Pages

Sunday, February 3, 2013

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေၿခ ၄၀ ေက်ာ္မီးေလာင္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္( ၅ )ရပ္ကြက္ရွိ ျမရိပ္ညိဳ ၅လမ္းမွ စတင္ ေလာင္ကြ်မ္းခဲ႔သည္႔ မီးသည္၊့ျမရိပ္ညိဳ ၆လမ္း ၊ ၈ လမ္းႏွင္႔ ၉ လမ္း တို႔ ရွိ လူေနအိမ္မ်ားကို ကူးစက္ေလာင္ကြ်မ္းခဲ႔ ျပီး လူေနအိမ္ ၄၀ ေက်ာ္ ေလာင္ကြ်မ္းပ်က္စီးခဲ႔ေၾကာင္းလိႈင္သာယာ ျမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္က်မီးသတ္အရာရွိတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသမားမ်ားကို စိတ္ညစ္ေအာင္လုပ္ေနသည္ဟု ဦးေက်ာ္သူဆို

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသမားမ်ားကို စိတ္ညစ္ေအာင္လုပ္ေနသည္ဟု ဦးေက်ာ္သူဆို

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အလွဴ ရွင္အသီးသီးက ျပည္တြင္းရွိလူမႈ ေရးအဖြဲ႕အစည္း    မ်ားအားလွဴဒါန္း ျခင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို ေစတနာသန္႔ သန္႔ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေန ေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွ ယင္းတုိ႔ ၏ တာ၀န္အရ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ဒီမုိက ေရစီႏုိင္ငံတြင္ မျဖစ္သင့္ေတာ့ ေၾကာင္း နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ဦးေက်ာ္သူကေျပာၾကားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ ေျပာၾကားရာတြင္ ““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ပံေတာင္ကိစၥဆုိရင္ ျဖစ္ျဖစ္ ျခင္းေနာက္ရက္ မံုရြာေဆး႐ုံကုိ သြားတယ္။ အဲဒီက ေဆး႐ုံအုပ္ ႀကီးကိုယ္တုိင္က ဒီလက္ပံေတာင္ ကိစၥနဲ႔ ေဆး၀ါးလွဴတာလက္မခံ ဘူး၊ လက္မခံဘူးလုိ႔ေျပာလုိ႔ ဒါ ဟာ လူေတြမဟုတ္ဘူး၊ သံဃာ ေတာ္ေတြ၊ ဘုရားသားေတြျဖစ္တဲ့ ကိစၥကို ဒါကိုလက္မခံဘူး၊ ဒီျပင္ ကိစၥနဲ႔ လာလွဴခ်င္လွဴပါလုိ႔ေျပာ တယ္။ ဒါဗုဒၶဘာသာအေနနဲ႔ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး၊ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့စိတ္ေမြးရမယ္။ ျပည္က သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းက ကားတစ္စီးအလွဴရွင္က လွဴ တယ္။ လွဴတဲ့ကားက ဟုိလည္း ေရာက္ေကာ ေထာက္လွမ္းေရး က လာေမးတယ္။ ““အလွဴရွင္ ဘယ္သူလဲ၊  ဒီကားကုိ ဘာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လွဴတာလဲ။ ဘာ လုပ္ငန္းလုပ္လဲ ကားတန္ဖုိး က ဘယ္ေလာက္လဲ၊ ဒါက ေမးစရာမလုိဘူး၊ တရား၀င္တင္ သြင္းခြင့္ရလုိ႔ ျပည္ပကေနသြင္း လာတယ္။ က.ည.န ႐ုံးက လည္း လုိင္စင္ေပးၿပီးၿပီ၊ တရား ၀င္ၿပီ။ တရားမ၀င္ခုိးသြင္းလာတဲ့ ကားမွမဟုတ္တာ။ ဒါေတြကို ေမးစရာမလုိဘူး။ ဒါေတြက အလွဴရွင္ေတြကို စိတ္ပ်က္ေအာင္ လုပ္တာပဲ။ လူမႈေရးသမားေတြ ကိုလည္း စိတ္ညစ္ေအာင္ လုပ္ တာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသင္း ကေန မူလတန္းေက်ာင္းေတြ ေဆာက္မယ္၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းေတြေဆာက္မယ္။ တခ်ဳိ႕ ေဒသေတြကေန အကူအညီ ေတာင္းတယ္။ ေကာင္းၿပီ ေဆာက္ေပးမယ္လုိ႔ေျပာေတာ့ နယ္ကအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ကေနၿပီး သစ္ဘယ္ႏွတန္သံုး မွာလဲ၊ သံဘယ္ႏွ ေခ်ာင္းသံုးမွာလဲ၊ ဘိလပ္ေျမ ဘယ္ႏွအိတ္သံုးမွာလဲ၊ ဒါကုိ ေန႔စဥ္တင္ေပးရမယ္လုိ႔ေျပာ တယ္။ မဟုတ္ေတာ့ဘူး တုိင္းျပည္ကိုပ်က္ေအာင္ လုပ္ ေနတာ။ ဒီလူေတြပဲ””ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

