Pages

Thursday, December 27, 2012

အရပ္သားကိုပစ္မွတ္ထား လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပစ္ခတ္

အရပ္သားကိုပစ္မွတ္ထား လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပစ္ခတ္

December 27, 2012 by Myitkyina blog news

ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ ခန္းကိုင္ေတာင္ အေျမာက္တပ္ရင္း အမွတ္(၃၆၄) က ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ ၁၀၅ မမ ေဟာ္၀င္ဇာ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားကို ထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး (၁)ဦး ေသဆုံးကာ၊ (၃)ဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းအရပ္သားမ်ားသည္ လိုင္ဇာရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ခိုလႈံေနရသည့္အမ်ဳိးသား(၂)ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး(၂)ဦးျဖစ္ၾက ကာ၊ တုန္ဟုန္း(Dung Hkung Mare) ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။

မုန္လႊဲေခ်ာင္း(Munglai Hka) နေဘး ပန္ေကြ႕ေက်းရြာရွိ လယ္ကြက္တြင္ ဖရဲစိုက္ခင္းအတြက္ ေျမဖို႔၊ ေျမညိႇလုပ္ငန္း ကို ေန႔စားအျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ ထိခိုက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမ(၁)လုံး က်ေရာက္ေပါက္ကြဲရာ တြင္ ဦးမဂ်ီတူးဂ်ာ (Salang Maji Tu Ja) ၄၀-ႏွစ္ သည္ ဦးေခါင္းထိခိုက္ေသဆုံးသြားကာ ဦးထြယ္မာဆိုင္း (Salang Htoi Ma Seng) ထိခိုက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေန႔စား၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ထြက္ေျပးခဲ့ရာ ေနာက္ ထပ္မံ၍ အေျမာက္ဆံမ်ား က်ကြဲ ေပါက္ကြဲခဲ့သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး(၂)ဦး ထပ္မံထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ ေပါင္ရင္းတြင္ ထိမွန္ၿပီး ဆီးအိမ္ေပါက္၍ ခါး႐ိုးႀကိဳး သြားသူမွာ ၀ိုင္က်ဳိင္(Woi Chyai)ဒုကၡသည္စခန္းရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ဆရာမတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာမလမုန္ကိုင္လိန္(Saranum Lamung Kai Lung)ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး၏ မိခင္လည္း ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ စိုးရိမ္ရေသာအေျခအေနဟု ေဆး႐ုံကသတ္မွတ္ထားရသည္။

အျခားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွာ ၀ိုင္က်ဳိင္ဒုကၡသည္စခန္းေန ေဒၚလမာလု(Lama Lu)ျဖစ္ကာ ေပါင္တြင္ လက္နက္ႀကီးစ (၂)ခု ထိမွန္ထားသည္။ က်န္အမ်ဳိးသား ဦးထြယ္မာဆိုင္းသည္ ေျခသလုံး လုံး၀ပ်က္စီးသြားကာ နဖူးတြင္လည္း ထိမွန္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို လိုင္ဇာေဆး႐ုံတြင္ ကုသေပးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယေန႔ျဖစ္ပ်က္မႈတြင္ အရပ္သားမ်ားကိုပစ္ခတ္ရန္ ပစ္မွတ္ရွာေဖြေပးသည္မွာ လဂ်ားယန္ လုံေရာက္(Lung Rawk) ျမန္မာစစ္စခန္းမွ ေဒါ့ဖုန္းယန္သို႔ ေျမပုံညႊန္းရွာေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအလုပ္လုပ္ေနသည္ကို ပစ္မွတ္ တိုက္႐ုိက္ထိမွန္ေအာင္ လက္နက္ႀကီး (၆)ႀကိမ္ကို ဆက္တိုက္ပစ္ခတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ KIA တပ္စခန္း မရွိဘဲ အရပ္သားမ်ား ဖရဲခင္း၊ အျခားစိုက္ခင္းမ်ား အၿမဲအလုပ္ဆင္းေသာေနရာျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ KIA ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈ၏ ပထမဦးဆုံး လူသားထိခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး အရပ္သားမ်ား စတင္ေသေၾကပ်က္စီးေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔ မနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ ခန္းကိုင္ေတာင္ အေျမာက္တပ္ရင္း အမွတ္
(၃၆၄) က ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ ၁၀၅ မမ ေဟာ္၀င္ဇာလက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားသည္အရပ္သားမ်ားကို ထိခိုက္
စခဲ့ၿပီး (၁)ဦး ေသဆုံးကာ၊ (၃)ဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရာဇသံအက်ဳိးရလဒ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရာဇသံအက်ဳိးရလဒ္

December 27, 2012 by Myitkyina blog news

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ KIA အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က KIA ကုိ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးရက္သတ္မွတ္ကာ ေနာက္ဆုတ္သြားရန္ ရာဇသံေပးထားခဲ့သည္။ ထိုရက္မတိုင္မီကပင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕က KIA ကို ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ(၁၉)ရက္ခန္႔မွစတင္ကာ စစ္ဆင္ေရးျပင္ဆင္မႈ၊ စစ္ေၾကာင္းပို႔လႊတ္မႈ တို႔ကို အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ KIA ၏ ေရွ႕တန္းစခန္းငယ္ကိုပင္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ သာမက၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္(၂)စင္းျဖင့္ (၂)ရက္ဆက္တိုက္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လူ၊ လက္နက္၊ က်ည္တို႔ကို လိုသေလာက္ျဖဳန္းျပစ္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရသည္။

ျမန္မာ့ေလတပ္သည္လည္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ တပ္ဖြဲ႕၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းကိုသာ မကေတာ့ ဘဲ တိုက္ပြဲအတြင္းသို႔ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ပါ၀င္ကူညီတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္မွာ အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေလ့က်င့္ေရးေလယာဥ္ျဖစ္ေသာ ယူဂူဆလပ္ႏိုင္ငံထုတ္(Soko G-4 Super Galeb) အမ်ဳိးအစား ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၄)စီး ကိုလည္း ျမစ္ႀကီးနား ေလတပ္စခန္းသို႔ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ယခုစစ္ဆင္ေရးအတြက္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ သာမက၊ တိုက္ေလယာဥ္ကိုပါ အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၂၇)ရက္ မနက္(၁၀)နာရီခန္႔တြင္ ကင္းေထာက္ ဂ်က္ေလယာဥ္(၁)စီးသည္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ – နားလုံ- ခယါ – ေအာင္ဂ်ာယန္ – နမ္ဆမ္ယန္ – ဂန္ေဒၚယန္ ကို ျဖတ္သန္း၍ သတင္းေထာက္လွမ္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေလေၾကာင္းမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ခိုက္လာျခင္းသည္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားလူထုတရပ္လုံးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခ်ဳိးအေကြ႕တစ္ခုခုျဖစ္ေစေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို အလ်င္အျမန္ခ်မွတ္ေစေရးကို တြန္းအားေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ဳိးဆက္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အခါေႏွာင္းလာေစမည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ဆို၊ အျပစ္ဘို႔စရာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ တြန္းအားေပးဖန္တီးမႈ၏ အက်ဳိးရလဒ္ဟု သတ္မွတ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

မေနာသန္းႏိုင္

ျမစ္ႀကီးနား

၂၇ – ၁၂ – ၂၀၁၂
 
ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ KIA အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးအတြက္အားသြန္ခြန္စိုက္စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္
လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က KIA ကုိ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးရက္သတ္မွတ္ကာ
နာက္ဆုတ္သြားရန္ ရာဇသံေပးထားခဲ့သည္။ ထိုရက္မတိုင္မီကပင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕က KIA ကို ထုိးစစ္
ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

႐ု႐ွားကလပ္၏ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းမႈကုိ မက္ဆီ ျငင္းပယ္

messi

ကမာၻေက်ာ္ ေဘာလုံးကစားသမား လီယြန္နယ္ မက္ဆီသည္ ဘ႑ာေရးအင္အား အလြန္ေတာင့္တင္းေသာ ႐ု႐ွားကလပ္အသင္းတစ္သင္း၏ ကမ္းလွမ္းမႈကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ El Mundo Deportivo သတင္းစာ၏ အဆုိအရ---------

ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စင္းရဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ ကိရိယာ Black-box ဆိုတာဘာလဲ

ေလယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား ဒါမွမဟုုတ္ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ဖုုိ႔အတြက္ black
-box ကိုသံုးပါတယ္… black-box မွာ အဓိက အစိတ္အပိုင္းႏွစ္မ်ိဳးပါပါတယ္… ပထမ တစ္ခုုကေတာ့ Flight Data Recorder (FDR)လို႔ေခၚတဲ့ ပ်ံသန္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကိုုမွတ္သားေပးႏိုင္တဲ့recorder ပါ

ေလယာဥ္ပ်က္က်စဥ္ေသဆုံးသြားတဲ႔ ဦးျပား ရဲ႕ က်န္ရစ္သူမိသားစုသတင္း

ေလယာဥ္ပ်က္က်စဥ္ေသဆုံးသြားတဲ႔ ဦးျပား ၏ ၄ လအရြယ္ ကေလး ပုံပါ။ ဦးျပားဇနီးအား ေမးျမန္းစဥ္ မည္သည့္စကားတစ္လုံးမွ မေျပာနုိင္ဘဲ ငိုျမဲသာငိုေနလွ်က္ရွိသည္။
ယခုပုံသည္ ေသဆုံးသူဦးျပားေနထုိင္ရာ ကုန္းမုိ႔ေက်းရြာသုိ႔ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ သတင္းယူထားပုံျဖစ္ပါသည္။ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ အဲပုံဂံ ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ သိန္း ၄၀ေပးကာ မည္သည့္ စိ္တ္က်မ္းမာေရး ျပဳစုေစာက္ေရွာက္မူ႕ မေပးတဲ႔အေပၚ အင္တာနက္ေပၚတင္ေပးလုိက္ပါသည္။ အကူအညီလုိအပ္ ေနတဲ႔ မိသားစုေလးမုိ႔ ဝုိင္း share လုိက္ၾကပါအုံး

ေလယာဥ္ပ်က္က်စဥ္ေသဆုံးသြားတဲ႔ ဦးျပား ၏ ၄ လအရြယ္ ကေလး ပုံပါ။ ဦးျပားဇနီးအား ေမးျမန္းစဥ္ မည္
သည့္စကားတစ္လုံးမွ မေျပာနုိင္ဘဲငိုျမဲသာငိုေနလွ်က္ရွိသည္။ယခုပုံသည္ ေသဆုံးသူဦးျပားေနထုိင္ရာ ကုန္း
မုိ႔ေက်းရြာသုိ႔ ကိုေနလင္းသိုက္ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ သတင္းယူထားပုံျဖစ္ပါသည္။

ေလာကျပႆနာတုိ႔ရဲ့အေျဖမွန္ကုိ ရွာေဖြျခင္း

" ေလာကျပႆနာတုိ႔ရဲ့အေျဖမွန္ကုိ ရွာေဖြျခင္း - ၄ "
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“ ဒီေန႔ကမာၻမွာ ငတ္ေနႀကသလား၊
        - သတ္ေနၾကသလား၊
	 - ပညာေတြ မတတ္ေတာ့ဘူး၊ ပညာမဲ့လူကန္းေတြ
ျဖစ္ကုန္ျပီလား။ Event က သုံးခုထဲပဲ။
အဲဒီသုံးခု တကယ္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လုိ႕
ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္မွ လူပုဂၢဳိလ္သတၱ၀ါေတြကုိ အျပစ္မေျပာပဲ။ 
ေဟတုံ ပဋိစၥသမၻဴတံ - အေၾကာင္းရွိလုိ႔ျဖစ္ႀကတာ။
ေလာဘဆုိတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ - ငတ္ျပတ္တဲ့ကမာၻ။
ေဒါသဆုိတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ - သတ္ျဖတ္တဲ့ေလာက။
ေမာဟဆုိတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ - ပညာမဲ့တဲ့လူေတြျဖစ္လာၾကတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္းေတြရွိလုိ႔ ဒါေတြျဖစ္တာ။ အဲဒါဆုိရင္
ဒါေတြ ဘယ္ေတာ့ကုန္ဆုံးမလဲ။
ငတ္တာေတြ၊ သတ္တာေတြ၊ ပညာမဲ့တာေတြ ဘယ္ေတာ့ျပီးဆုံးမလဲ။
ေဟတုဘဂၤါနိရုဇၥ်ႏိ ၱ- အဲဒီအေၾကာင္းသုံးပါး ကုန္ဆုံးတဲ့ေန႔ဟာ 
ကုန္ဆုံးဖုိ႔ပဲ။

- ေလာဘကုန္တဲ့ေန႔မွာ- ငတ္တဲ့ကမာၻႀကီး အဆုံးသတ္မယ္။
- ေဒါသကုန္ဆုံးတဲ့ေန႔ဟာ - သတ္တဲ့ေလာကဟာ ျပီးဆုံးမယ္။
- ေမာဟကုန္ဆုံးတဲ့ေနၾကရင္ - အကုန္လုံး ပညာတတ္ေတြျဖစ္လာ
မယ္။ ဒီလုိမဟုတ္လား။ 
အဲဒါကုိ ေဟတုံ ပဋိစၥ သမၻဴတံ အေၾကာင္းရွိလုိ႔ျဖစ္တယ္ဆုိရင္
ေဟတုဘဂၤါ - အေၾကာင္းေတြကုန္တဲ့အခါက်ေတာ့ ၊
နိရုဇၥ်ႏိ ၱ- ယခုျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ျခင္းသုံးမ်ဳိး ( ငတ္ျပတ္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
ပညာမဲ့ျခင္း)။ အဲဒီျဖစ္ေနတဲ့ အက်ဳိးသုံးပါးတုိ႔က ကြယ္ေပ်ာက္ခ်ဳပ္ျငိမ္း၍ 
ရုတ္သိမ္းသြားၾကမွာပဲ။ 
အဲဒါေၾကာင့္
န ယိဒံ အတၱကတံ ဗိမၼံ- ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း ငါလုပ္
တယ္လုိ႔ မမွတ္နဲ႔။ န ယိဒံ ပရကတံ - ဘယ္ေလာက္ပင္ဆုိးဆုိး 
သူတုိ႔လုပ္တယ္လုိ႔ မေျပာႀကနဲ႔။

ေနာက္ထပ္စာလုံးႏွစ္လုံး - န ယိဒံ အတၱကတံ ၊ ေနာက္တစ္
လုံးက - န ပရ ကတံ။
န အတၱကံတ - ငါလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က
န ပရ ကတံ - သူလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။
ဘာနဲ႔ဘာ လြတ္ေအာင္ေရွာင္။ ပါဠိလုိေျပာမယ္အတၱ ၊ ပရ ရယ္။ 
ဗမာလုိေျပာ - ငါရယ္၊ သူရယ္။

ေနရာတကာကုိ ငါ ကုိ သိပ္ျပီး ေရွ႕တန္းမတင္နဲ႔။ ငါ့ေရွ႕တန္းမတင္လုိ႔ ငါ
ေနာက္တန္းပုိ႕လုိက္ေတာ့ သူတို႔ခ်ည္းလည္း ေရွ႕တန္းထုိးမထည့္္နဲ႔။
- “ ငါ ”နဲ႔ “ သူ ”ကုိ ေရွာင္ျပီး အေၾကာင္းနဲ႔အက်ဳိး သိေအာင္
ဆင္ျခင္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ေပၚလာတဲ့အက်ဳိးကုိ စနစ္တက်
ဆင္ျခင္နားလည္ျခင္းဟာ- သမၼာဒိ႒ိ။ အဂၤလိပ္လုိေျပာမယ္ဆုိရင္
True understanding - အမွန္ကုိနားလည္ျခင္း ။ (true understanding 
- အမွန္ကုိနားလည္ျခင္းသည္ Starting point of the solution of the 
problem )။ အမွန္ကုိနားလည္ျခင္းသည္ ျပႆနာတုိ႔ရဲ႕အေျဖကုိ
စတာပဲပဲ။ အမွန္ကုိသိျခင္းသည္ ျပႆနာတုိ႔ရဲ့အေျဖပဲ။

- ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 

( ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ )

------------- * ------------- * --------------------

" ေလာကလူသားတုိ႔အတြက္ အလြန္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေသာ
မူရင္း " ငါ့ေၾကာင့္မဟုတ္၊ သူ႕ေၾကာင့္မဟုတ္ " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
ျဖင့္ ေသလာေထရီဘိကၡဴနီမွ မာရ္နတ္၏ အေမးကုိ ေျဖဆုိ
ထားေသာ ဤတရားေတာ္အျပည့္အစုံကုိ " ေလာကျပႆနာ
တုိ႔ရဲ့အေျဖမွန္ကုိရွာေဖြျခင္း " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလွဴဒါန္း
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ "

~ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားအသင္း ( ျမန္မာျပည္ )

‎သတ္ေနၾကသလား၊- ပညာေတြ မတတ္ေတာ့ဘူး၊ ပညာမဲ့လူကန္းေတြျဖစ္ကုန္ျပီလား။ Event က သုံးခုထဲပဲ။
အဲဒီသုံးခု တကယ္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လုိ႕ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္မွ လူပုဂၢဳိလ္သတၱ၀ါေတြကုိ အျပစ္
မေျပာပဲ။ ေဟတုံ ပဋိစၥသမၻဴတံ - အေၾကာင္းရွိလုိ႔ျဖစ္ႀကတာ။

သဘာဝအေနအထားေၾကာင့္ဆင္းရဲ ၿခင္းမဟုတ္ပဲ စနစ္ေၾကာင့္သာဆင္းရဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ရန္ပံုေငြပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္႕မွေၿပာႀကား

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇။

ယေန႔ မြန္းလြဲတစ္နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပညာေရး
ရန္ပံုေငြပြဲတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္သဘာဝအေနအထားေၾကာင့္ဆင္းရဲ
ၿခင္းမဟုတ္ပဲ စနစ္ေၾကာင့္သာဆင္းရဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။အားလံုးကသိပါတယ္
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲတယ္ဆိုတာ--------------

တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ား ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ ထြက္မည္

တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ား ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ ထြက္မည္ 


တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ားျဖစ္ေသာ GSM, WCDMA မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၈) ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ “ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဖုန္း (၁) သန္းေက်ာ္ ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖုိးကေတာ့ GSM ကို (၁) သိန္းက်ပ္ WCDMA ကို (၁၂၀၀၀၀) က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်သြားမယ့္ ေနရာကေတာ့ Elite ရတနာပံုတယ္လီပို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးေတြမွာ ေရာင္းခ်သြားမွာပါ။ ဖုန္းဝယ္ယူသူေတြ ပိုမုိအဆင္ေျပ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၎တန္ဖုိးနည္းဖုန္း က်ပ္ (၁) သိန္းႏွင့္ က်ပ္ (၁၂၀၀၀၀) တန္ ထြက္ရွိလာပါေသာ္လည္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အေနျဖင့္ စဥ္းစားရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ား ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ယခင္ (၂၀၀၀၀၀) တန္ ထြက္စဥ္က ေရာင္းတဲ့ဆုိင္ေတြမွာ တုိးေဝွ႔ၿပီး ဝယ္ရေၾကာင္း၊ အခုေရာင္းမယ္ဆုိရင္ ေရာင္းမယ့္ ဆုိင္ေတြက ဝယ္သူေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ ဆုိင္အေရအတြက္ မ်ားမ်ား ေရာင္းခ်ေပးေစလုိေၾကာင္း ဖုန္းဝယ္ယူရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Hot News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္တန္ဖုိးနည္းဖုန္းမ်ားျဖစ္ေသာGSM, WCDMA မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၈) ရက္
တြင္ စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ “ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
တြမွာ ဖုန္း (၁) သန္းေက်ာ္ ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖုိးကေတာ့ GSM ကို

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအး သာစံၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဆင္ဆာမဲ့ ဗီစီဒီ/ဒီဗြီဒီေခြမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူ

ဆင္ဆာမဲ့ ဗီစီဒီ/ဒီဗြီဒီေခြမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူ

၂၆-၁၂-၂၀၁၂ရက္ေန႔ ၁၂၀၀အခ်ိန္ မႏၲေလးခရိုင္ရဲတပ္ ဖြဲ႕မွတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားႏွင့္ဗြီဒီယုိအေျခခံ အဖြဲ႕ဥကၠ႒တုိ႔ပါ၀င္ေသာပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအး သာစံၿမဳိ႕နယ္၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ (၃၄)လမ္း၊ ၈၃x၈၄ လမ္းၾကားရွိ အာကာစိုး(၁၉)ႏွစ္ ၏ ““အာကာစုိး””ေခြအေရာင္းဆိုင္အား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ရွာေဖြခဲ့ရာ ဆင္ဆာမဲ့ ဗီြစီဒီ/ ဒီဗြီဒီသီ ခ်င္းေခြ(၆၀၀၀)ခ်ပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေခြ (၁၈၀၀)ခ်ပ္၊ ညစ္ညမ္းေခြ(၃၀၀၀) ခ်ပ္တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ သျဖင့္ ၁၄၂၀ အခ်ိန္ အာကာစိုးအား အမွတ္(၈)ရဲစခန္း (ပ)၇၄၂/၂၀၁၂၊ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားႏွင့္ဗြီဒီယို အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂(ခ)ႏွင့္ (ပ)၇၄၃/၂၀၁၂၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၂၉၂ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရး ယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

၂၆-၁၂-၂၀၁၂ရက္ေန႔ ၁၂၀၀အခ်ိန္ မႏၲေလးခရိုင္ရဲတပ္ ဖြဲ႕မွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ဗြီဒီယုိအေျခခံအဖြဲ႕ဥကၠ႒တုိပါ
၀င္သာပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူမႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္၊ ေအာင္နန္း
ရိပ္သာအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ (၃၄)လမ္း၊ ၈၃x၈၄ လမ္းၾကားရွိအာကာစိုး(၁၉)ႏွစ္ ၏“အာကာစုိး””ေခြအေရာင္းဆိုင္
အား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ထိုသို႔ရွာေဖြခဲ့ရာ---------------

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ပညာေရးရန္ပုံေငြပြဲ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ယက္လုပ္ထားသည့္ ပါ၀ါတဘက္တစ္ထည္အား ေလးလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္း ခ်မည္

ယေန႔ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ပညာေရးရန္ပုံေငြပြဲ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ယက္လုပ္ထားသည့္ ပါ၀ါတဘက္တစ္ထည္အား ေလးလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ား ေအာက္ပါဖုန္းနံပတ္ကုိ ဖုန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပး အေၾကာင္းထားႏုိင္ပါသည္။(၀၉-၄၂၈၀၂၀၀၉၁)

ယေန႔ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ပညာေရးရန္ပုံေငြပြဲ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ယက္လုပ္ထားသည့္ ပါ၀ါတဘက္တစ္ထည္အား ေလးလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္း
ခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ား ေအာက္ပါဖုန္းနံပတ္ကုိ ဖုန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပး အေၾကာင္းထားႏုိင္
ပါသည္။(၀၉-၄၂၈၀၂၀၀၉၁)

ကမၻာမွအသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ေသာ ျမန္မာ႔ပထမဆုံးသိပၸံပညာရွင္