Pages

Monday, November 25, 2013

၂၀၁၃ခုႏွစ္ရဲ႕ ကမၻာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ဆံုးေသာသူမ်ားစာရင္း နယူးေယာက္ဖို႕ဒ္ မဂၢဇင္းၾကီး မွေဖာ္ၿပ

Photo: ကမၻာ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ဆံုးေသာသူမ်ား
Monday, November 25, 2013

နယူးေယာက္ဖို႕ဒ္ မဂၢဇင္းၾကီးရဲ႕ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ရဲ႕ ကမၻာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ဆံုးေသာသူမ်ားစာရင္းမွာ
နာမည္ေပါင္း ( 1,426) ခန္႔ရွိပါတယ္။ 

သူတို႔ရဲ႕ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မူဟာ ေဒၚလာ (၄.၆) ထရီယံမွစၿပီး ေဒၚလာ (5.4)အထိရွိပါတယ္။

နိင္ငံေတြထဲမွာမွ (၄၄၂) ေယာက္ေသာ ဘီလီလ်ွံနာေတြ ေနထိုင္တဲ႔ အေမရိကန္နိင္ငံက ထိပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။
အာရွ-ပစိဖိတ္မွာက (၃၈၆)ေယာက္ေသာ ဘီလီလ်ွံနာေတြ ေနထိုင္ပါတယ္။
ဥေရာပမွာ (၃၆၆)ေယာက္
အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိက မွာ ေတာ႔ (၁၀၃)ေယာက္နဲ႔ အနည္းဆံုးေသာ ဘီလီလ်ွံနာေတြ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

ထိပ္ဆံုးက လူပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဴ႕မွာ -
အီတလီက Renzo Rosso( ၅၈ႏွစ္) (၃) ဘီလီလ်ံ အေမရိကန္က Bruce Nordstrom(၈၀ႏွစ္) (၁.၃) ဘီလီလ်ံ
နယူးေယာက္ကဒီဇိုင္းနာ တစ္ဦးၿဖစ္တဲ႔Tory Burch(၄၇ႏွစ္) (၁) ဘီလီလ်ံ

အသီးသီးတို႔ၿဖစ္ၾကပါတယ္။

မက္ဆီကန္ သူေဌးတစ္ဦးၿဖစ္တဲ႔ Carlos Slim က ဘီဂိတ္ရဲ႕ေနာက္ကေန တဖန္ ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆံုး ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။သူဟာ မက္ဆီကန္ သူေဌးတစ္ဦးၿဖစ္
ဩဇာအာဏာလည္းရွိသူတစ္ဦး ၿဖစ္ပါတယ္။

သူအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိလို႔ပါရင္ http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Slim တြင္၀င္ေရာက္ ၾကည္႔ရူနိင္ပါတယ္။

Aung Heine (MM Social Sky)

RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
နယူးေယာက္ဖို႕ဒ္ မဂၢဇင္းၾကီးရဲ႕ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ရဲ႕ ကမၻာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ဆံုးေသာသူမ်ားစာရင္းမွာ နာမည္ေပါင္း ( 1,426) ခန္႔ရွိပါတယ္။

စေကာ့တလန္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္

Photo: စေကာ့တလန္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္
Monday, November 25, 2013

လြတ္လပ္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွ ႏုတ္ထြက္ေရး စေကာ့တလန္ ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံမဲေပးပါက မတ္ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို စေကာ့တလန္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု စေကာ့တလန္ အမ်ဳိးသားပါတီ (SNP) မွ ထုတ္ေဝေသာ စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း Guardian သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာေန႔မွာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ထူးျခားမႈ မရွိဘဲ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္မ်ား ပူးေပါင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စေတာ့တလန္ဘုရင္ ဂ်ိန္း ၆ မွာ ဝမ္းကြဲ ညီမ ျဖစ္သူ အဲလီစဘတ္ ၁ ဘုရင္မ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ အဂၤလန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ ဘုရင္ဂ်ိန္း ၁ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၁၇၀၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ တြင္ ပူးေပါင္းမႈ ဥပေဒလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ ပါလီမန္ႏွင့္ စေတာ့တလန္ ပါလီမန္တို႔ ပူးေပါင္းခဲ့ကာ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၆၇၀ ႏွင့္ စာလုံးေပါင္း ၁၇၀,၀၀၀ ထိ ရွိသည့္ စကၠဴျဖဴ စာတမ္းမွာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေရးသားထားၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ျပည့္စုံသည့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာတမ္းမ်ဳိး ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း SNP ပါတီက ေျပာၾကားသည္။