 

ၿဖိဳးေအာင္

The Hot News

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အလွဴ ရွင္အသီးသီးက ျပည္တြင္းရွိလူမႈ ေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလွဴဒါန္း ျခင္း၊ ဒုကၡ
သည္စခန္းမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို ေစတနာသန္႔ သန္႔ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေန ေသာ္လည္း တစ္
ဖက္မွ ယင္းတုိ႔ ၏ တာ၀န္အရ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္းမ်ားသည္ လြတ္
လပ္ ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ဒီမုိက ေရစီႏုိင္ငံတြင္ မျဖစ္သင့္ေတာ့ ေၾကာင္း နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ဦးေက်ာ္သူကေျပာၾကားသည္။

အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးမႈ Check & Balance အလုပ္ခံရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လိုလားမႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေၿပာၾကား..............

အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးမႈ Check & Balance အလုပ္ခံရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လိုလားမႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေၿပာၾကား..............

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ Check & Balance အလုပ္ခံရမည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အေနျဖင့္ လိုလားမႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႐ံုးခန္းတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရင့္သန္လာရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းက "ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပါလီမန္က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြက ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြလိုမဟုတ္ဘဲ ေလာေလာဆယ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္နည္းတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ Check & Balance လုပ္ဖို႔က ဒီေကာ္မတီေတြမွာ အဓိက တာ၀န္ရွိတဲ့အတြက္ Check & Balance အလုပ္ခံမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ဒီလိုအလုပ္ခံရမွာကို နည္းနည္းေလး လိုလားတဲ့သူ မရွိေသးတဲ့အတြက္ ဒီေပၚမွာေတာ့ အခက္အခဲေလးေတြ ရွိတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း၊ ဇြဲရွိျခင္း၊ ႐ိုးသားပြင့္လင္းျခင္း၊ တစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္ နားလည္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာမက ျပည္သူမ်ားကပါ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ သတိၱရွိရွိ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို မလုပ္ဘဲ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားကိုသာ လုပ္ေနပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မတန္ဘူးဟု ယူဆပါက စစ္ေဆးထိန္းညႇိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုး အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီဘူးဆိုပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပႏိုင္ၿပီး လုိအပ္ပါက အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း အျခားေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္း သံုးေထာင္ရွိသည္ဟု ေျပာေၾကာင္း၊ ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ပညာရွင္၊ စီမံကိန္းပညာရွင္မ်ား ႐ံုးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ စီမံကိန္း၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲေနရေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရးအ ေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ လႊတ္ေတာ္႐ံုးအဖြဲ႕ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္သည္ ဥပေဒျပဳေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္အၾကံျပဳျခင္းသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဥပေဒျပဳသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုပါက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေအာင္ အရင္ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

EMG

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ Check & Balance အလုပ္ခံရမည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အေနျဖင့္ လိုလားမႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သင္ထင္သလို မဟုတ္ေသာ သင့္ ဦးေႏွာက္အေပၚ ယူဆခ်က္ ၇ ခု


၁။ ဦးေႏွာက္ သည္ မီးခိုးေရာင္
တစ္ကယ္ေတာ့ ဦးေႏွာက္ဟာ မီးခိုးေရာင္ တစ္ခုထဲရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ အမဲေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ စတဲ့ အေရာင္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ၾကီးမားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းဟာ မီးခိုးေရာင္ျဖစ္ေပမယ့္ သူ႕မွာ အျဖဴေရာင္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္ အမည္းေရာင္ အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းလည္းပါ၀င္ျပီးေတာ့ အနီေရာင္ ေသြးေၾကာေတြရွိပါတယ္။

ေျမငလ်င္သတင္း

ေျမငလ်င္သတင္း
(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃း၄၅ နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၃)နာရီ၊ (၀၅)မိနစ္၊ (၁၅)စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၄၂)မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး (၃.၄)အဆင့္ရွိ အင္အား အနည္းငယ္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လွုပ္ရွားသြားေၾကာင္း တိုင္းထြာရရွိပါသည္။
http://www.moezala.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=31&lang=my

မွတ္ခ်က္၊ ပံုမွာ ထိုင္းမိုးေလဝသဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ငလွ်င္ တည္ေနရာႏွင့္ ျပင္းအား ျဖစ္ပါသည္။

Feb 2, 2013	
Event Time: 06:36 UTC	
Country: Myanmar	
Location: 16° 19' 48" N - 96° 22' 12" E	4.2
Source: TMD

(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃း၄၅ နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၃)နာရီ၊ (၀၅)မိနစ္၊ (၁၅)စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအးေျမငလ်င္စခန္းမွ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၄၂)မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ရစ္(ခ္)တာစေကး (၃.၄)အဆင့္ရွိ အင္အား အနည္းငယ္ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လွုပ္ရွား
သြားေၾကာင္း တိုင္းထြာရရွိပါသည္။

(၁၄၈၆) ႏွစ္ေျမာက္ မဟာတမန္ေတာ္ေန႔ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ၊ ၂၀၁၃

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ) ဖြားသန္႔စင္သည့္ (၁၄၈၆) ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားကိုယေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္
ဝါရီ (၃) ရက္ မနက္ ၇း၃၀ တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ စီတန္းလွည့္လည္
သည့္ အခမ္းအနားကို နံနက္ ၈နာရီ တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕စၾကၤာႏြယ္စဥ္ရပ္ဆူးေလဗလီအနီးမ႑ပ္မွစတင္ထြက္
ခြာၿပီး

တမူးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးစာေရးမေနအိ မ္မွသိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိမူးယစ္ေဆးမ်ားႏွင့္လက္ႏွက္(၇၀)ေက်ာ္ဖမ္းမိ


မူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၃။

ယေန႔နံနက္ (၈)နာရီခန္႔၌ တမုူးၿမိဳ႕၊ စႏၵကူး ရပ္ကြက္တြင္ လက္ႏွက္(၇၀)ေက်ာ္ႏွင့္ သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း၎ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိစာရင္းမ်ားအရ ေသနပ္မ်ိဳးစံု (၇၀)ေက်ာ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးျပားအေရအတြက္ ဆယ္သိန္းႏွင့္ရွစ္ေထာင္
ဖစ္ၿပီး ေဆးျပားမ်ား၏ ကာလတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေက်ာင္းေဒသခံတစ္
ဦးကေျပာၾကားသည္။

