္ခြင္႔မေပးေတာ႕ေၾကာင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ျပင္ပမွ လုပ္ငန္းလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ ေနပူထဲရပ္ေစာင္႔ေနရျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လို႔မရေတာ႔ေၾကာင္း၊ ၀န္ၾကီးရံုးႏွင္႔ ဒီလိုလုပ္လွ်င္ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ မည္သို႔မွ အလုပ္လုပ္လို႔မရေၾကာင္း။

အခုလိုလုပ္တာဟာ လာဒ္ေပးလာဒ္ယူလို႔ မရေအာင္လို႔ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးတိုးျမင္႔သည့္ အတြက္ျဖစ္ၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္႔ ကုမၸဏီမ်ားမွ မိမိတို႕ လုပ္ငန္းအတြက္ ၀န္ၾကီးရံုးႏွင္႔ ဆက္ဆံရမည့္သူမ်ားအား ညဖက္အိမ္မ်ားတြင္ သြားေတြ႕၊ လက္ေဆာင္ေပးျပီး ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မွသာ အခ်င္းခ်င္းအဆင္ေျပပါသည္။

လုပ္ငန္းအသစ္လုပ္ခ်င္သူမ်ားလာေရာက္စံုးစမ္းပါကလည္း အ၀င္မခံ၊ အေတြ႕မခံသျဖင္႔ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ဘာမွလုပ္လို႔မရျဖစ္ေနပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ား၊ အ၀င္အထြက္ရွိသူမ်ားမွ လူၾကီး၊ ဌာနမွ ဆက္ဆံရမည့္သူမ်ား အား ဖုန္းဆက္၊ အျပင္တြင္ ေတြ႕ဆံုျပီး လုပ္ခိုင္းမွသာ ၀န္ၾကီးရံုးႏွင္႔ အလုပ္လုပ္ျပီး အဆင္ေျပလွ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ အေတြ႕ခက္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင္႔ ရံုးတြင္လာဒ္ေပးလို႕မရေအာင္ ၀န္ၾကီးရံုးမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေနျဖင္႔ ဖုန္းသိ၊ ဂြင္သိမွသာ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

Massage From ေနျပည္ေတာ္

ဒီေန႕ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ရပ္မွန္

ေနျပည္ေတာ္လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးရံုး (ယခင္ ျပည္သူ႕ေမတၱာျဖင္႔ ျပဳတ္သြားေသာ ၀န္ၾကီးေဇာ္မင္းရံုး) ၀င္ေပါက္

တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္လာေရာက္လုပ္ ကိုင္သူမ်ားအား မည္သူ႕မွ် ေပးမ၀င္ေတာ႔ပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ခ်င္သူ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္လို႔ လာေရာက္စံုစမ္းသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအားလံုးကို ၀န္ၾကီးရံုးအ
တြင္းသို႔ မည္သူမွ်၀င္ခြင္႔မျပဳေတာ႔႔ပဲ ေတြ႕လိုသူအမည္ကို ေျပာႏိုင္မွသာ အဆိုပါလူအား ဂိတ္မွ Intercom
 ျဖင္႔ လွမ္းေခၚေပးမွ အျပင္ကို အထဲမွ ၀န္ထမ္းမွ လာေတြ႕မွသာ ဂိတ္တြင္ေတြ႔ခြင္႔ရပါသည္။

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည့္ မိန္းကေလး ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္ ၁၀၀ အ႐ိုက္ခံရ

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည့္ မိန္းကေလး ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္ ၁၀၀ အ႐ိုက္ခံရ
Thursday, 24 January 2013

အေနာက္ အာဖရိကႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း သဲကႏၱာရအတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အန္ဆာ ဒိုင္းသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္ ၁၀၀ ႐ိုက္ၿပီး အျပစ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္စီရင္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိုဟာမက္ အြန္ဘာဘီကလည္း ထိုႀကိ္မ္ဒဏ္စီရင္သည့္ပြဲကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္
ထားသည္။ မိုဟာမက္က ႀကိမ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းကို ကြက္လပ္တစ္ခုတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္တိုင္း လာၾကည့္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္း၊ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အျပစ္ေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စံျပအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိန္းကေလးတြင္ကိုယ္ဝန္ ၃ လရွိေနၿပီး၊သားတစ္ေယာက္
လည္းရွိေနေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူႏွင့္အတူေန ေယာက်္ားေလး
မိတ္ေဆြမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ထိုသို႔အျပစ္ေပးရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္ အန္ဆာ ဒိုင္းသည္ အစၥလမ္ဥပေဒကို တိက်စြာလိုက္နာၿပီး၊ အစၥလမ္ဥပေဒအရ ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္ ၁၀၀ စီရင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကလည္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မရွိဘဲ ကေလးယူထားသည့္ အျခား အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးလည္း ရွိေသးေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားကိုလည္း မၾကာမီ အစၥလမ္ဥပေဒအရ တရားစီရင္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

maukkha

အေနာက္ အာဖရိကႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း သဲကႏၱာရအတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အန္ဆာ ဒိုင္းသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္ ၁၀၀ ႐ိုက္ၿပီး အျပစ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္စီရင္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မႏၲေလး-အင္ဖား ဘတ္စ္ကား မတ္လတြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည္

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မဏိပူရျပည္နယ္ အင္ဖားၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ေျပးဆြဲမည့္ ဘတ္စ္ကားကို မတ္လမွ စတင္ကာ မိတ္ဆက္ေျပးဆြဲေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

သီတင္း တပတ္လွ်င္ တၾကိမ္စီ ေခါက္ျပန္ေျပးဆြဲမည့္ မိုင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ခရီး ဘတ္စ္ကား ေျပးဆြဲေရး အတြက္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား အာလံုးနီးနီး ျပီးစီးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း မဏိပူရ အစိုးရပိုင္းအား ကိုးကား၍ Sangai Express သတင္းစာတြင္ ေရးသားပါရွိသည္။

KIA ကိုတိုက္ခိုက္ေနေသာ ပခုကၠဴ အေျခစိုက္ အစိုးရတပ္ အမွတ္ (၁ဝ၁) တပ္မ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားစြာျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔စည္း ပံုပ်က္ျပီး ဆုတ္ခြာခဲ့ရ