မိတၱဴေပါင္း ၂၀၀၀၀ ကို ထုတ္ေဝ ေပးထားၿပီး လြတ္လပ္ေရးစာတမ္း ဖတ္႐ႈလိုသူ မွွန္သမွ်ကို ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး စာတမ္းတြင္ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ စေကာ့တလန္ အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း စေကာ့တလန္ လက္ေထာက္ ပထမ ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ နီကိုလတ္စတာဂ်ီယြမ္ က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အဂၤလန္ႏွင့္ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံၾကား လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား ႀကီးမားစြာ ျခားနားေနသည္ကို စာတမ္းက သုံးသပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမယ့္ စေကာ့တလန္မွာ လူတိုင္းအတိုင္းအတြက္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈေတြ ရွိေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအဝင္ လူတိုင္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲဖို႔ အေထာက္အပံ့ ေပးထားပါတယ္” ဟု စတာဂ်ီယြမ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စာတမ္း ထုတ္ေဝလိုက္ သျဖင့္ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ အေခ်အတင္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာ ဘ႑ာေရး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ သုံးစြဲမႈျဖင့္ စေကာ့တလန္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္ဟု Institute of Fiscal Studies က ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

“အဆုံးအျဖတ္ ေပးရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္လာပါတယ္။ သမိုင္းမွာ တစ္ခါတေလမွပဲ ေရာက္လာတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အေဟာင္းကေန အသစ္ကို သြားမယ့္အခ်ိန္၊ အိုမင္းမႈေတြ ရပ္သြားတဲ့အခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ စိတ္ဝိညာဥ္ေတြ ဖိႏွိပ္ခဲ့ေနရတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ထုတ္ေဖာ္ လွစ္ဟျပလိုက္ပါ” ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ကိုးကားၿပီး စေကာ့တလန္ ပထမဝန္ႀကီး အဲလတ္ဆဲမန္က တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ မက်င္းပခင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သတ္မွတ္လိုက္သျဖင့္ စေကာ့တလန္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆြးေႏြးမႈ အေနအထား ထိခိုက္ေစမည္ဟု စေကာ့တလန္႐ုံးက သတိေပးလိုက္သည္။

“စေကာ့တလန္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးမယ့္ အခ်က္ေတြကို စေကာ့ျပည္သူ႔ေတြ အခုထိ မသိေသးပါဘူး။ စေကာ့တလန္ အစိုးရက ရက္စြဲ သတ္မွတ္မႈကို ေဆြးေႏြးပြဲထက္ ပိုအေရးထားတာ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၈ ႏိုင္ငံ၊ ေနတိုးနဲ႔ က်န္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတို႔က သိေနပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

စေကာ့တလန္ လြတ္လပ္ေရး ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly

RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
လြတ္လပ္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွ ႏုတ္ထြက္ေရး စေကာ့တလန္ ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံမဲေပးပါက မတ္ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို စေကာ့တလန္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု စေကာ့တလန္ အမ်ဳိးသားပါတီ (SNP) မွ ထုတ္ေဝေသာ စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း Guardian သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မန္းက်ံဳးေရျပင္ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္းတစ္ေလာင္းေပၚ

Photo

RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
မန္းက်ံဳးေရျပင္ လမ္း ၈၀၊ ၁၇-၁၈လမ္းၾကားတြင္္ နိ၀င္ဘာ၂၃ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း က အမ်ဳိးသမီးအေလာင္းတစ္ေလာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

ပုဒ္မ ၁၈ ကို အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ေပးရန္ အဖြဲ႕အစည္း ၅၀ ေက်ာ္ ေတာင္းဆို

Photo: ပုဒ္မ ၁၈ ကို အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ေပးရန္ အဖြဲ႕အစည္း ၅၀ ေက်ာ္ ေတာင္းဆို
Monday, November 25, 2013