ေလာင္စာမဲ့ လွ်ပ္စစ္နည္း ပညာသစ္ကို ၿမန္မာပညာရွင္တစ္ဦးတီထြင္ ႏိုင္ၿပီ

လွ်ပ္စစ္နည္းပညာသစ္တစ္ခု တီထြင္ေအာင္ျမင္
==========================
အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးျခင္း၊ ကမၻာ့ေရနံႏွင့္ေလာင္စာဆီရွားပါးမႈျပႆနာ
ကို ကာကြယ္ရန္ ေလာင္စာမဲ့ လွ်ပ္စစ္နည္း ပညာသစ္ကို တီထြင္ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းနည္းပညာကုိ တီထြင္ခဲ့ေသာ ဦးစိုင္းသန္႕ဇင္ က ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႕တြင္ ေျပာသည္။

"ဒီနည္းပညာက ဘယ္သူမွ မတီထြင္ ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေငြကုန္ခံ၊လူပင္ပန္းခံ၊မိသားစုကို စြန္႕လႊတ္ၿပီးရွာေဖြတီထြင္ခဲ့တာပါ။ တစ္ကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ လူသား
ေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္သြား႐ုံတင္မကဘဲ ပိုေတာင္ပိုပါ ေသးတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေလာင္စာမဲ့လွ်ပ္စစ္နည္းပညာသစ္ ဆုိသည္မွာ လွ်ပ္စစ္အနည္းငယ္မွ လွ်ပ္စစ္မ်ားစြာကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ဘြိဳင္လာ၊ တာဘိုင္၊ ဂ်င္နေရတာႏွင့္ တြဲဖက္ အသုံးျပဳကာ စြမ္းအားပမာဏ ႀကီးမားစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ကို တီထြင္အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ နည္းစနစ္အတြက္ မည္သည့္ ေလာင္စာမွ အသုံးျပဳျခင္း မရွိေပ။

ဘြိဳင္လာကုိ ဆူေစၿပီး တာဘုိင္ႏွင့္ တြဲကာဂ်င္နေရတာတပ္လွ်င္ မီးစက္ ျဖစ္သည္။

ထုိဂ်င္နေရတာကို ပန္ကာ တပ္လွ်င္ သေဘာၤ ျပန္ျဖစ္သြားသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ထိုစနစ္ႏွင့္ ေလာင္စာမဲ့ သေဘာၤမ်ား သြားလာႏုိင္သည္။

တစ္ခ်ိန္က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ မီးသေဘာၤမ်ား အတုိင္း သြားလာ ႏုိင္သည္။

ေလာင္စာမဲ့ ဆုိသည့္အတြက္ ထိုသေဘာၤတြင္ မည္သည့္ ေလာင္စာကိုမွ တင္စရာ မလိုေတာ့သည့္အတြက္ ၀န္အား သက္သာ သြားမည္။ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး လုပ္ငန္းပိုမုိ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္သည္။ မီးရထားတြင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြး စက္ေခါင္းကဲ့သုိ႕ ဘြိဳင္လာစက္ေခါင္း အျဖစ္ျပန္တပ္ဆင္ အသုံးခ်ႏိုင္သည္။

"လွ်ပ္စစ္မီးထြက္ဖုိ႕ ေလာင္စာအေနနဲ႕ ဘာေလာင္စာဆီမွ မလုိပါဘူး။ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႕ ဂက္စ္ေတြ အသုံးျပဳစရာ မလုိဘဲ ကြ်န္ေတာ္တီထြင္ထားတဲ့ နည္းပညာထဲကေန ထြက္တာနဲ႕ လွ်ပ္စစ္ေတြဟာ လိုခ်င္သေလာက္ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းပညာကုိ အခုထိေတာ့ နာမည္ မေပးရေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ေလာင္စာမဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နည္းပညာလို႕ ေပးထား ပါတယ္" ဟု ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္က ဆိုသည္။

ဦးစိုင္းသန္႕ဇင္သည္ ယင္းနည္း ပညာကုိ၎၏ဆရာျဖစ္သူဦးေက်ာ္၀င္း ထံမွ အေမြဆက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္၀င္းသည္ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏွစ္၃၀ ေက်ာ္ခ်ိန္ကတည္းက အဆိုပါနည္း ပညာကို စမ္းသပ္တီထြင္ခဲ့ကာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ လက္မ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္ ဆည္းေနခ်ိန္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

"ဆရာန႕ဲကြ်န္ေတာ္ စလက္တြဲတုန္းက ၁၉၉၃ခုႏွစ္ကပါ။အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဆရာမွာ တပည့္မရွိေသးပါဘူး။ ဆရာ အဲဒီစက္ကုိ တီထြင္ ေနတုန္းပဲ။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း သုံးႏွစ္ေလာက္ ေလ့လာၿပီးမွ ဆရာက သူ႕အနားကပ္ ခြင့္ေပးတာ။ အဲဒီအခ်ိန္ထိ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဆရာ့ဆီက နည္းပညာေတြကို အကုန္မရခဲ့ေသးပါဘူး။ ဆရာ့နည္း ပညာကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္လုပ္စားဖုိ႕ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ဘူး။ ဆရာ့ ပညာကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္လုိက္မမီပါဘူး။ ဆရာဆုံးေတာ့ ဆရာ့ပညာကုိ အေမြဆက္ခံမယ့္ လူမရွိတာနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္အရဲစြန္႕ၿပီး လုပ္ခဲ့ တာ။ကြ်န္ေတာ္ ထင္မထားေပမဲ့ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္" ဟု ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္ ဆရာ့ဆီမွာ လုပ္ကတည္းက ဆရာက နည္းပညာေတြ ေျပာျပတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က တပ္ဆင္ေပးရတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ဒီနည္းစနစ္ရဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္ အကုန္သိ နားလည္တယ္။ ၀ွက္ဖဲေတြကိုလည္း သိလာတယ္။ ဆရာမရွိေတာ့ ေပမယ့္လည္း ေနာက္ပုိင္းကုိယ့္ဘာသာ ကိုယ္ဆင္လိုက္တာ ေလးလုံးေျမွာက္မွာ မီးထြက္တယ္။ အဲ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ မီးထြက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အသုံးျပဳတဲ့ ပစၥည္းေတြက သူ႕ဟာနဲ႕ သူမဟုတ္ေတာ့ မီးထြက္မမွန္ဘူး။ ဒါကို နည္းပညာတစ္ခုနဲ႕ထပ္ၿပီး စမ္းသပ္တာရယ္ ေငြမရွိတာေတြေၾကာင့္ ပုိၾကာ သြားတာပါ" ဟု ရွင္းျပသည္။

"ဓနအင္အားျပည့္စုံတဲ့လူကသာ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ထည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီ ေလာင္စာမဲ့လွ်ပ္စစ္နည္းပညာသစ္ကုိ အေျခခံၿပီး ေနာက္ထပ္ နည္းပညာမ်ား ထပ္မံေပၚထြန္းလာဦးမွာပါ" ဟု ၎ က ေျပာေသးသည္။

ဦးစိုင္းသန္႕ဇင္သည္ က်ိဳင္းတုံ ဇာတိ ျဖစ္ၿပီး အသက္၅၃ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက စက္မႈနည္းပညာ ကို စိတ္၀င္စားၿပီး ကားမ်ား၏စက္ပိုင္း ဆိုင္ရာကို တာ၀န္ယူျပဳျပင္ခဲ့ရသည္။ ကိုယ္ပိုင္ဂ်စ္ကားမ်ားမွ ဂ်စ္ဘီလူးအထိ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခင္က ေက်ာက္တြင္း ၄၅တြင္းႏွင့္ စိုက္ခင္း ဧက၂၀၀ေက်ာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ အဆုံးရႈံးခံကာ ဤနည္းပညာကို ဇြဲ၊ လုံ႕လ၊ တို႔ျဖင့္ အနစ္နာခံ တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အဓိကအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေသာ နည္းပညာ(၅)မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ယခု လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား အသုံးျပဳေနေသာ ေရဖိအားသုံး တာဘိုင္စက္မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ေရရွည္တြင္ကုန္က် စရိတ္ သက္သာ ထိေရာက္ ေသာ္လည္း စတင္တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ တည္ ေဆာက္စရိတ္ အလြန္ႀကီးမားသည္။

ေလာင္စာအတြက္ အခက္ခဲမရွိ ေသာ္လည္း ေရရင္းျမစ္ေပါၾကြယ္၀သည့္ သဘာ၀ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊ ေရတံခြန္ မ်ားရွိေနရမည့္အျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ေရေျမသဘာ၀ ပထ၀ီအေနထား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည့္ ေနရာႏွင့္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေ၀းမႈေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေနရာႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ ၿမိဳ႕မ်ားသာ ပိုမိုသုံးစြဲႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ေပးရာတြင္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းကြာမႈေၾကာင့္တည္ေဆာက္စရိတ္ႀကီးမားကာ လုိသေလာက္ မရႏုိင္ေပ။

ေလာင္စာမဲ့လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ သဘာ၀ေဘးဆုိးမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဆူညံမႈတုိ႔ေဘးမွ ကင္းေ၀းသည္။

ယခုေလာင္စာမဲ့လွ်ပ္စစ္မွာ အဆုိပါ နည္းစနစ္မ်ားထက္ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာကာ မည္သည့္အားနည္းခ်က္ မွ်မရိွေပ။ ေပ ၁၀၀ ထ ၅၀ ရွိသည့္ ေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ကာ တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို ၂၄နာရီ ပတ္လုံး မီးအလင္းေပးႏိုင္သည္။ ၁မဂၢါ၀ပ္တြင္၀ပ္တစ္သန္းရွိ သည့္အတြက္ ၀ပ္သန္းႏွစ္ဆယ္ ဆုိပါက ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကုိ မီးအလင္းေပး ႏိုင္သည္။

အဆုိပါစက္မွာ ရွိရင္းစြဲပင္ရင္းမွ ထြက္လာေသာအားကို ၁၀ဆပို ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၁၂ကီလို၀ပ္ ရွိ မီးစက္အင္ဂ်င္မွ ရွိရင္းစြဲလွ်ပ္စစ္ကုိ ယူၿပီး ၁၀ဆပြားလုိက္လွ်င္ ကီလို၀ပ္ ၁၂၀ ထြက္သည္။ ၀ပ္အားျဖင့္ တြက္လွ်င္ ရွိရင္းစြဲ ၀ပ္၁၂,၀၀၀ကေန ၀ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ ထြက္သည္။ ထုိထဲမွ ၀ပ္ ၅၀,၀၀၀ကို ေကာင္းေကာင္း အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။

ယခုလက္ရွိ နမူနာတပ္ဆင္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္မွာ Nichrome (နီက႐ုန္း)ႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။

ယင္းႀကိဳးမ်ားမွာ တစ္ႀကိဳးလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃,၆၀၀မွ ၄,၈၀၀အတြင္း ထြက္ရွိသည္။ အဆုိပါ ႀကိဳးမ်ိဳး ၁၂ေခ်ာင္း ဆင္ထား သည္။ ထုိအတြက္ လုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ကုိ 12KV ရွိသည့္ မီးစက္မွအားကုိ ဖန္တီးယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

12KV မီးစက္ကိုႏႈိးၿပီး တီထြင္ထားသည့္ နည္းပညာပုံးထဲမွ ျဖတ္ကာ ဘြိဳင္လာ၏ လုိအပ္သည့္ နီကရုန္း ႀကိဳးမ်ားဆီသုိ႕ ေပးပုိ႕မည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ ဘြိဳင္လာမွ နီကရုန္းႀကိဳး အေခ်ာင္း၁၀၀လိုလွ်င္ အေခ်ာင္း ၁၅၀ ဆင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ေခ်ာင္း ပ်က္လွ်င္ ထုိ၅၀ထဲမွ တစ္ေခ်ာင္းကုိ On လုိက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အတြက္ စက္ကုိ ရပ္ဖုိ႕ မလုိေတာ့ေပ။

ဘြိဳင္လာရွိ PSI ဘားက အရွိန္ ၁၂၀ ေရာက္မွ ယႏၲရားလည္မည္ဆုိပါက ၁၂၀ လႊတ္ၿပီး ၂၀၀ႏွင့္မွ ရုန္းပါက ၂၀၀လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဘားပြင့္မွသာ ေရေႏြးေငြ႕ တာဘုိင္လည္မည္ျဖစ္ ၿပီး ဖိအားျဖင့္ ဒလက္မ်ားလည္ေစကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။

"ပထမလွ်ပ္စစ္ေပးထားတဲ့ 12KV ကုိလည္း ယႏၲရားႀကီး လည္သြားတာ နဲ႕အနားေပးလုိ႔ရပါၿပီ။ Recycle ျပန္ သုံးတဲ့သေဘာပါ"ဟု ဦးစိုင္းသန္႕ဇင္ က ၄င္းလုပ္ငန္းခြင္ကို ရွင္းျပသည္။

မူလပင္ရင္း ရွိရင္းစြဲမွ 12KV မွ ၀ပ္ အား၁၂,၀၀၀သာ ရွိသည္။ ထို မီးစက္ အင္ဂ်င္မွ မူလ လွ်ပ္စစ္ကို ၀ပ္၁၀,၀၀၀ ေလာက္ယူၿပီး ဖန္တီးထားေသာစက္ထဲ ထည့္ကာ ဆင့္ပြားနည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္အခါ မီးမ်ားမွာ အဆုိပါ နီခ႐ုန္း ႀကိဳး၁၂ ေခ်ာင္းမွ တစ္ေခ်ာင္းလွ်င္ ၀ပ္ ၃,၆၀၀ႏွင့္ ႀကိဳး ေပါင္း ၁၂ေခ်ာင္း စုစုေပါင္း ၀ပ္ ၄၃,၀၀၀အား ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

"မၾကာခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္ စက္ရုံေထာင္မယ္။ ဒီနည္းပညာနဲ႕ ကမၻာ့မူ ပုိင္ခြင့္ကို လွမ္းမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အက်ိဳးျပဳမယ္။ ဒါဆုိ ကြ်န္ေတာ့္ အခန္း က႑ေတြ ၿပီးဆုံးသြားၿပီ။ ဒီထက္ပို ေကာင္းေအာင္ေတာ့ ေနာင္လာေနာင္သားေတြကိုဘဲ အားထားရေတာ့မွာပါ" ဟု ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမွာမဂၢါ၀ပ္၁,၅၀၀ရွိၿပီး အနည္းဆုံး မဂၢါ၀ပ္ ၁,၂၀၀ေလာက္ ရရွိလွ်င္ အဆင္ေျပ သည္ဟု သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္ တကယ္လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈမွာ အနည္းဆုံး ၃၅၀မဂၢါ၀ပ္မွ အမ်ားဆုံး ၅၈၀မဂၢါ၀ပ္ ထိသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လုိအပ္သည့္မဂၢါ၀ပ္ထက္ အမွန္တကယ္ သုံးစြဲမႈမွာ သံုးပံု တစ္ပုံ သာရွိသည္။

ေလာင္စာမဲ့လွ်ပ္စစ္နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ လိုသည္ ဆုိပါက ေပ၁၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိသည့္ ေနရာတြင္ ၂မဂၢါ ၀ပ္ရွိသည့္ စက္အလုံး၂၀တပ္ဆင္ထားပါက ၄၀မဂၢါ၀ပ္ရရွိမည္။

သုိ႕ဆုိလွ်င္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး လို အပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ကို ယခုကဲ့သုိ႕ တီထြင္ ဆပြားရင္း အသုံးျပဳသြားမည္ ဟုဆုိသည္။

ယင္းနည္းပညာ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနကုိမွ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာစိန္ျမင့္တို႔ အဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီ လ၁၉ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ ေလ့လာၿပီး နည္းပညာမွန္ကန္သျဖင့္ ဦးစုိင္းသန္႔ဇင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းထားသည္။

"ဒီပညာရွင္ ေလာကမွာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏိုင္တာကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တယ္။ လွ်ပ္စစ္မွာေလာ့စ္ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က သီအုိရီ သေဘာ အရဆုိ သူ႕ကုိ ဘယ္လုိမွ လက္ခံလို႕ မရဘူး။ ဒါကလည္း သူတီထြင္ထားတာ ေအာင္ျမင္ခဲ့လုိ႕သာ။ သူအခုခ်ိန္မွာ ဒီလို လုပ္ခ်င္ပါ တယ္လို႕ ေျပာရင္ သူ႕ကုိ စိတ္မွ ေကာင္းေသးလားလို႕ လူေတြ အထင္ေသးၾကမွာ အမွန္ဘဲ။ သူလည္း မေအာင္ျမင္တုန္းကေတာ့ ႀကဳံခဲ့မွာပါ။ အခုေတာ့ သူဒီနည္းပညာကုိ ေအာင္ျမင္သြားၿပီ" ဟု တ႐ုတ္ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
==================
http://www.myanmar.mmtimes.com/2010/upper/454/upper01.html

အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးျခင္း၊ ကမၻာ့ေရနံႏွင့္ေလာင္စာဆီရွားပါးမႈျပႆနာ ကို ကာကြယ္ရန္ ေလာင္စာမဲ့ လွ်ပ္စစ္
နည္း ပညာသစ္ကို တီထြင္ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းနည္းပညာကုိ တီထြင္ခဲ့ေသာ ဦးစိုင္းသန္႕
ဇင္ က ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႕တြင္ ေျပာသည္။"ဒီနည္းပညာက ဘယ္သူမွ မတီထြင္ ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ကြ်န္
ေတာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေငြကုန္ခံ၊လူပင္ပန္းခံ၊မိသားစုကို စြန္႕လႊတ္ၿပီးရွာေဖြတီထြင္
ခဲ့တာပါ။ တစ္ကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္သြား႐ုံတင္မကဘဲ ပိုေတာင္ပိုပါ
 ေသးတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ အရက္ေသာက္ျခင္းရဲ႕ အႏ ၱရာယ္

ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ အရက္ေသာက္ျခင္းရဲ႕ အႏ ၱရာယ္

ကိုရီးယားမွာ အရက္ေသာက္တာက သူတို႔ဆီမွာ ရာသီဥတုကလည္း ေအးတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း လက္ခံတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာက မတူဘူးေလ။ ဟုိး ပုဂံေခတ္ကစၿပီး ဒီေန႔အထိ အရက္ဆိုတာ မိန္းမသားနဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ ေနထိုင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ Supermarket ေတြမွာ အရက္ပုလင္းကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ၀ယ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးေတြ၊ ``ညက်ရင္ ဆံုရေအာင္၊ ဒီမွာ ပုလင္း၀ယ္ထားၿပီးၿပီ´´လို႔ လက္ကိုင္ဖုန္းေလးနဲ႔ လွမ္းေျပာတာကို ၾကားလိုက္ရေသးတယ္။ ``မိန္းကေလးလည္း အတူတူပဲ၊ အရက္ေသာက္ေတာ့ ