Pages

Wednesday, May 15, 2013

၁၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ဆယ့္ႏွစ္နာရီ မွစျပီး ညဆယ့္ႏွစ္နာရီ အတြင္း ျပင္းအားအမ်ားဆုံးျဖင့္ဝင္ေမြွေတာ႕မည္႕ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း မဟာစင္

တစ္နာရီေလတိုက္ႏႈန္း ရွစ္ဆယ့္ငါး/ကိုးဆယ့္ငါး မိုင္ အမ်ားဆုံးတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

မနက္ျဖန္ ၁၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ဆယ့္ႏွစ္နာရီ မွစျပီး ညဆယ့္ႏွစ္နာရီ အတြင္း ျပင္းအားအမ်ားဆုံးျဖင့္ဝင္ေမြွပါလိမ့္မည္။ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္မုန္တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ဌာနမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအလိုအရ ၁၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ညေနသံုးနာရီမွေျခာက္နာရီ အခ်ိန္အတြင္းအထူးဂ႐ုျပဳသတိထားရမည္ဟုဆိုသည္။

မနက္ျဖန္ ၁၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ နံနက္ေျခာက္နာရီမွစျပီး မုန္တိုင္းစတင္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနျပီဟုမွတ္ယူသင့္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ျပင္ဆင္ခ်ိန္သည္ ဒီေန႔ ၁၅-၅-၂၀၁၃ ေနာက္ ဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ စစ္ေတြ အထူးအေလးထားျပီး၊ က်န္ ရေသ့ေတာင္၊ ေပါက္ေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပုံ၊ ပုဏၰားကြၽန္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားပါ စနစ္တက် ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္စီမံထားၾကပါ။

ေလးဆယ့္ရွစ္နာရီစာ(ႏွစ္ရက္စာ)အစားအေသာက္၊ ေသာက္ေရ၊ ေဆးဝါး၊ ဓာတ္မီး၊ ဝီစီ၊ ေရဒီယို ႏွင့္ မိမိအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ေခတၱ ေလျငိမ္သြားျခင္း၊ မိုးမရြာေတာ့ျခင္း၊ ေနထြက္လာျခင္း မ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႉ မလုပ္ဘဲမေနပါႏွင့္။ မုန္တိုင္းက သူ႕လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လာေနတုန္းဘဲ ရွိပါေသးသည္။

အစိုးရ မိုးေလဝါသဌာန၏ ေရဒီယို၊ တီဗီြ သတင္းမ်ားကိုနားေထာင္ အတည္ယူပါ၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ၊ မီးသတ္ကဲ႔သို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕စည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႉ ကိုလိုက္နာပါ။

Myawady News

မနက္ျဖန္ ၁၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ဆယ့္ႏွစ္နာရီ မွစျပီး ညဆယ့္ႏွစ္နာရီ အတြင္း ျပင္းအားအမ်ားဆုံး
ၿဖင့္ဝင္ေမြွပါလိမ့္မည္။ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္မုန္တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ဌာနမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအလိုအရ ၁၆-၅-၂
၀၁၃ ရက္ေန ညေနသံုးနာရီမွေျခာက္နာရီ အခ်ိန္အတြင္းအထူးဂ႐ုျပဳသတိထားရမည္ဟုဆိုသည္။တစ္နာရီ
ေလတိုက္ႏႈန္း ရွစ္ဆယ့္ငါး/ကိုးဆယ့္ငါး မိုင္ အမ်ားဆုံးတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

'၀' ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအဆင့္မွ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္