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၅၁ ဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ကို အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဖြဲ႕အစည္း ၅၁ ဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ Generation Wave၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊ ဒီမိုကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားသူမ်ား အင္အားစု၊ လိုင္ဇာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား၊ အျဖဴေရာင္ တြဲလက္မ်ား စသည့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ ျပည္သူမ်ားအား တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအေနႏွင့္ လုံးဝ လုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳသင့္သည့္အျပင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူထား သူမ်ားကို အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ေပးရန္ အထက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမွ မနီလာဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ကို ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ထပ္ၿပီး ေျပာဆိုစရာ မရွိေသာ္လည္း ယင္းသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ကို ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးျမေအးက ေျပာဆိုသည္။
“ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဒီပုဒ္မကိုသုံးၿပီး ဖမ္းဆီးတာ၊ ေထာင္ခ်တာေတြ လုပ္ေနတာဟာ မေကာင္းဘူး။ ျပန္လႊတ္လိုက္၊ ျပန္ဖမ္းလိုက္ လုပ္ေနတာဟာ လူရယ္စရာလည္း ျဖစ္တယ္။ အစိုးရ တစ္ရပ္ရဲ႕ ပုံရိပ္၊ တရားစီရင္ေရး စနစ္ရဲ႕ ပုံရိပ္လည္း မေကာင္းဘူး” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ၅/ည၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၁)၊ (၂)၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ ကဲ့သို႔ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ အေရးယူခဲ့ သကဲ့သို႔ ပုဒ္မ ၁၈ သည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးၿပံဳးခ်ဳိကလည္း ၎၏အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္သည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၂ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးထက္ ပိုေသာလူဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၅ တြင္မူ တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျဖစ္ေစဟူေသာ စကားရပ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ရွင္းျပသည္။

“အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ မွာ ျပည္သူလူထုဟာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ တကယ္က်ေတာ့ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ခြင့္ေတာင္းေနရတယ္။ ဒါဟာ ပုဒ္မ ၁၈ က တိုင္းျပည္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒကို လႊမ္းမိုးေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသူ ၂၄၉ ဦး ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕၏ ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

The Voice Weekly

RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၅၁ ဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ကို အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မန္းေလး ေဘာလံုးဒိုင္မွာ ႏွစ္ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈတရားခံမ်ား ၂၄နာရီအတြင္းဖမ္းဆီးရမိ


RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
ႏိူ၀င္ဘာ ၂၅ ႏိူ၀င္ဘာ ၂၄ ေန႕တစ္နာရီခန္႕က မန္းေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ စိမ္းေပါင္းရပ္
ကြက္ ၃၈-၃၉လမ္း၊၈၂-၈၃လမ္းၾကားမွာ နာမည္ႀကီးေဘာလံုးဒိုင္ရွိ ၀န္ထမ္း၂ဦးကို ရက္ရက္စက္
စက္ ဓါးနဲ႕အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ၀င္ေရာက္ခုတ္ခဲ့လို႕ ၂ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

UNFC ၏ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ မူ၀ါဒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံ

Photo: UNFC ၏ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ မူ၀ါဒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံ
Monday, November 25, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္တြင္ တြင္ ယေန႔ညေနပုိင္း ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“တိုင္းရင္းသား ေတြက ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တပ္မေတာ္တခု လုိခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ျပည္ေထာင္စု စနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ့´´ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲေရး ဆုိေသာ မူ၀ါဒ ၂ ခုတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ NLD အျမင္မတူေသာ္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္နည္း ကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထြန္းကားေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးႏုိင္ဟံသာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို လႊတ္ေတာ္ လမ္းေၾကာင္း မွတဆင့္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး UNFC သည္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္၍ မရေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အသစ္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚေပါက္လာဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကက်ေနာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အစည္းအေ၀းပြဲ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အျပင္မွာေနတဲ့လူေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ၀င္တိုးလို႔မရဘူး။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေနအထားအရ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ျပင္ဖို႔ မလြယ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္ တို႔ကေတာ့ အသစ္ေရးတာကေတာ့ ျမန္တယ္။ လြယ္တယ္လို႔ပဲ ယူဆတယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ အဲဒါကို ေျပာျပတာ´´ဟု ဦးႏိုင္ဟံသာက ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တုိင္းရင္းသား အေရးအတြက္ အသိသက္ေသအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ုိင္း၀န္းကူညီသူအေနျဖင့္ေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းႀကဳိဆုိဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးႏုိင္ဟံသာက ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသိသက္ေသအေနနဲ႔ေရာ ၊ ၀ုိင္း၀န္းကူညီႏိုင္တဲ့ အေနအထားကေန ပါဖို႔ေရာ အန္ကယ္တို႔ က အၿမဲတမ္းဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ ေလးကို အဓိကက်တဲ့ အခန္းျဖစ္တယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို အာဏာ တခ်ိဳ႕ အပ္ၿပီးေတာ့မွ ျပည္နယ္အစိုးရေတြမွာ ထိုက္သင့္တဲ့ အာဏာေတြ လြဲအပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆိုတဲ့ေနရာမွာ တန္းတူညီမွ်ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္´´ဟု ဦးႏုိင္ဟံသာက ရွင္းျပသည္။

