Pages

Saturday, April 27, 2013

ျမန္မာ့တကၠသုိလ္ပညာေရး ဘက္စုံျပဳျပင္ရန္လုိဟု အေမရိကန္စစ္တမ္း သုံးသပ္

ျမန္မာ့တကၠသုိလ္ပညာေရး ဘက္စုံျပဳျပင္ရန္လုိဟု အေမရိကန္စစ္တမ္း
သုံးသပ္
Saturday, 27 April 2013 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တကၠသုိလ္ပညာေရးစနစ္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္တန္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္
ရန္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမွ စ၍စီမံခန္႔ခဲြေရးပုိင္းအထိ ဘက္စုံျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မတ္လဆန္းပုိင္းအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္
ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ပညာေရးအဖဲြ႕ Institute of International Education (IIE) ၏ အစီ ရင္ခံစာတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိျပဳျပင္ရမည့္ အပုိင္းမ်ားတြင္ အေဆာက္အအုံ အျပင္အဆင္၊ သင္႐ုိး
ညႊန္းတမ္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၊ ဝန္းထမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအစရွိ သည္တုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း အဆုိပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာတကၠသုိလ္မ်ားဘက္က ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္လုိေသာ္လည္း လက္ရွိႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္စြမ္းသည္ ပညာေရးက႑၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံတင္ျပ
ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး ပူးေပါင္းမႈ၊ လူမႈေရးအရင္း အႏွီး (Social Capital)၊ လက္ရွိႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳ သင္ၾကားေရးတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း IIE အဖဲြ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သုံးသပ္ သည္။

"ေနာက္ဆုိရင္ တကၠသုိလ္ဌာနေတြ ပုိလြတ္လပ္လာမွာပါ။ တကၠသုိလ္ေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ပုိရလာမယ့္
အနာဂတ္ေတြလည္း ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္" ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဆုိင္ရာဌာနက ဒုတိယလက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Meghamn Curtis ကေျပာဆိုသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑ တုိးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္တကၠသုိလ္
မ်ားက ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားဖလွယ္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ စာၾကည့္တုိက္
ႏွင့္သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ တုိးတက္ေရးအတြက္ ကူညီျခင္းအျပင္ ဆရာမ်ားႏွင့္ပညာေရးဝန္ထမ္း
မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစြမ္းရည္ တုိးျမႇင့္ျခင္း ေရတုိေရလတ္စီမံကိန္း အခ်က္ငါးခ်က္ကုိ ယင္းအဖဲြ႕က အႀကံ ျပဳထားသည္။

The Voice Daily

Saturday, 27 April 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တကၠသုိလ္ပညာေရးစနစ္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္တန္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမွ စ၍စီမံ
ခန္႔ခဲြေရးပုိင္းအထိ ဘက္စုံျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မတ္လဆန္းပုိင္းအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္
ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ပညာေရးအဖဲြ႕ Institute of International Education (IIE) ၏ အစီ ရင္ခံစာတြင္ သုံးသပ္

ထားသည္။

ဂ်က္စတင္ဘီဘာ ရဲ႕ ကားေပၚမွာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ Stun gun ေတြ႔ရွိ

ဂ်က္စတင္ဘီဘာ ရဲ႕ ကားေပၚမွာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ Stun gun ေတြ႔ရွိ 
======================================

April 27, 2013/ ZinYawNews

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ၁၉ ႏွစ္အရြယ္၊ ကေနဒါ ကမၻာေက်ာ္ ေပါ့စတား  ဂ်က္စတင္ဘီဘာရဲ့ ခရီးသြားကားေပၚမွာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ Stun Gun တစ္လက္ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း ဆြီဒင္ရဲအရာရွိက ေျပာၾကားပါတယ္။

သူ႔ကားဟာ ဗုဒၶဟူးေန႔ညပိုင္း ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖေရးမလုပ္ခင္ ဘီဘာေနထိုင္တဲ့ Stockholm ဟိုတယ္အျပင္မွာ ရပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဘီဘာအပါအ၀င္ ခရီးသည္ ၁၀ ေလာက္ ကားေပၚမတက္ခင္မွာ မူးယစ္ရဲအရာရွိမ်ား ႏိုးႏိုးၾကားၾကားနဲ႔ စစ္ေဆးခဲ့တာလို႔ Mr Jyllander ကေျပာပါတယ္။ ေဆး၀ါးအနည္းငယ္ႏွင့္ Stun Gun တစ္လက္ ေတြ႔ခဲ့တယ္လို႔ သူက ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ခုေတာ့ ေဆး၀ါးေတြကို မႈ႔ခင္းေဆး၀ါးစစ္ေဆးေရးဌာနသို႔ပို႔ထားၿပီး တိက်တဲ့အေျဖရဖို႔ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

Stun Gun ကေတာ့ ေသးငယ္ပဲျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီႏိုင္ငံမွာ ကိုင္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ပါမစ္ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္၊ သူတို႔မွာ ပါမစ္မရွိပါဘူး။

ေဆး၀ါးေတြကေတာ့ ပ်င္းထန္တဲ့မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုေပမယ့္ တိက်တဲ့အေျဖရဖို႔ ရက္အနည္းငယ္ၾကာဦးမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဘီဘာႏွင့္သူ႔အဖြဲ႔၀င္ေတြကိုေတာ့ လြပ္လပ္စြာ ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ေပးထားပါတယ္လို႔ Mr Jyllander က ဆက္လပ္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ဘီဘာဟာ ဥေရာပတ၀ိုက္လွည့္လည္ခရီးသြားေဖ်ာ္ေျဖေနတာျဖစ္ၿပီး ေသာၾကာေန႔မွာ ဖင္လန္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။

NaingLinn(ZinYawNews)
http://www.facebook.com/ZinYawNews

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ၁၉ ႏွစ္အရြယ္၊ ကေနဒါ ကမၻာေက်ာ္ ေပါ့စတား ဂ်က္စတင္ဘီဘာရဲ့ ခရီးသြား ကားေပၚမွာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ Stun Gun တစ္လက္ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း ဆြီဒင္ရဲ အရာရွိ က ေျပာၾကား ပါတယ္။

တန္ဖိုးနည္းက်ပ္(၁၅၀၀)တန္ဆင္းကတ္အတြက္ ဟန္းဆက္ႀကိဳတင္ ၀ယ္မထားသင့္….

တန္ဖိုးနည္းက်ပ္(၁၅၀၀)တန္ဆင္းကတ္အတြက္ ဟန္းဆက္ႀကိဳတင္
၀ယ္မထားသင့္….

**********************************************
(27.4.2013, Friday)

က်ပ္(၁၅၀၀)တန္၊တန္ဖိုးနည္းဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားသည္ 800MHz ဟန္းဆက္
တိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလို႔ရသည္ဆိုေသာ္လည္း ေဈးေပါသည့္
တရုတ္ဟန္းဆက္မ်ားတြင္ ကတ္မဖတ္ျခင္းမ်ားရွိေနၿပီးအျမင့္ဟန္းဆက္
အခ်ိဳ႕မွာလည္းခ်က္ခ်င္းထည့္ၿပီးအသံုးျပဳလို႔မရျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရ
သည္္။Today's Mobil မွမန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာဦးေနလင္းထြန္းက တန္ဖိုး
နည္းဟန္းဆက္မ်ားတြင္ Key pad ဆမ္ေဆာင္း 339 သည္ေဆာ႔ဖ္၀ဲပိုင္း
ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးမွအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးအရမ္းနည္းၿပီးအရည္
အေသြးနိမ္႔လြန္းသည့္ ဟန္းဆက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အဆင္မေျပေၾကာင္း၊
Tablet မ်ားႏွင့္လည္းလိုင္းအတက္အက်မ်ားျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္
က်ပ္(၁၅၀၀)ဖုန္း၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ဟန္း ဆက္ကိုႀကိဳတင္၀ယ္ယူ
မထားသင့္ဘဲ ကိုယ့္လက္ထဲကိုကတ္ေရာက္မွသာ ဟန္းဆက္ဆိုင္တြင္
ေသခ်ာထည့္သြင္းစမ္းသပ္ၿပီးမွ၀ယ္ယူသင့္ ေၾကာင္းအၾကံျပဳေျပာၾကား
ပါသည္။ လတ္တေလာ ၿမိဳ႕နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်ပ္(၁၅၀၀)တန္
ဖုန္းဆင္းကတ္ကိုမဲႏိႈက္၀ယ္ယူရသည့္ အေပၚအျငင္းပြားမႈ၊ မေျပလည္မႈ
ျပႆနာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရၿပီးဖုန္း၀ယ္ယူလိုသူ မ်ားျပားသည့္
အတြက္ျပင္ပေပါက္ေစ်းသည္လည္း နယ္ေျမေဒသေပၚမူတည္ၿပီးမူရင္း
ေစ်းထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာျမင္႔တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

SkyNet TV Browser

က်ပ္(၁၅၀၀)တန္၊တန္ဖိုးနည္းဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားသည္ 800MHz ဟန္းဆက္တိုင္းတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ လို႔ရသည္ဆိုေသာ္လည္း ေဈးေပါသည့္တရုတ္ဟန္းဆက္မ်ားတြင္ ကတ္မဖတ္ျခင္းမ်ားရွိေနၿပီးအျမင့္ဟန္း ဆက္အခ်ိဳ႕မွာလည္းခ်က္ခ်င္းထည့္ၿပီး အသံုးျပဳလို႔ မရျခင္း မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္္။

အစၥေရး တိုက္ေလယာဥ္ တစ္စင္း ဟိုင္ဖာ ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္အား ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္

အစၥေရး တိုက္ေလယာဥ္ တစ္စင္း ဟိုင္ဖာ ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္အား ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္

27.4.2013

အစၥေရး ႏိုင္ငံ ဟိုင္ဖာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ တစ္စင္းအား အစၥေရး ေလတပ္မွ F-16တိုက္ေလ ယာဥ္ တစ္စင္းက ပစ္ခ်ခဲ့ ေၾကာင္း အစၥေရး ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ (IDF) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သည္ အစၥေရး ေလပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ ေျမာက္ဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံမွ ဟစ္ဇ္ဘိုလာ ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႕၏ လက္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သိရသည္။ အစၥေရး ေလတပ္မွ ေလယာဥ္မ်ားကို လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ် ထားေၾကာင္း လက္ဘႏြန္ သတင္းဌာန တစ္ခုက ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အစၥေရး ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိး မဆို တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္ သြားရန္ ျပင္ဆင္ ထားေၾကာင္း အစၥေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေန တန္ယာဟုက ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အစၥေရး ေလပိုင္နက္ အတြင္း ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ ဝင္ေရာက္မႈသည္ ေျခာက္လအတြင္း ဒုတိယ အႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Re-Post By ACM 27-4-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >ျမ၀တီ<Thank

အစၥေရး ႏိုင္ငံ ဟိုင္ဖာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ဝင္ေရာက္လာ သည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ တစ္စင္းအား အစၥေရး ေလတပ္မွ F-16တိုက္ေလ ယာဥ္ တစ္စင္းက ပစ္ခ်ခဲ့ ေၾကာင္း အစၥေရး ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ (IDF) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရႇိ သိန္းဦးကုမၸဏီ ၀န္းအတြင္း ပံုထားေသာ Myanmar Asia Express ကုမၸဏီပိုင္ သစ္လံုးမ်ား မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား


4.27.1
မီးေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ သစ္လံုးမ်ားကို မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕မႇ ၿငိမ္းသတ္ေနစဥ္
ဧၿပီလ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ (၂) ရပ္ကြက္ရႇိ သိန္းဦးကုမၸဏီ၀န္းအတြင္း ပံု ထားေသာ Myanmar Asia Express ပိုင္ သစ္လံုးမ်ားအား မီးေလာင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မဂၤလာဒံုတြင္ ရိုပာင္ဂ်ာ ၁၆ ဦး နယ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရ

မဂၤလာဒံုတြင္ ရိုပာင္ဂ်ာ ၁၆ ဦး နယ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရ
###################################

သတင္း – ပာိန္းေအာင္ (ဧၿပီ ၂၇)

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ သစ္ဆိမ့္ကုန္း ႐ွိ Scorpion Cplus စက္႐ံု အနီး႐ွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးပိုင္ ၿခံတစ္ခု အတြင္းသို႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႐ိုပာင္ဂ်ာ ၁၆ ဦးအား ဗုဒၶဘာသာ ပြဲစားတစ္ဦးက ယေန႔နံနက္ ၃ နာရီ၀န္းက်င္ အခိ်န္တြင္ စြန္႔ပစ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ခ်ထားခဲ့သျဖင့္ မဂၤလာဒံု ရဲစခန္းက ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအား ဖမ္းဆီး ထားေၾကာင္းသိရသည္။

    ပြဲစားကုိ တစ္ေယာက္ ၅ သိန္းေပးရတယ္တဲ့။ ေယာက်ာၤေလး ၁၆ ေယာက္လံုးကို ဒီမွာလာခ်ထားခဲ့ၿပီး အတူပါလာတဲ့ မိန္းကေလး ၂ ေယာက္ကိုေတာ့ ပြဲစားက ေခၚသြားတယ္လို႔လည္း က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြကေျပာတယ္

ပာု ေနရပ္စြန္႔ခြြာ ထြက္ေျပးလာရသည့္ ရိုပာင္ဂ်ာမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ တစ္ဦးက ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာသို႔ေျပာသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွ ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ထြက္ခြါလာသည့္ အထက္ပါ ရိုပာင္ဂ်ာမ်ားကို ေကၽြးေမြးရန္အတြက္ မဂၤလာဒံု စခန္းမႈးက နီးစပ္ရာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားထံ အေၾကာင္း ၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖိႏိုပ္ခံရမႈမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပင္ပသို႔ ရိုပာင္ဂ်ာမ်ား ထြက္ေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရိုပာင္ဂ်ာ ၈၆ ဦးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႈရင္းေဒသသို႔ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္မႈ၊ ယမန္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ရိုပာင္ဂ်ာ ၇၆ ဦးတို႔ အား ေကာ့ေသာင္ ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖမ္းဆီးၿပီး နယ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ျမန္မာနိင္ငံအတြင္း႐ွိ အျခားေဒသတစ္ရပ္ရပ္သို႔ ရိုပာင္ဂ်ာမ်ား သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေသာ လူမဆန္သည့္ ဖိႏိုပ္မႈမ်ိဳးစံုက္ို ျမန္မာအာဏာ႐ွင္ အစိုးရလက္ထက္မွ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ အထိ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးလွ်က္ ႐ွိသည္။ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ယခင္က အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည့္ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခြင့္ပင္ ဆံုး႐ႈံးရမည့္ အေျခ အေနႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

မၾကာေသးမီ ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (HRW) က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ရိုပာင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ခံေနရေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

 (ဧၿပီ ၂၇)

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ သစ္ဆိမ့္ကုန္း ႐ွိ Scorpion Cplus စက္႐ံု အနီး႐ွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးပိုင္ ၿခံတစ္ခု အတြင္းသို႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႐ိုပာင္ဂ်ာ ၁၆ ဦးအား ဗုဒၶဘာသာ ပြဲစားတစ္ဦးက ယေန႔နံနက္ ၃ နာရီ၀န္းက်င္ အခိ်န္တြင္ စြန္႔ပစ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ခ်ထားခဲ့သျဖင့္ မဂၤလာဒံု ရဲစခန္းက ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအား ဖမ္းဆီး ထားေၾကာင္းသိရသည္။

မိတၳီလာတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ယူငင္ျခင္းမ်ား ႐ွိေန

မိတၳီလာတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ယူငင္ျခင္းမ်ား ႐ွိေန။
########################################

သတင္း – ပာိန္းေအာင္ (ဧၿပီ ၂၇)

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ သတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ရပ္တန္႔သြားေသာ္လည္း ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ ေနအိမ္မ်ား၊ ဆို္င္ခန္းမ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ လူစည္ကားရာ အခ်ိန္တြင္ပင္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားက ထင္ထင္ေပၚေပၚ လာေရာက္ ယူငင္ေနမႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း မိတၳိလာၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာသို႔ ေျပာသည္။

ကၽြန္ေတာ့အိမ္ ၿခံတံခါးေသာ့ေခတ္ထားတယ္။ ဖ်က္ခံထားရတဲ့ အိမ္တံခါးေတြကို ျပန္ပိတ္ထားခဲ့တာကို ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ ျပန္ဖ်က္ယူတာ။ ယူတဲ့လူက ငါးေယာက္ေလာက္ ႐ွိတယ္ ဆိုင္ကယ္ ၂ စီးနဲ႔ နံပါတ္ေတာ့ မပါဘူး

ပာု ၿမိဳ႕ဦးဗလီ အနီးေနထိုင္သည့္ ေနထို္္င္သူတစ္ဦးက မိမိအိမ္သို႔ အျပန္ျမင္ေတြ႕ ရသည့္ ျမင္ကြင္း ကို ေျပာသည္။

ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ ၿမိဳ႕ဦးဗလီ တည္႐ွိရာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းမတြင္ ရဲမ်ား ႐ွိေနေသာ္လည္း အထက္ပါ အတိုင္း ထင္ထင္ေပၚေပၚ ပစၥည္း ယူငင္ေနမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မ႐ွိေၾကာင္းလည္း အထက္ပါ ေဒသခံ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

(ဧၿပီ ၂၇)

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ သတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ရပ္တန္႔သြားေသာ္လည္း ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ ေနအိမ္မ်ား၊ ဆို္င္ခန္းမ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ လူစည္ကားရာ အခ်ိန္တြင္ပင္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားက ထင္ထင္ေပၚေပၚ လာေရာက္ ယူငင္ေနမႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း မိတၳိလာၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာသို႔ ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္ရပ္္ကြက္ လမ္းၾကားတစ္ခုမွာ လည္ပင္းျပတ္လုဒဏ္ရာနဲ႕ လူေသအေလာင္း တစ္ေလာင္းေတြ႕ရွိ

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ဧၿပီ (၂၇)

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ရွိ ကုိးဖူးရွင္ဘုရားႏွင့္ ဗန္းေမာ္တိုက္အတြင္းရွိ လမ္းၾကားေပၚမွာ ဦးေခါင္းပိုင္း လည္ပင္းျပတ္လုနီးပါး ဒဏ္ရာျဖင့္ လူေသေလာင္းတစ္ေလာင္းကို ဧၿပီ (၂၇)ရက္၊ မနက္(၇)နာရီခန္႕မွာ ဆြမ္းခံၾကြလာတဲ့ ကိုရင္ေလးမ်ားက စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။
ေသဆံုးသူမွာ မဟာၿမိဳင္(၁)ရပ္ကြက္ အပိုင္း-၅(က)မွာ ေနထိုင္သူ ကို၀င္းသိန္း(ဘ)ဦးနီ အသက္(၃၈)ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Facebook ေပၚမွာ အေမေပ်ာက္လို႕ရွာပံုေတာ္ဖြင္႕ခဲ႕တဲ႕ မိန္းကေလး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သႀကၤန္အႀကိဳေန႕က အသတ္ခံရ

ဟိုတေလာက ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ အေမေပ်ာက္လို႔ ရွာပံုေတာ္ဖြင့္တဲ့ သဲသဲေသာ္ ဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးကို မွတ္မိၾကဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ ခုေတာ့ အဲဒီ့ေကာင္မေလး အသတ္ခံရလို႔ ေသရွာပါၿပီ။ ဒီေန႔မနက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ အဲဒီ့သတင္းေတြ႔ေတာ့ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ပဲေနမိတယ္။ ေစာေစာက ထိုင္းသတင္းစာ တစ္ေစာင္မွ ျမန္မာမိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အသတ္ခံရတယ္ဆိုၿပီး သတင္း ပါလာေတာ့ စိတ္၀င္စားတာနဲ႔ ထိုင္းလိုကၽြမ္းက်င္တဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို အကူအညီေတာင္းၿပီး ဘာသာျပန္ခိုင္းရတယ္။ ၁၃-၄-၂၀၁၃ (သႀကၤန္အႀကိဳေန႔) တုန္းက အဲဒီ့ေကာင္မေလးက ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ ရင္းႏွီးတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ (ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္ နာမည္ နတ္သားေလး တဲ့)နဲ႔ ခ်ိန္းေတြ႔ပါသတဲ့။ ခ်ိန္းေတြ႔ရင္း ေကာင္မေလးကို သတ္ျဖတ္ၿပီး ပိုက္ဆံနဲ႔ဖုန္းကို ယူသြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေကာင္မေလးအေလာင္းကို သူ႔အခန္းထဲမွာ အ၀တ္အစားမပါပဲ ေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့ အဓမၼက်င့္ဖို႔ ႀကံစည္ရင္းနဲ႔ အသတ္ခံလိုက္ရတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ခုေတာ့ တရားခံကို ဆမူပါကန္ၿမိဳ႕ဖမ္းမိၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ တရားခံကလည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ပါပဲ။ ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ယုတ္မာရဲတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ရြံမိပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚက မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔လည္း ခ်က္တင္မွာ ေတြ႔တဲ့သူတိုင္းကို လြယ္လင့္တကူ မယံုၾကည္သင့္ေၾကာင္း မျမင့္ျမင့္ေအး (ခ) သဲသဲေသာ္ (ေဖ့စ္ဘုတ္အမည္ Sky Queen) က အသက္နဲ႔လဲၿပီး သက္ေသျပသြားပါၿပီ။ မနက္ျဖန္ သၿဂၤဳလ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မျမင့္ျမင့္ေအး (ခ) မသဲသဲေသာ္ တစ္ေယာက္ ေကာင္းရာမြန္ရာေရာက္ပါေစကြယ္။

တေလာက ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ အေမေပ်ာက္လို႔ ရွာပံုေတာ္ဖြင့္တဲ့ သဲသဲေသာ္ ဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးကို မွတ္မိၾက
ဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ ခုေတာ့ အဲဒီ့ေကာင္မေလး အသတ္ခံရလို႔ ေသရွာပါၿပီ။ ဒီေန႔မနက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ အဲ
ဒီ့သတင္းေတြ႔ေတာ့ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ပဲေနမိတယ္။ ေစာေစာက ထိုင္းသတင္းစာ တစ္ေစာင္မွ ျမန္မာမိန္းက
ေလးတစ္ေယာက္ အသတ္ခံရတယ္ဆိုၿပီး သတင္း ပါလာေတာ့ စိတ္၀င္စားတာနဲ႔ ထိုင္းလိုကၽြမ္းက်င္တဲ့ မိတ္
ေဆြတစ္ေယာက္ကို အကူအညီေတာင္းၿပီး ဘာသာျပန္ခိုင္းရတယ္။

ယေန႔ေန႔လည္ ၁၁ နာရီက သန္လ်င္ ျမိဳ႔နယ္ အေထြေထႊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ရံုးေရွ႕တြင္ လယ္အသိမ္းခံထားရ ေသာလယ္သမား အင္အား ၁၄၀ ခန္႔က တရား၀င္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ

ယေန႔ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္က သန္လ်င္ ျမိဳ႔နယ္ အေထြေထႊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ရံုးေရွ႕တြင္ သန္လ်င္ ေရနံခ်က္ စက္ရံုမွ သိမ္းထားေသာ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ လယ္အသိမ္းခံထားရေသာ သမား အင္အား ၁၄၀ ခန္႔က တရား၀င္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲသို႔ နယ္ေျမခံ ေထာက္လွန္းေရး (SB II ) မွ တာ၀န္ခံ အခ်ိဳ႔က  ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ရွိေသာ္လည္း ေန႔လည္ ၁၂ နာ၇ီ အခ်ိန္တြင္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျပီးဆံုးခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနခ်ိန္အတြင္း သန္လ်င္ျမိဳ႔နယ္ ရွိ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ မရႏိုင္ခဲ့ဘဲ ဆႏၵျပပြဲ ျပီးဆံုးျပီးမွသာ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ရရွိခဲ့ျခင္းကလည္း တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခု ပင္ ျဖစ္သည္။ .....

ယေန႔ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္က သန္လ်င္ ျမိဳ႔နယ္ အေထြေထႊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ရံုးေရွ႕တြင္ သန္လ်င္ ေရနံ
ခ်က္ စက္ရံုမွ သိမ္းထားေသာ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ လယ္အသိမ္းခံထားရ
ေသာ လယ္သမား အင္အား ၁၄၀ ခန္႔က တရား၀င္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ား၏ ဘာသာစကား သင္ယူရန္ ပညာရွင္ သတိေပး

ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံမ်ား၏ ဘာသာစကား သင္ယူရန္ ပညာရွင္ သတိေပး
Saturday, April 27, 2013

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အာစီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အၿမဳံသည္ ထိုင္းႏို္င္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘာသာ စကားကို မတတ္ကြၽမ္းပါက မနက္ျဖန္တြင္ ရႈံးနိမ့္သူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘာသာစကားကို ေျပာဆို ေနၾကေသာ္လည္း လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုပါ သင္ယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားမွ ထုိင္းလူအဖြဲ႔အစည္းအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္၊ ေဒသသုံး ဘာသာစကားအရ ဆက္သြယ္ေျပာဆို ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား ေရာက္လာသည့္အခါ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပမာအား ျဖင့္ အလုပ္သမား၊ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ထိုင္းစကား၊ မေလးဘာသာစကား သုံးဘာသာတတ္သည့္သူက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုရွိေၾကာင္း နာရဆြန္ တကၠသိုလ္ ဘာသာေဗဒ ဌာနမွ ဒါရိုက္တာ Sudakarn Patamadilok ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Asean Economic Community ( AEC) အေကာင္အထည္ မေပၚမီ အိမ္နီးခ်င္း ဘာသာ စကားကို သင္ယူပါမွ ေတာ္ခါက်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိန္မီ မသင္ယူပါက အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ တာ့ခရုိင္၊ ခ်င္းရိုင္ခရိုင္ စသည့္ေဒသမ်ားရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မသင္မေနရ ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေႏြရာသီ ေက်ာင္း ပိတ္ရက္အတြင္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ “ အဓိက ေဆြးေႏြး ၾကတာကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ျမန္မာစာကို ဘယ္လိုစသင္ရင္ ေကာင္းမလဲ၊ ဘယ္နည္းလမ္းက အေကာင္းဆုံးလဲ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သင္ၾကားေရး ပုံစံေတြကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကတယ္ဟု” ေဆြးေႏြး ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ဆရာ ေမာင္ရမၼာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မဲေဆာက္ အနီးအနားရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဆရာမ်ားကို ဆရာျဖစ္ခန္႔ထားမႈမ်ား ျပားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာကၡ

Credit to:Myanmar Online NewsZinYawNews

Saturday, April 27, 2013

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြငေပၚေပါက္လာမည့္အာစီယံစီးပြားေရးအသိုက္အၿမဳံသည္ထိုင္းႏို္င္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္းပညာရွင္မ်ားကသတိေပးၿပီးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ဘာသာ စကားကို မတတ္ကြၽမ္းပါက မနက္ျဖန္တြင္ ရႈံးနိမ့္သူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕ေပးသူမ်ားထဲတြင္ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ၏အဖြဲ႕၀င္ ၄၀ေက်ာ္ပါ၀င္