'၀' ျပည္နယ္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္

'၀' ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအဆင့္မွ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၀ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ '၀' အထူးေဒသ (၂) ပန္ဆန္းျမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ထိုေတြ႕ဆံုမႈတြင္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေရွာင္းမီလ်ံက '၀' ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျ့မန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအနက္ အင္အားအၾကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွ စတင္ၿပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ ထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ျပည္နယ္ မေပးသင့္ေသးဘူး။ ေစာလြန္းေသးတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ေနာက္ျပီး ဒီကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္လာျပီ။ '၀' ေဒသမွာ ရွိေနတဲ့ လူေတြက '၀' တိုင္းရင္းသား အစစ္ေတြလား။ ဒါမွမဟုတ္ '၀' တိုင္းရင္းသားေတြကို ဆိတ္ကေလးလို သေဘာထားၿပီး ေနာက္ကေန အရိပ္ခိုဖို႔ ၀င္ေနတဲ့လူေတြလားဆိုတာ ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေတြကို မဆန္းစစ္ဘဲ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ အ႐ႈပ္အေထြး ျဖစ္လာေတာ့မွာပဲ" ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က ဆိုသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ႐ံုးသံုးစာကို တ႐ုတ္စာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သူ အားလံုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ဗမာစကားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သံုးစြဲေသာ '၀' ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းကို ျပည္နယ္အဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုပံုစံအသြင္ ေျပာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

"သူ႔အေနနဲ႔ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိေပမယ့္လည္း မျဖစ္သင့္ေသးတဲ့ ကိစၥလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ လူမ်ဳိးစုေပါင္းစံု ရွိေနတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာလည္း လူမ်ိဳးစုေပါင္းစံု ရွိေနတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ '၀' ကို ျပည္နယ္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းေၾကာင္းဟာ မခိုင္မာတဲ့သေဘာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္" ဟု ရွမ္းမ်ိဳးဆက္အင္အားစု အဖြဲ႕၀င္ စိုင္းေအာင္ျမင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ၀င္ေရာက္ေနရာယူထားကာ ေဒသတြင္း လူေနမႈ စ႐ိုက္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ '၀' ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ၏ ျပည္နယ္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ မေပးလိုေသာ္လည္း အေျခအေန ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရျပီဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာပါသည္။

"အေျခအေနေတြက အ႐ူးရင့္သလို ျဖစ္ေနျပီ။ အင္မတန္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥမွာ ကြၽန္ေတာ္၀င္ေျပာလို႔ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ လူထုသေဘာထားကိုသာ ေမးၾကည့္ပါ။ ျပည္သူဆီ ျပန္သြားပါ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ကိစၥတုန္းကလည္း ျပည္သူေတြဆီ ျပန္သြားပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ ျပန္မသြားခဲ့ဘူး။ အခုကိစၥက ျပည္သူဆီ ျပန္မသြားျခင္းရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလို႔ပဲ ျမင္တယ္" ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ဆိုသည္။

လက္နက္ကိုင္အင္အား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ အရံျပည္သူ႔ စစ္အင္အား ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနေသာ '၀' ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) သည္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနျပီး ပန္ဆိုင္း၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္၀ိုင္၊ နားဖန္း၊ မိုင္းေပါက္၊ မိုင္းယန္းႏွင့္ ဟိုပန္ေဒသမ်ားတြင္ အဓိက လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိပါသည္။ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္က UWSA သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့သည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂၉ ရက္ကလည္း UWSA သို႔ တ႐ုတ္မွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့သည္ဆိုေသာ သတင္းတစ္ရပ္ကို Janes Intelligence ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ထိုသတင္း မမွန္ကန္ဟု ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

UWSA သို႔ တ႐ုတ္မွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့သည္ဆိုေသာ သတင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ံုးက ေမ ၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး '၀' ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီကလည္း ေမ ၁၀ ရက္က ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ရွင္းလင္းခ်က္ အားလံုးမွာ သတင္းထြက္ေပၚအျပီး အခ်ိန္မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ Janes Intelligence ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျပီး '၀' ဘက္မွ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း၊ ေဖာ္ကာေလယာဥ္တစ္စင္းႏွင့္ သေဘာၤတစ္စင္းတို႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္ဂ်င္မ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည္မ်ားကို ေဒသတြင္း သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ တည္ေဆာက္ရာ၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ၏ ဆက္ႏႊယ္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ံုး၏ ေမ ၇ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းရန္ အေစာဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္း အျမဲရပ္တည္ တိုက္တြန္းသည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း '၀' ၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုမႈသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

"တ႐ုတ္ဗဟို အစိုးရက UWSA နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕တဲ့ပံုစံ မရွိေပမဲ့ ဗဟိုအစိုးရလက္ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရကေတာ့ UWSA နဲ႔ အနည္းနဲ႔အမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ျပည္နယ္ အစိုးရေတြနဲ႔ UWSA ၾကားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိမွလည္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးက သံသယေတြ ေလ်ာ့ပါးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္" ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာၾကားပါသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း UWSA သည္ တ႐ုတ္ Intelligent Agencies မ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျပီး တ႐ုတ္စစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားက UWSA ကို စစ္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ UWSA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ တ႐ုတ္က ခ်ဲ႕ထြင္ထားေသာ စစ္တပ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း '၀' ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ပါတီအေၾကာင္းကို အတြင္းက်က် သိရွိထားသူ ဆြီဒင္သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလစ္တနာက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း Eleven Media Group ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

"ျပည္နယ္အဆင့္ဆိုတဲ့ ကိစၥကို မသြားခင္ အခုလက္ရွိ ေပးထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဆိုတဲ့ အဆင့္အတန္းကို လႊတ္ေတာ္က ေသခ်ာျပန္ျပီး သတ္မွတ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးေတြ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒေတြမွာ ဦးစီးအဖြဲ႕ေတြကို ေပးထားတဲ့ အဆင့္အတန္းေတြကို ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုတယ္" ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ '၀' ေဒသတြင္ လူဦးေရ ေျခာက္သိန္းနီးပါး ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ၁၇၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းကာ '၀' ေဒသ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ '၀' ေဒသ ေတာင္ပိုင္းဟု ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ ေနထိုင္သူ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ဘာသာ စကားကို ေျပာဆိုၾကၿပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈတြင္လည္း တ႐ုတ္ယြမ္ေငြကိုသာ အသံုးျပဳကာ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေသာ ႐ုပ္သံလိုင္းလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

'၀' အဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၲဳ၊ ေလာင္စာဆီ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရသန္႔စက္ႏွင့္ ကုန္တိုက္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ ဟုမ္ပန္းကုမၸဏီသည္ '၀' အဖြဲ႕၏ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ေအာက္မွ ဒုတိယခြဲထြက္လာေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္ '၀' ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧျပီ ၁၇ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ '၀' နယ္ေျမအတြင္းမွ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး '၀' အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ ကတည္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာ ေနထိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း '၀' အဖြဲ႕ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ အဖြဲ႕အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ဆက္လက္႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရႏွင့္ မေျပလည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွ တစ္ဆင့္ '၀' ၏ စစ္အင္အားမွာလည္း တစ္စထက္တစ္စ အားေကာင္းလာခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ '၀' ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို တ႐ုတ္ဘာသာစကားေျပာ ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ ပံုရိပ္မ်ား)


Eleven Media Group

'၀' ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအဆင့္မွ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ႐ႈပ္
ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မဟာစင္ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း အနီေရာင္ အေရးေပၚ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၅)ရက္ေန ့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၈း၃၀) နာရီ အခ်ိန္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ား အရ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အ
လယ္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းမဟာစင္(MAHASEN)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေမာင္ေတာ
ၿမိဳ ့၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္(၂၇၀)ခန္႔၊စစ္ေတြၿမိဳ ့၏အေနာက္ေတာင္ဘက္မုိင္(၂၈၀)ခန္႔၊ ေက်ာက္ျမိဳ႕

၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္(၃၀၀)ခန္႔၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ကုိလ္ကတၱားၿမိဳ ့၏ ေတာင္ဘက္ မုိင္ (၂၆၀) ခန္ ့အ
ကြာ ပင္လယ္ျပင္ကုိ ဗဟုိျပဳ ေနပါသည္။

TC 01B Mahasen ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ေလတိုက္းႏႈန္း ပမာဏ မူလခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္း

(၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ညေနပို္င္းမွာ TC 01B Mahasen ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ေလတိုက္းႏႈန္း ပမာဏ မူလခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္တာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။

(၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ညေနပိုင္း Mahasen Cyclonic Storm ဟာ (၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ၁၂း၃၀ နာရီမွာ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ (၉၅)မိုင္ႏႈန္းေလာက္တိုက္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႕ ေန႕လည္ပို္င္းမွာ တစ္နာရီ (၅၅)မို္င္ႏႈန္း ေလာက္သာတိုက္ခတ္ေနခဲ့တာ ကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ၀င္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ ေလတိုက္ႏႈန္းကို 70 knots (85 mph) ေလာက္ရွိမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားခဲ့ေပမယ့္ (15-5-2013)ရက္ေန႕ ညေန(၃း၃၀) နာရီ အခ်ိန္ ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ မုန္တို္င္း၀င္ေရာက္ စဥ္မွာ ေလတိုက္ႏႈန္း 55 knots (60 mph) ခန္႕သာ ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရ ပါတယ္။

ဒါဟာ..Mahasen ဆိုင္ကလုန္းမုန္တို္င္းဟာ မွန္းထားသေလာက္ အားမျပင္းႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာ ကို (၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရျခင္းပါဘဲ။ ေဒသခံမ်ား နဲ႕ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနႀကတဲ့ သူေတြအားလံုး အတြက္ စိတ္သက္သာ ရာရစရာ သတင္းေကာင္းပါဘဲ။

ဒါေပမယ့္ တစ္နာရီ (60 mph) ဆိုတဲ့ ေလတိုက္ႏႈန္း ပမာဏဟာလည္း ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈႈ္င္းအျမင္ (၁၂)ေပခန္႕ ေလာက္အထိ နဲ႕ လိႈႈင္္းႀကီးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး..ဒါဟာ လက္ရွိအေနအထား(၁၅ရက္ေန႕ ညေန ၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္)သာျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တို္င္းတစ္ခုရဲ႕အေနအထားဟာ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် အေျပာင္းအလဲေတြရွိႏိုင္တာေႀကာင့္ ဒီေနာက္ပို္င္း အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္လာႏို္င္တာေတြကိုေတာ့ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မုန္တို္င္းဟာ မနက္ဖန္ (၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕လည္ပို္င္းေလာက္ကစျပီး မုန္တိုင္းရဲ႕ ေရွ႕အဖ်ား (advancing edge or bar) ဟာ အရင္ဆံုးစျဖတ္ပါ့မယ္။ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္မွာ ေလတို္က္ႏႈန္းဟာ တစ္နာရီ မိုင္(၄၀)ေလာက္နဲ႕ စပါမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မုန္တိုင္းရဲ႕ဗဟိုခ်က္ဟာ ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာ ကမ္းက မိုင္(၉၀)အကြာမွာဘဲ ရွိေနပါဦးမယ္။ ညေနပို္င္းေလာက္မွာေတာ့ ဗဟိုခ်က္က ျဖတ္ပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မ်ာေတာ့ ေလဟာအျပင္းဆံုးျဖစ္လာျပီး တစ္နာရီ မိုင္(၆၀)ႏႈန္းေလာက္ တိုက္ႏို္င္တယ္လို႕ တြက္ခ်က္ရရွိထားပါတယ္။

မနက္ဖန္ညေနဆိုရင္..ဒီပြဲ အေျဖေပၚပါျပီ။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (MCCW)


(၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ညေနပို္င္းမွာTC 01B Mahasenဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ေလတိုက္
ႏႈန္း ပမာဏမူလခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္တာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။(၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ 
ညေနပိုင္း Mahasen Cyclonic Storm ဟာ (၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ၁၂း၃၀ နာရီမွာေလတိုက္ႏႈန္းတစ္နာရီ
(၉၅)မိုင္ႏႈန္းေလာက္တိုက္မယ္လို႕ခန္႕မွန္းခဲ့ေပမယ့္ဒီကေန ေန႕လည္ပို္င္းမွာတစ္နာရီ (၅၅)မို္င္ႏႈန္းေလာက္
သာတိုက္ခတ္ေနခဲ့တာ ကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။

7 ရက္အတြင္း၀ိတ္ခ်နည္း 15ေပါင္က်တယ္တဲ့

အခုေဖာ္ျပမယ့္ နည္းလမ္းဟာ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြျဖစ္
ၿပီး သၾကားစြဲလမ္းတဲ့ အေျခအေနကို အႏုိင္ယူကာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့အတြက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်လုိသူေတြ လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ သၾကားဓာတ္ေတြ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔
မွာ ရွိေနရင္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဓာတုလုပ္ငန္းေတြ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ကိုယ္တြင္းအဂၤါထဲ အဆီေတြ တြယ္ကပ္ေန
သလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္။

ဆိုင္ကလုန္ မဟာဆန္ အဆင့္ ၇ ထိ တိုးသတ္မွတ္၊ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကုိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား

ဆိုင္ကလုန္ မဟာဆန္ အဆင့္ ၇ ထိ တိုးသတ္မွတ္၊ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကုိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဌာနမွ မုန္တိုင္းသတိေပးမူ အဆင့္ကို ေကာ့စ္ဘဇားႏွင့္ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕တြင္ နံပတ္ ၅ အဆင့္မွ ၇ ထိ တိုးျမွင့္လိုက္ျပီ တႏိုင္ငံလံုးကို မုန္တိုင္း သတိေပးမူ ထုတ္ျပန္လိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။
မဟာဆန္ မုန္တုိင္းသည္ ေမလ ၁၆ ရက္ (မနက္ျဖန္) နံနက္ ပိုင္းပိုင္းတြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ ပင္လယ္ကမ္းေျခကို စတင္ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ တက္ကနက္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေခပူပါရာ ျမိဳ႕နယ္ အၾကား ၀င္ေရာက္ တိုက္ခတ္ ႏိုင္သည္ဟု ဘဂၤလာ မိုးဇလ ဌာနမွ ခန္႕မွန္းထားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ စစ္တေကာင္း ခရိုင္ အလယ္ပိုင္းသို႕ ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖၚျပသည္။

စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေကာ့စ္ဘဇား ေလဆိပ္ကို ယေန႕ ညေန နာရီမွ စတင္ ပိတ္ထားလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။

မုန္တိုင္းသတိေပးမူမ်ား ေရဒီယို ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားမွ တဆင့္ အၾကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ေနျပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ဆုိင္ကလုန္ စင္တာႏွင့္ ေဘးလႊတ္ရာသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကသည္။

မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္စဥ္ အတြင္း ေလတိုက္ႏုန္းသည္ ကီလိုမီတာ ၆၈ မွ ၈၀ ထိ ရွိႏိုင္ျပီး ဒီေရသည္ ေပ ၂၀ ထိ ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ညာထားသည္။
narinjara/Share Arakan News

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံမိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ ဌာနမွ မုန္တိုင္းသတိေပးမူ အဆင့္ကို ေကာ့စ္ဘဇားႏွင့္ စစ္တ
ေကာင္းျမိဳ႕တြင္နံပတ္၅ အဆင့္မွ ၇ ထိ တိုးျမွင့္လိုက္ျပီ တႏိုင္ငံလံုးကို မုန္တိုင္း သတိေပးမူ ထုတ္ျပန္လိုက္
ၿပီ ျဖစ္သည္။

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အအုံမ်ား မီးခိုးထုတ္ စနစ္ အားနည္းၿပီး အရည္အေသြး မမီေသာ ၀ါယာမ်ား အသံုးျပဳေန

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အအုံမ်ား မီးခိုးထုတ္ စနစ္ အားနည္းၿပီး အရည္အေသြး မမီေသာ ၀ါယာမ်ား အသံုးျပဳေန

ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု မ်ားတြင္ မီးခိုးထုတ္ စနစ္ ထားရွိမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္ ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္ ဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေသာ ၀ါယာႀကိဳး မ်ားမွာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ မရွိေၾကာင္း ၀ါရင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု မ်ားတြင္ မီးခိုးထုတ္ စနစ္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ခန္းမ်ား မီးေလာင္ကၽြမ္း ပါက အတြင္းရွိ လူမ်ားမွာ မီးခိုး မႊန္ၿပီး ေသဆံုးရသည့္ အျပင္၊ အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အခန္း ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ေရဆိုးထုတ္ စနစ္၊ မိလႅာ တည္ေဆာက္ပံု အခန္း စနစ္မ်ားမွာ အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးက သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေဆာက္အအံု ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးက ထုတ္ျပန္ ထားေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု စစ္ေဆးျခင္း မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ ရွိေသာ္လည္း ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရမႈ အျပင္ အႏုပညာ ပစၥည္းမ်ား ကိုပါ ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ျမ၀တီ

ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု မ်ားတြင္ မီးခိုးထုတ္ စနစ္ ထားရွိမႈ မရွိေသာ
ေၾကာင့္မီးေလာင္ ေသဆံုးမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္ဦးစီးဌာနရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွတာ၀န္
ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

တြန္းဇံ-တီးတိန္ကားလမ္းေပၚတြင္ လမ္းေခ်ာ္၍ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈၿဖစ္ပြား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၅ ၁၄-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၉၀၀ အခ်ိန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ႀကိဳ႕သံုးပင္ ရပ္ကြက္ေန ထန္ရွင္းခုိင္(၂၂)ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ၆က/xxxx ““ခ်င္းေတာင္တန္း””ခရီးသည္တင္ မွန္လုံယာဥ္သည္ တြန္းဇံ-တီးတိန္ကားလမ္း မုိင္တုိင္အမွတ္(၁၆/၅-၆)ၾကားအေရာက္တြင္ လမ္းခ်ဲ႕ ထားေသာေနရာမွေျမသားမ်ား မုိးရြာထားသျဖင့္လမ္းေခ်ာ္ၿပီး ၃၅ ေပခန္႔အနက္ရွိ လမ္းယာဘက္ ေခ်ာင္းထဲသို႔ ထုိးက်တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည္။

"မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာတြင္ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကြၽးမည့္ ရဲေလး"

"မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာတြင္ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကြၽးမည့္ ရဲေလး"

အဆိုေတာ္ ရဲေလးက ခ်စ္သူ ေအးျမႏွင့္ အတူ မဂၤလာဦး ဆြမ္းေကြၽး ကို ေမ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာမွာ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာသည္။

ခ်စ္သူ ေအးျမနဲ႔အတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ထုိး လက္ထပ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာမွာ မဂၤလာ ဦးဆြမ္းေကြၽး မည္ျဖစ္ၿပီး ခင္ရာမင္ရာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ညစာစားပြဲ လည္း ျပဳလုပ္ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေလးက ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ အသက္ ၃ဝ ျပည့္ၿပီ ဆိုေတာ့ အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္တဲ့ အရြယ္ေရာက္ပါၿပီ။ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေနာက္က် သြားမယ္ေလ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေနာက္က်သြားမွာလည္း မလုိလားဘူး။ အခ်ိန္ ေကာင္းလည္းျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေန တာလည္း ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ ဆုိေတာ့ ဒီလုိ အခ်ိန္ကေတာ့ အေနေတာ္ပါပဲ။ အေနေတာ္ အျဖစ္ဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ ၾကတာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈေတြ ေသခ်ာယူၿပီးေတာ့ ဘဝသစ္ေတြကို ရင္ဆုိင္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ လက္တြဲ ျဖစ္ ၾကတာပါ'' ဟု ရဲေလးကဆိုသည္။

ခိုင္ေဝလြင္

အဆိုေတာ္ ရဲေလးက ခ်စ္သူ ေအးျမႏွင့္ အတူ မဂၤလာဦး ဆြမ္းေကြၽး ကို ေမ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာမွာ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဖဲြ႕စည္းၿခင္း