Pages

Tuesday, June 25, 2013

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႕ ထုတ္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္(၁) နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာျခင္း

Photo: ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႕ ထုတ္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္(၁) နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာျခင္း
Tuesday, June 25, 2013

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန့ထုတ္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္(၁)တြင္ သံဃာေတာ္ ဉူးဝီရသူအား မ်က္နွာဖံုးတင္၍ The Face of BuddhistTerror ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။တိုင္းမ္မဂၢဇင္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္ သည္ ဗုဒၶဘာသာ သာသာနာ အေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွားေစျပီးနိုင္ငံေတာ္မွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘာသာေပါင္းစံုတို႕အျကား အျပန္အလွန္ယံုျကည္မႈတည္ေဆာက္ေနျခင္းကိုလည္းထိခိုက္ေစနိုင္ေျကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။

ထို့ေျကာင့္ အေရးေပၚ ကာလ စီမံခန္႕ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္နွင့္အညီ လူမ်ိုးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ကာကြယ္နိုင္ရန္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန့ထုတ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္း၊ အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္(၁)ပါ The Face of Buddhist Terror ေဆာင္းပါး ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အတြင္း မူရင္းစာေစာင္အတိုင္း ျဖစ္ေစ၊ မိတၱူပြား၍ ျဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႕ခ်ိျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိုးငွာ ေျကညာလိုက္သည္။

အမိန္႕အရ
အတြင္းေရးမႉး
အေရးေပၚကာလစီမံခန္႕ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ

BBC Burmese

Tuesday, June 25, 2013

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန့ထုတ္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ(၁၈၂)၊ အမွတ္(၁)တြင္ သံဃာေတာ္ ဦးဝီရသူ
အား မ်က္နွာဖံုးတင္၍ The Face of BuddhistTerror ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေျပာၾကား

Photo: ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေျပာၾကား 
Tuesday, June 25, 2013

ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္းမာမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ လက္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ႏိုင္ငံက ျပစ္တင္ ေဝ

ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎တို႔၏ သ႐ုပ္ အစစ္အမွန္ကို ဖံုးကြယ္ ထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Rodong Sinmun သတင္းဌာန၏ ေန႔စဥ္တုိက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္၌ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာရပါတီက ဇြန္၂၃ ရက္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ အုိဘားမား၏ အာရွေဒသအား မ႑ိဳင္ျပဳေရး အစီအစဥ္ အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ကုလ သမဂၢဆုိင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္  ဆင္ဆန္းဟိုက ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ကာလ၌ အေရွ႕ေျမာက္ အာရွေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာ အမ်ားစုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ရန္လိုေသာ ဆက္ဆံေရး မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္က ဇြန္ ၂၂ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံကို ခုခံ ကာကြယ္ရန္အတြက္ မည္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ဳိးကို မဆို  အေလွ်ာ့ ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပရန မိမိတို႔ ႏိုင္ငံဘက္မွ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

ျမ၀တီ

Tuesday, June 25, 2013

ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္းမာမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံ၏လက္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ႏိုင္ငံက ျပစ္တင္ ေဝဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ အေမ
ရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုိေလ်ာက္ လည္ေနတဲ့ အီဂ်စ္ ရုပ္တု

Photo: အလုိေလ်ာက္ လည္ေနတဲ့ အီဂ်စ္ ရုပ္တု
Tuesday, June 25, 2013

မန္ခ်က္စတာျမိဳ႕ ျပတိုက္က မွန္ခန္းထဲမွာ ျပသ ထားတဲ့ ဘီစီ ၁၈၀၀ ေလာက္ က အီဂ်စ္ ရုပ္တုဟာ သူ႔ အလို အေလ်ာက္ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္း လည္ေန ခဲ့ တာကို ကင္မရာ ကေန မွတ္တမ္း တင္ထားနိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

၁၀ လကၼ အရြယ္ ဒီရုပ္တုရဲ့ အေန အထား ေျပာင္းေနတာကို ျပတိုက္ တာဝန္ ရွိသူေတြ ကေန သတိထား မိရာ ကေန ကင္မရာ တပ္ျပီး ၾကည့္ရာမွာ တကယ္ လည္ေနတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပတိုက္ တာဝန္ရွိသူ တဦး ကေတာ့ ဒါဟာ လူေတြ သြားလာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ တုန္ခါမႈေၾကာင့္ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ တျခားေသာ ရူပေဗဒ စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ ေရြ႕လ်ားမႈေတြလည္း မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