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ UNFCႏွင့္ ခ်ည္းကပ္သည့္ လမ္းစဥ္မတူေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေဘာထားမကြဲလြဲေၾကာင္း၊ အဓိကမွာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တရပ္ေပၚထြန္းေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိသည္။

“ ဒီကိစၥေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ စိတ္၀မ္းကြဲတာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ အားလံုးလိုလားတာက စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုပဲ။ အဲဒီ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒီပံုစံနဲ႔ေတာ့ မရဘူးဆိုတာ က်မတို႔ အားလံုး လံုး၀ သေဘာတူတယ္။ အားလံုးအတူတူလက္တြဲၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အားလံုးလက္တြဲလုပ္မွ အန္တီတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာမွာ။ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို အန္တီအေနနဲ႔ အၿမဲတန္းျဖည့္ဆည္းေပးမွာပါ။

UNFC သည္ ယေန႔ ၂၅ ရက္ေန႔ မြန္းလဲြပုိင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံးတြင္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္(UNA) မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ သေဘာတူညီၾကသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ)
RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေအာင္ရိုက္ႏွက္ကာ သိန္း ၃၀ေက်ာ္တန္ ေရြဆြဲႀကိဳး လုယက္မႈ မန္းတြင္ျဖစ္ပြား

RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေအာင္ရိုက္ႏွက္ကာကာလေပါက္ေစ်းေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ေက်ာ္တန္ေသာေရြႊဆြဲႀကိဳး လု

ယက္မႈ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ရက္ေန႔ နံနက္ ၅နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔ကမန္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းမႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

နန္းဆုရတီစိုးက ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္မွာ ႏႈတ္ခမ္းကို အႀကိဳက္ဆံုးပါတဲ့

Photo: နန္းဆုရတီစိုးက ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္မွာ ႏႈတ္ခမ္းကို အႀကိဳက္ဆံုးပါတဲ့
Monday, November 25, 2013

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေအာင္ျမင္ လာတာ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္လဲ
ပရိသတ္ရဲ႕အားေပးမႈေတြရယ္ နန္းဆုရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈ၊ ဖန္တီးမႈေတြ၊ ကံ ညဏ္ စန္း ၀ီရိယေတြေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို ရရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကို ပရိသတ္ေတြက ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳက္တယ္လို႔ထင္လဲ
နန္းဆုရဲ႕ ေစတနာေၾကာင့္ပါ။ နန္းဆုပရိသတ္ အေပၚမွာထားတဲ့ ေစတနာ၊ ေမတၱာေၾကာင့္ ေရာင္ ျပန္ဟပ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပရိသတ္အေပၚမွာ ေစတနာထားၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့အတြက္ ပရိသတ္ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳတာကို ခံရတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ လွတယ္ ဆိုၿပီး ကိုယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကဘာလဲ
နန္းဆုခႏၶာကိုယ္မွာ နန္းဆု အႀကိဳက္ဆံုး အစိတ္အပိုင္းက ႏႈတ္ခမ္းပါ။ နန္းဆုရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းကို အႀကိဳက္ဆံုးပါပဲ။

တစ္ေယာက္တည္းရိွရင္ အမ်ားဆံုးလုပ္တတ္တဲ့အမူအက်င့္က
တစ္ေယာက္တည္းရွိေနရင္ ေတာ့ သီခ်င္းနားေထာင္တယ္။ စာ အုပ္ဖတ္တယ္။ ဂိမ္းေဆာ့တယ္။ ဘု ရားရွိခိုး တရားထုိင္တယ္။ Beuaty Saloon သြားတယ္။ တစ္ခါတေလ သီခ်င္းဆိုၿပီးကတယ္။

႐ွဴတင္မိတ္ကပ္လူးရတဲ့အခါ မွာေရာ သေဘာက်လား
အလုပ္အတြက္လိမ္းရတာဆုိ ေတာ့ ႀကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေန႔ တုိင္းႀကီး လိမ္းရရင္ေတာ့ နည္း နည္းေတာ့ ၿငီးေငြ႕တာမ်ဳိးေတာ့ရွိ တယ္။ အလုပ္အတြက္ဆိုေတာ့ လိမ္းရတာေပါ့။ မ်က္ႏွာေျပာင္နဲ႔ ပိုေနခ်င္တယ္။

8 DAYS A WEEK ENTERTAINMENT

RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေအာင္ျမင္ လာတာ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္လဲ
ပရိသတ္ရဲ႕အားေပးမႈေတြရယ္ နန္းဆုရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈ၊ ဖန္တီးမႈေတြ၊ ကံ ညဏ္ စန္း ၀ီရိယေတြေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို ရရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ရန္ ၁၅ ႏိုင္ငံျဖတ္သန္းလမ္းေလ်ွာက္မည့္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံသား မႏၱေလးျမိဳ႔သို႔ ေျခလ်င္ခရီး ေရာက္လာ

Photo: ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ရန္ ၁၅ ႏိုင္ငံျဖတ္သန္းလမ္းေလ်ွာက္မည့္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံသား မႏၱေလးျမိဳ႔သို႔ ေျခလ်င္ခရီး ေရာက္လာ
Monday, November 25, 2013

မႏၱေလး ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ။ ။ အိုင္ယာ လန္နိုင္ငံမွ Mr. Mangan Nory သည္ ေျခက်င္လမ္းေလၽွာက္ျခင္းျဖင့္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ရန္ နိုင္ငံ ၁၅ နိုင္ငံကို ေတာက္ေလၽွာက္ျဖတ္ သန္းလမ္းေလၽွာက္လ်က္ရွိရာ ၎၏ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လမ္း ေလၽွာက္ခရီးစဥ္အျဖစ္ နိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ညက မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

Mr. Mangan Nory မွာ အသက္ ၅၆ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး ၎၏လမ္းေလၽွာက္ခရီးစဥ္ကို မိခင္အိုင္ယာလန္နိုုင္ငံမွ စတင္ ထြက္ခြာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ နိုင္ငံအပါအဝင္ နိုင္ငံေပါင္း ၁၅ နိုင္ငံကို ေျခက်င္ခရီးျဖတ္သန္း လမ္းေလၽွာက္မည္ျဖစ္ရာ နိုဝင္ ဘာ ၆ရက္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမွတစ္ ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအ တြင္း ေျခက်င္လမ္းေလၽွာက္ခရီး စဥ္ကို ျမဝတီၿမိဳ႕မွ အိႏၵိယနယ္စပ္ တမူးၿမိဳ႕အထိ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ ရာ မႏၲေလးကို ၿမိဳ႕ရြာေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

''ေနျပည္ေတာ္ကေန ရန္ ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းေဟာင္း အတိုင္း မႏၲေလးကိုေလၽွာက္လာ တာပါ။ မေန႔ညက ျမစ္သားၿမိဳ႕ နယ္ သာလြန္ေက်းရြာအထိေရာက္ လာတယ္။ ဒီေန႔ နိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ နံနက္ ၆နာရီခြဲမွာ သာလြန္က စ ထြက္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း နိုဝင္ဘာ ၆ရက္က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္အထိ ၂၈ရက္တိုးဗီဇာနဲ႔ လမ္း ေလၽွာက္လာတာပါ။ ဒီေန႔အထိ ၁၆ရက္ လမ္းေလၽွာက္ၿပီးၿပီ။ ၁၂ ရက္အတြင္း တမူးအေရာက္သြား မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္'' ဟု ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕၊ မႏၲေလး ဌာနခြဲမွ လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္သူ ဒုရဲအုပ္ေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

Mr. Mangan Nory သည္ ကမၻာ့ဂင္းနစ္လမ္းေလၽွာက္စံခ်ိန္ တင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ နိုင္ငံေပါင္း၁၅နိုင္ငံ၊ ကီလို၅၃၀၀၀ ခရီး လမ္းေလၽွာက္မည္ျဖစ္ရာ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ နိုင္ငံေပါင္းကိုးနိုင္ငံ၊ ကီလို၃၈၀၀၀ လမ္းေလၽွာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Yangon Media Group

RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
မႏၱေလး ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ။ ။ အိုင္ယာ လန္နိုင္ငံမွ Mr. Mangan Nory သည္ ေျခက်င္လမ္းေလၽွာက္ျခင္းျဖင့္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ရန္ နိုင္ငံ ၁၅ နိုင္ငံကို ေတာက္ေလၽွာက္ျဖတ္ သန္းလမ္းေလၽွာက္လ်က္ရွိရာ ၎၏ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လမ္း ေလၽွာက္ခရီးစဥ္အျဖစ္ နိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ညက မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကား ကလြဲျပီး က်ေနာ့္ မွာ ေျပာစရာ မရွိေတာ့ပါဘူး လို႕ဆိုတဲ႕ ေတာ့တင္ဟမ္ စပါး အသင္း ဧ။္ နည္းျပကေလး အင္ဒရီ ဗီလာ ဘိုးအားစ္

Photo: ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကား ကလြဲျပီး က်ေနာ့္ မွာ ေျပာစရာ မရွိေတာ့ပါဘူး ဗ်ာ ( ေအဗြီဘီ )
Monday, November 25, 2013

  ေတာ့တင္ဟမ္ စပါး အသင္း ဧ။္ နည္းျပကေလး အင္ဒရီ ဗီလာ ဘိုးအားစ္ က ျပီးခဲ့တဲ့ ညက မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္း အား အသင္း ဧ။္ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အရွက္တကြဲ ဂိုးျပတ္ ရွံုးနိမ့္ တဲ့ ပြဲစဥ္ျပီးေနာက္ အသင္း အားေပးသူ ပရီတ္သတ္ မ်ား အား ေတာင္းပန္ လိုက္ျပီး ပရိတ္သတ္ မ်ား အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကားကလြဲျပီး သူ ့မွာ ေျပာစရာ စကား မရွိေတာ့ ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။       ေျမာက္ လန္ဒန္ ကလပ္ အသင္းသည္ အသင္းဧ။္ သမိုင္း တြင္ ၁၉၉၆ ခုနစ္ တြင္ နယူးကက္ဆဲလ္ အသင္း အား ၇-၁ ဂိုး ျဖင့္ ွရံုးနိမ့္ ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း ျပီးခဲ့သည့္ ဆန္းေဒး ညက မန္ခ်က္စတာ စီးတီး အသင္း အား ၆-၀ ျဖင့္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ေျမာက္ ဂိုးျပတ္ ရွံုးနိမ့္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။       အဆိုပါ ရွံုးပြဲၾကီး နဲ ့ ပတ္သတ္ျပီး ေပၚတူဂီ သား နည္းျပ ကေလးက " ပရိတ္သတ္ ေတြကို အထူး ေတာင္းပန္ ပါတယ္ ဗ်ာ ။ က်ေနာ့္ အေနနင့္ အသင္း အားေပးသူ ပရိတ္သတ္ ေတြကို ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကား ကလြဲျပီး ေျပာစရာ စကား ရွာမရေတာ့ပါဘူး ။ အသင္း ရဲ ့ ရလဒ္ က တကယ့္ကို နုခ်ာ လြန္းလွပါတယ္ ။ တကယ္ဆို အသင္း ရဲ ့ စြမ္းေဆာင္မွဳ လက္ဗယ္ အရ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္ လက္မခံ သင့္တဲ့ ရလဒ္ မ်ိဳးပါ " ဟု ေျပာၾကား သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Written by ၀ိုင္း ( က်ိန္းရိပ္ )
http://www.football-cafe.com/

RangonNewsDaily:: November . 25 .2013
ေတာ့တင္ဟမ္ စပါး အသင္း ဧ။္ နည္းျပကေလး အင္ဒရီ ဗီလာ ဘိုးအားစ္ က ျပီးခဲ့တဲ့ ညက မန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္း အား အသင္း ဧ။္ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အရွက္တကြဲ ဂိုးျပတ္ ရွံုးနိမ့္ တဲ့ ပြဲစဥ္ျပီးေနာက္ အသင္း အားေပးသူ ပရီတ္သတ္ မ်ား အား ေတာင္းပန္ လိုက္ျပီး ပရိတ္သတ္ မ်ား အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကားကလြဲျပီး သူ ့မွာ ေျပာစရာ စကား မရွိေတာ့ ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ အလုပ္သမား ခုနစ္သိန္းခန္႔ကို ေဆးဝါး အျပည့္အစုံပါ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ ကုသမည္