သူ႔ အထင္ ကေတာ့ ေရွးေဟာင္း အီဂ်စ္ လူမ်ိဳးေတြဟာ အခုလို ရုပ္တုေတြမွာ ဝိညာဥ္ သြင္းထားေလ့ ရွိတာနဲ႔ ဆက္စပ္ နိုင္တယ္လို႔ ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese

Tuesday, June 25, 2013

မန္ခ်က္စတာျမိဳ႕ ျပတိုက္ကမွန္ခန္းထဲမွာ ျပသ ထားတဲ့ဘီစီ ၁၈၀၀ ေလာက္ က အီဂ်စ္ ရုပ္တုဟာ သူ႔ အလို 
အေလ်ာက္ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္း လည္ေန ခဲ့ တာကို ကင္မရာ ကေန မွတ္တမ္း တင္ထားနိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

‘သ’ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳ၍ ‘အ’ အကၡရာ ကားေဟာင္းမ်ား ေစ်းတက္

Tuesday, June 25, 2013

‘သ’ အကၡရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဟာင္း မ်ားကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ယေန႔တြင္ စတင္ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္‘အ’ အကၡရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဟာင္းတစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းခန္႔ ေစ်းျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ေမာ္
ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ေရာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

ဟန္ေဂရီ ႏုိင္ငံသား ေဇာ့တ္ဆင္ကာ တန္ ၅ဝ အေလးခ်ိန္ရွိ ေလယာဥ္ႀကီး အား သြားျဖင့္ဆြဲျပခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္သစ္တင္

Photo: ဟန္ေဂရီ ႏုိင္ငံသား ေဇာ့တ္ဆင္ကာ တန္ ၅ဝ အေလးခ်ိန္ရွိ ေလယာဥ္ႀကီး
အား သြားျဖင့္ဆြဲျပခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့
Tuesday, June 25, 2013

ေဇာ့တ္ဆင္ကာ အမည္ရွိ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးသည္ တန္
၅ဝ အေလးခ်ိန္ရွိ ကုန္တင္ေလယာဥ္ႀကီး တစ္စင္းအား ၎၏သြားကိုသာ အသံုးျပဳ၍ ဆြဲျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံအတြက္စံခ်ိန္သစ္ တစ္ရပ္ တင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေျပာၾကားထားသည္။

ေဇာ့တ္ဆင္ကာသည္ Airbus A320 ေလယာဥ္အား ဘူဒါပတ္ၿမိဳ႕ရွိ Liszt Ferenc ေလဆိပ္၌ ဇြန္ ၂ဝ ရက္တြင္ ၅၂ စကၠန္႔အတြင္း ၃၉ ဒသမ ၂ မီတာ အထိ သြားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆြဲျပႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အားေကာင္းေသာ ၎ပုဂၢိဳလ္သည္ ေလယာဥ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ အဝါေရာင္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း
ကို ၎၏ ပါးစပ္အတြင္းကိုက္၍ ဆြဲျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၎အား နံေဘးမွေန၍ ေၾကြးေၾကာ္ အားေပး
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

Tuesday, June 25, 2013

ေဇာ့တ္ဆင္ကာအမည္ရွိ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံမွအမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ တန္ ၅ဝ အေလးခ်ိန္ရွိ ကုန္တင္ေလယာဥ္
ႀကီး တစ္စင္းအား ၎၏သြားကိုသာ အသံုးျပဳ၍ ဆြဲျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံအတြက္စံခ်ိန္သစ္ တစ္ရပ္ တင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေျပာၾကားထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးပိြဳင့္မွ မီးနီစဥ္ ျဖတ္ေမာင္းသည့္ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိုက္မိ

Tuesday, June 25, 2013

၂၄-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၇၀၀ အခ်ိန္ ေနျပည္ေတာ္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓိကုန္းလမ္းဆံု မီးပိြဳင့္တြင္ ပ်ဥ္း

မနားၿမိဳ႕နယ္၊ႀကိဳ႕ပင္အလယ္ရြာေန ေမာင္တိုးတိုး(၂၀)ႏွစ္ေမာင္းႏွင္ၿပီးတစ္ရြာတည္းေန ေမာင္သူေဇာ္ထက္
(၁၈)ႏွစ္လုိက္ပါလာသည့္ဆိုင္ကယ္သည္ မီးပိြဳင့္မီးနီေနစဥ္ ပ်ဥ္းမနားလမ္းေဟာင္းမွ ေလဆိပ္သြားလမ္းသုိ႔ ခ်ဳိးေကြ႕ေမာင္းႏွင္ရာမွ ရန္ေအာင္ျမင္လမ္းဆုံမွေလဆိပ္ဘက္သုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲခရီး
သည္(၂)ဦးအားတင္ေဆာင္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္း(စိစစ္ဆဲ)ေမာင္းႏွင္လာေသာ၇ဃ/၆၃၅၈ ေအဒီဗင္ အျဖဴေရာင္
ယာဥ္ႏွင့္ ၀င္ေရာက္တုိက္မိခဲ့သည္။

မနၱေလးအျခစိုက္ ျမန္မာ့သ၀ဏ္သတင္းစာ ထုတ္ေ၀မည္

Tuesday, June 25, 2013

ထုတ္ေ၀ဖို့ စီစဥ္ျပီးမွ မထုတ္ျဖစ္လိုက္တဲ့ မနၱေလးအေျခစိုက္ ျမန္မာဓိက သတင္းစာ အဖြဲ့သားေတြက ျမန္မာ့သ၀ဏ္သတင္းစာအမည္နဲ့ ေန့စဥ္သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ေတာ့မယ္လုိ့ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴစားၿခင္းႏွင္႕ အမ်ိဳးသားတို႕အတြက္ က်န္းမာေရး

ၾကက္သြန္ျဖဴက လူ႔ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္တာ မွန္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေတြ ရရွိႏိုင္တဲ့ သီးသန္႔ အက်ိဳးေက်းဇူး သံုးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

သီခ်င္းဆုိလုိ႔မရတဲ့အခ်ိန္ကအဆုိေတာ္တစ္ေယာက္ကုိ စိတ္ဓာတ္က်ေစ တာပဲလို႕ဆိုတဲ႕ အဆိုေတာ္ဟန္ထြန္း

Photo: သီခ်င္းဆုိလုိ႔မရတဲ့အခ်ိန္ကအဆုိေတာ္တစ္ေယာက္ကုိ စိတ္ဓာတ္က်ေစ တာပဲ
Tuesday, June 25, 2013

အသံခ်ဳိခ်ဳိ၊ သီခ်င္းေအးေအးေလးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ရင္ကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့တဲ့သူ။ “အိပ္မက္ယႏၲရား”၊ “ရွိေနမယ္” တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြႏွစ္ေခြထြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တတိယ အေခြ “ေခါင္းနဲ႔ပန္း” ကိုပါ ပရိသတ္ထံ ပို႔ေပးလိုက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သူ။ အဲဒီသူက ဟန္ထြန္း။ သူရဲ႕ဂီတျဖတ္သန္းမႈကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ။ လိ(ဒ္)ဂစ္တာကို စိတ္ဝင္ စားခဲ့သူ တစ္ေယာက္ကအခုဆိုရင္စင္ေပၚမွာ ပရိသတ္ရဲ႕ လက္ခုပ္သံကို ရယူႏုိင္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဂစ္တာကို လြယ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့ သူ႔ရဲ႕ဟန္ပန္က ပရိသတ္ေတြအတြက္ မ႐ိုးႏိုင္စြာ။ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးလွတဲ့သူ႔ကုိ ေမးခြန္း ၅ ခုက႑အတြက္ အေမးအေျဖေတြ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူ႔အေျဖေတြကလည္း ပကတိ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း …..

ေမး – တစ္ကုိယ္ေတာ္အေခြ အတြက္ သီခ်င္းေရြးတဲ့အခါ ဘယ္လုိစဥ္းစားၿပီး ေရြးျဖစ္ပါ သလဲ။ ကုိယ္ဆုိႏုိင္ေလာက္မယ့္ သီခ်င္းမ်ိဳးကုိ အဓိကထားေရြး တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ပရိသတ္ ႀကိဳက္ေလာက္မယ္ ထင္တဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳးကုိ အဓိကထားေရြး တာလား။

ေျဖ – “ရွိေနမယ္” အေခြတုန္းက ေတာ့ ေအးတဲ့သီခ်င္းေတြမ်ား ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ အေခြက်ရင္ေတာ့ ပုံစံေလး နည္းနည္းသြက္တာေလးေတာ့ ထည့္မွျဖစ္မယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လည္း “ေခါင္းနဲ႔ပန္း”အေခြထဲမွာ နည္း နည္းသြက္တာေလးေတြ ထည့္ထားတယ္။ own tune ျဖစ္တဲ့အတြက္ Hard Rock ပုံစံ မ်ိဳးေတြ ထည့္ရတာေပါ့။ အေႏွး ခ်ည္းပဲဆုိရင္လည္း နားေထာင္ ရတာ ပ်င္းတာေပါ့ေလ။ တစ္ခါ နားေထာင္ၿပီးရင္ ပ်င္းသြား တာမ်ိဳးေတာ့ ကုိယ္လည္းမျဖစ္ ခ်င္ဘူး။ ပ်င္းသြားမယ္၊ ေအး သြားမယ္လုိ႔ ထင္တဲ့ေနရာေတြ က်ရင္ နည္းနည္းေလး ေပ်ာ္ စရာသီခ်င္းေလးေတြ ပုံစံမတူ တဲ့သီခ်င္းမ်ိဳးေတြလည္း ထည့္ရ တယ္။ သီခ်င္းေရြးတာကေတာ့ ကုိယ္ႏုိင္တဲ့ သီခ်င္းကုိပဲ ေရြး တယ္။ ခ်က္ခ်င္း Mood သြင္း ႏုိင္တဲ့သီခ်င္းမ်ိဳးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က်ေတာ့ ဂစ္တာလည္း တီး ေတာ့ ေကာ့ဒ္လွတဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳး ေတြႀကိဳက္တယ္။ အဓိကက ေတာ့ ကုိယ္ဆုိႏုိင္တဲ့ သီခ်င္း မ်ိဳးကုိပဲ ေရြးတယ္။ဆုိေတာ့ဆုိ ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾသသိ သြင္း လုိ႔ မရတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳးက်ေတာ့လည္း တစ္ ခါေလာက္သြင္းၾကည့္႐ုံနဲ႔ သိ တယ္။ ဆက္မသြင္းေတာ့ဘူး။ ဒီသီခ်င္းက ျဖဳတ္ကုိခ်ရေတာ့ မယ္ဆုိတာ သိလုိက္တယ္။ အဲ ဒါမ်ိဳးဆုိ ထားခဲ့လုိက္တယ္။ ကုိယ္ေတာင္မႀကိဳက္မွေတာ့ ပရိသတ္လည္းႀကိဳက္ႏိုင္မယ္ မထင္ဘူးေလ။

ေမး – ကုိဟန္ထြန္းစၿပီးစိတ္ဝင္စား ခဲ့တဲ့ျမဴးဇစ္ကဘာလဲ။ကုိယ္စိတ္ ဝင္စားခဲ့တဲ့ ျမဴးဇစ္အေပၚ ကုိယ့္အသံ ကမလုိက္ႏုိင္တာမ်ိဳး ေကာ ႀကဳံခဲ့ရဖူးလား။

ေျဖ – အင္းဗ်၊ ကြၽန္ေတာ္စႀကိဳက္ တာကေတာ့ Rock ပါ။စနားေထာင္တာကလည္း Rock ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ Rock ပဲ႐ူးခဲ့တယ္။ အဆုိေတာ္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့လည္း Rock ပဲ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တယ္။ ဆုိၾကည့္ လုိက္မွ ကုိယ္ကမႏုိင္မွန္းသိခဲ့ရ တယ္။ ၁ဝ တန္းေအာင္ၿပီးခါစ ေက်ာင္းသားဘဝဆုိေတာ့လည္း ေအာ္ဖုိ႔ပဲ သိခဲ့တယ္။ ေအာ္လုိ႔ ရွိရင္ နားေထာင္လုိ႔ မေကာင္း ဘူးဆုိတာ ၾကာမွသိလာတယ္။ ေရာ့ခ္ဆုိတာကလည္း ေအာ္ ရတဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳးဆုိေတာ့ အဲဒါ ႀကီးကုိ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနဲ႔ သြား ဆုိမယ္ဆုိရင္လည္း အံမဝင္ဘူး ေလ။ ပင္ပန္းတာေပါ့။ ကုိယ့္ မွာ ႀကိဳးစားၿပီးဆုိေနရတာ။ အပင္ပန္းမခံခ်င္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ကေရာ့ခ္ကာ အသံမဟုတ္ဘူးေလ။ အဲဒီ ေတာ့ မႀကိဳးစားနဲ႔။ အေကာင္း ဆုံးပဲ။ အခ်ိန္လည္း ကုန္တယ္။ ကုိယ္လည္းမေပ်ာ္ဘူး။ ငယ္ ငယ္တုန္းကေတာ့ လုပ္ခ်င္တာ ပဲ သိတာေလ။ လုပ္ၾကည့္လုိက္မွ ကုိယ္နဲ႔ သိပ္မလိုက္ဘူးဆုိတာ သိလုိက္ရတယ္။

ေမး – ငယ္စဥ္က လိ(ဒ္)ဂစ္တာ သမား သိပ္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ ကုိ ဟန္ထြန္းအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ အဆုိေတာ္လုိင္းကုိ ေရာက္ျဖစ္ သြားတာလဲ။ ဂီတေလာကမွာ လိ(ဒ္)ဂစ္တာ သမားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ရပ္တည္ရမႈက ခက္ ခဲလုိ႔မ်ားလား။

ေျဖ – လိ(ဒ္)တီးမယ္ဆုိၿပီး ရန္ကုန္ကုိ ဆင္းလာခဲ့တယ္။ ၈ တန္းေအာင္ ေလာက္ကေပါ့။ အေဆာင္ေနရင္းနဲ႔ ဆက္ၿပီး ေလ့လာသင္ၾကားသြားမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဆင္မေျပတာေတြ အမ်ား ႀကီးပဲ။ နယ္ကလာတဲ့အတြက္ ေနဖုိ႔၊ စားဖုိ႔ အဆင္မေျပဘူး။ သင္ရမယ့္ေနရာကလည္း မသြား တတ္၊ မလာတတ္ေပါ့။ ၈တန္း ပဲ ရွိေသးတာလည္း ပါတယ္။ အိမ္ကလည္း ေက်ာင္းတစ္ဖက္ နဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ အဆင္မေျပႏုိင္ ဘူးထင္တယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္လည္း စိတ္ေလွ်ာ့ၿပီး ျပန္ သြားခဲ့တယ္။ ေတာင္ႀကီးျပန္ ေရာက္ေတာ့လည္း မဂၤလာ ေဆာင္ေတြမွာ တီးလုိက္၊ ဆုိ လုိက္ေပါ့။ တကယ္တမ္း တီး မယ္ဆုိျပန္ေတာ့လည္း ကြၽန္ ေတာ္က ေသခ်ာႀကီး မသင္ခဲ့ရ ေတာ့ စနစ္မက်ဘူး။ အေျခခံ မေကာင္းေတာ့ အေပ်ာ္တမ္းပဲ ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မယ္ဆုိတာ ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္သိလုိက္ၿပီေလ။ ဒီ ေလာကႀကီးထဲမွာ လည္း ေနခ်င္ ေသးတယ္။ ဝင္ခ်င္ေသးတယ္ ဆုိေတာ့ ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕ပတ္ဝန္း က်င္မွာ လုပ္တဲ့ ႐ိႈးေတြမွာ ဆုိခဲ့တယ္။ ကုိေလးျဖဴ သီခ်င္း တုိ႔၊ ကုိထူးအိမ္သင္ သီခ်င္းတုိ႔ ဆုိရင္းနဲ႔ ပရိသတ္ေတြက အားေပးၾကတယ္။ အဲဒီမွာပဲ ငါသီခ်င္းဆုိလုိ႔ရႏုိင္တယ္ထင္ တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ ကုိယ္ေရြး လုိက္တဲ့လမ္းက ကုိယ့္ အတြက္ သိပ္အက်ိဳးရွိသြားခဲ့တယ္။

ေမး – နယ္က တက္လာတဲ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ အေျခခ်တဲ့အခါ အခက္အခဲက ေတာ့ အခုခ်ိန္ထိရွိ ေနတုန္းပါ ပဲ။ အခက္ အခဲေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္သြားတဲ့ လူေတြလည္းရွိတယ္။ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ အခက္အခဲေတြကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိဖုိ႔လုိ ေနမလား။

ေျဖ – အခက္အခဲဆုိတာ ပံ့ပုိး မႈမရွိလုိ႔ ခက္ခဲတာကုိး။ အသိုင္း အဝုိင္းကလည္းလုိတယ္။ ကိုယ္ကလည္း သီခ်င္းအေပၚမွာ စိတ္ေစတနာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ လုပ္ထားရင္ေတာ့ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အခက္အခဲေတြကုိ ျဖတ္ ေက်ာ္သြားႏုိင္မွာပါ။ ေကာင္းရင္ ဘယ္ေနႏုိင္မလဲ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ေတာင္ အဆုိေတာ္ဆုိ ေပမယ့္ တအားေကာင္းတဲ့ အဆုိေတာ္ေတြကုိ ျပန္အား ေပးရတာပဲေလ။ ကုိယ္လည္း နားေထာင္ခ်င္တာကုိး။ ကုိယ္လည္းပရိသတ္ထဲက အဆုိေတာ္ ပဲေလ။ အေပ်ာ္တမ္း သိပ္မဆန္ဖုိ႔လုိတယ္။ အခက္အခဲက ေတာ့ ဘယ္ေနရာမဆုိ ရွိမွာ ပါပဲ။ကုိယ္ခံႏုိင္ရည္ရွိတဲ့ အခက္ အခဲလား၊ခံႏုိင္ရည္မရွိတဲ့ အခက္ အခဲလားဆုိတာကေတာ့ ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္မူတည္ပါတယ္။ ရင္ ထဲမွာ တကယ္ကုိ အစစ္အမွန္ နဲ႔ လုပ္ထားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ဆင့္စကား၊ တစ္ဆင့္နားနဲ႔ ပ်ံ႕သြားမွာပါ။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ က လည္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ေမး – ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးက အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္ကုိ စိတ္ ဓာတ္က်ေစပါသလဲ။ အဲဒီအေျခ အေနမ်ိဳးထိေရာက္ရျခင္းက ဘာေၾကာင့္လို႔ သုံးသပ္မိလဲ။

ေျဖ – အဆုိေတာ္တစ္ေယာက္ကုိ စိတ္ဓာတ္က်ေစတာကေတာ့ သီခ်င္းဆုိလုိ႔မရတဲ့အခ်ိန္က စိတ္ဓာတ္က်ေစတာပဲ။ သီခ်င္းဆုိလုိ႔ မရရင္ တအားစိတ္ဓာတ္ထိခုိက္ တယ္။တစ္ခါတေလ လူကဘာ မွန္းမသိဘူးေလ။ ဆုိလုိ႔မရတဲ့ အခ်ိန္က ေပၚေပၚလာတယ္။ ကုိယ္ Mood မရွိဘူးဆုိတာသိ တယ္။ ဘာသေဘာလဲဆုိ ေတာ့ အက်င့္ပါလာတာ ထင္တယ္။ လာသမွ် ႐ိႈးအကုန္ လက္ခံ။ အေခြလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အဓိက ေငြေၾကးပါဝင္လာၿပီ။ ဒီပါလာတဲ့ ေငြေၾကးက မရွာလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ မရွာရင္ အေခြ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံမရွိဘူး။ အေခြလုပ္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံလုိတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ အေခြ သြင္းၿပီးလုိ႔ အေခြၾကမ္း တင္ထားရင္ ကုိယ့္ကုိႀကိဳက္တဲ့ ပ႐ုိဂ်ဴဆာက ေကာက္ သြားေရာ။အခုက ေခတ္က မေကာင္း ဘူး။ ေခတ္မေကာင္းေတာ့ ပ႐ုိ ဂ်ဴဆာလည္း ဘယ္နားေနမွန္း မသိဘူးဆုိေတာ့ အေခြကုိ ကုိယ့္ဘာသာ ကုိယ္ထုတ္ရ ေတာ့မယ္။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ထုတ္ဖုိ႔  ပုိက္ဆံလုိတယ္။ ပုိက္ဆံလုိတယ္ဆုိေတာ့ ပုိက္ဆံ က ရွာရတာေပါ့။ ပုိက္ဆံရွာရ ေတာ့ လာသမွ် ႐ိႈးအကုန္လက္ခံ ရေတာ့ တယ္။ ေဝးေဝးနီးနီး အကုန္လက္ခံတယ္ ။ၾကာေတာ့ ပင္ပန္းလာတယ္။ ပင္ပင္ပန္း ပန္းနဲ႔ပဲဆုိရတဲ့အခါ သီခ်င္း က ေအာ္တဲ့ သီခ်င္းေတြပါရင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝေအာ္ႏုိင္ ပါ့မ လား ဆုိတဲ့ စုိးရိမ္စိတ္ေတြ ဝင္တယ္။ ဝင္ေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ထိန္းဆုိရတယ္။ ထိန္းဆုိရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆုံး Mood ပါ ေပ်ာက္လာတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ လည္း သိတယ္။ အဲဒီလုိက်ရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္လည္း နည္း နည္းေလး မႀကိဳက္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ လက္ခံၿပီးသား ျဖစ္ေနေတာ့ လည္းသြားရတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က်ေတာ့ႏုတဲ့ အသံမ်ိဳးထဲမွာ ပါတယ္။ ဒီအသံက ခရီးသြားပါ မ်ားရင္၊ အိပ္ေရးပ်က္ပါမ်ား လာရင္ၾကမ္းလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကားနဲ႔ အေဝးႀကီးသြားရမယ့္ ေနရာမ်ိဳးေတြ ကုိေတာ့ သြား မဆုိျဖစ္ေတာ့ဘူး။

လင္းအကၡရာ
ဓာတ္ပံု-ဟန္းထြန္းေဖ့စ္ဘုတ္
(ဓာတ္ပံု-ဟန္းထြန္း - Facebook)
Tuesday, June 25, 2013

အသံခ်ဳိခ်ဳိ၊သီခ်င္းေအးေအးေလးေတြနဲ႔ပရိသတ္ရင္ကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့တဲ့သူ။ “အိပ္မက္ယႏၲရား”၊ “ရွိေနမယ္” 
တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြႏွစ္ေခြထြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္တတိယအေခြ “ေခါင္းနဲ႔ပန္း”ကိုပါ ပရိသတ္ထံ ပို႔ေပးလိုက္ႏုိင္
ၿပီျဖစ္သူ။ အဲဒီသူက ဟန္ထြန္း။ သူရဲ႕ဂီတျဖတ္သန္းမႈကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ။

လူခုနစ္ေယာက္က ဝုိင္းဝန္းအၾကမ္းဖက္မႈ ေျမာက္ဥကၠလာတြင္ ျဖစ္ပြား

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၃

လူခုနစ္ေယာက္က လူငယ္တစ္ဦးကို လက္သီးျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းထုိးႀကိတ္ၿပီး ခြၽန္ထက္ေသာ အရာျဖင့္ပါ ထုိးႏွက္ခဲ့သျဖင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ လာေရာက္အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းမႈတစ္ခု ဇြန္ ၂၄ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က မႈခင္းသတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

မေလးေရာက္ျမန္မာမ်ားကုိ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒၚလာ ၁ သိန္းေက်ာ္ လႉဒါန္း

မေလးေရာက္ျမန္မာမ်ားကုိ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒၚလာ ၁ သိန္းေက်ာ္ လႉဒါန္း

၂၅.၆.၂၀၁၃၊ အဂၤါေန႕

မေလးေရာက္ျမန္မာမ်ားကုိ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒၚလာ ၁ သိန္းေက်ာ္ လႉဒါန္း

မေလး႐ွားနုိင္ငံကေန ျပန္လာဖုိ့ အခက္အခဲ႐ွိေနတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြအတြက္ မေလး႐ွားနုိင္ငံ ေရာက္႐ွိေနတဲ့ သီတဂူဆရာေတာ္က ေဒၚလာ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ လႉဒါန္း ကူညီလုိက္ပါတယ္။

သီတဂူ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ မေန့က မေလး႐ွား လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနကို ၾကြေရာက္ျပီး ျမန္ျပည္ျပန္မယ့္သူေတြကုိကို ဩဝါဒ မိန့္ၾကားကာ ျမန္မာနို္င္ငံသားေတြ ေပးေဆာင္ရမယ့္ ဗီဇာရက္လြန္ေၾကးေငြေတြကုိ လႉဒါန္းလုိက္တာလုိ့ ျမန္မာျပည္ျပန္မယ့္ ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြကုိ လုိက္လံကူညီ ေပးေနတဲ့ ဦးသီဟေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

“မေန့က ဆရာေတာ္ ေလဆိပ္မွာ သြားၾကည့္ေတာ့ လ၀ကမွာ လက္ေဗြနွိပ္ရတဲ့ အေယာက္ ၈၀ ကုိ ဆရာေတာ့္ဆီေခၚသြားတယ္။ သူတို့ဒုကၡေတြကို ဆရာေတာ္ေတြ့တယ္။ လ၀ကမွာေပးရမယ့္ ရင္းဂစ္ ၄၀၀ (အိုဗာစေတးေၾကး)ကုိ အခက္အခဲေျဖ႐ွင္းတဲ့အေနနဲ့ ဒီေန့ ေဒၚလာ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္း ေက်ာ္ကို ဆရာေတာ္က ဒီေန့ညေနလႉဖို့ ကပုန္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ စီစဥ္ထားတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာျပည္ျပန္မယ့္သူေတြကုိ ဆက္လက္ကူညီဖုိ့ ဆရာေတာ္ကေန သီတဂူ အေထာက္အကူျပုအဖြဲ့ကုိ ဖြဲ့စည္းေပးလုိက္ျပီး အဲဒီအဖြဲ့ကေနတဆင့္ မေလး႐ွားေရာက္ျမန္မာေတြကို ဆက္လက္ ကူညီမွာျဖစ္တယ္လုိ့ ဦးသီဟေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

မေလး႐ွားမွာ ေမလအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသား အနည္းဆုံး ၆ ဦး ေသဆုံးျပီး လူေပါင္း ၂၄ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြရဲ့လုံျခံုမႈအရ ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္ၾကတာျဖစ္တယ္လုိ့ ေ႐ြွႊလူငယ္အဖြဲ့က ကုိမ်ဳိးက ေျပာပါတယ္။

“ေမလ ၃၀ ရက္ကစျဖစ္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ၆ ေယာက္ဆံုးသြားတယ္။ အဖမ္းအဆီးေတြလည္း လာတယ္။ အားလံုးက က်ီးလန့္စာစားျဖစ္ေနၾကတယ္၊ အားလံုးက ဒါေၾကာင့္ မေနခ်င္ေတာ့ ျပန္တဲ့သူမ်ားတယ္။ အုပ္စုနဲ့ ကားနဲ့ တုိက္ခုိက္တာဆုိေတာ့ ဒီမွာ႐ွိတဲ့သူေတြက ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္လာမလဲနဲ့၊ စက္႐ုံမွာ အေဆာင္နဲ့ လူအမ်ားနဲ့ေနတဲ့သူေတြကေတာ့ စိုးရိမ္စရာမ႐ွိဘူးေပါ့၊ တေယာက္တည္းေနတဲ့သူေတြကေတာ့ စိုးရိမ္စရာေပ့ါ။”

ျပီးခဲ့အပတ္ကေနအခုခ်ိန္ထိ မေလး႐ွားက ေနျပန္မာျပည္ကုိ ျပန္လာသူေပါင္း ရာနဲ့ခ်ီ ႐ွိျပီး ေနာက္ထပ္လည္းျပန္ဖုိ့ တင္ထားသူ ၁ ေထာင္ေက်ာ္႐ွိတယ္လုိ့ ဦးသီဟေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။ေလး႐ွားနုိင္ငံမွာ ျမန္မာနုိင္ငံသား ၃ သိန္း ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနျပီး ၁ သိန္းေက်ာ္သာ တရား၀င္လက္မွတ္႐ွိတယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။

DVB

၂၅.၆.၂၀၁၃၊ အဂၤါေန႕
မေလး႐ွားနုိင္ငံကေန ျပန္လာဖုိ့ အခက္အခဲ႐ွိေနတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြအတြက္ မေလး႐ွားနုိင္ငံ ေရာက္႐ွိ
ေနတဲ့ သီတဂူဆရာေတာ္က ေဒၚလာ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ လႉဒါန္း ကူညီလုိက္ပါတယ္။

"ဘာသာေရးအပိုင္းတြင္ က်ြမ္းက်င္သူ မဟုတ္၍ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆိုသည္ကို မသုံးသပ္လိုဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ"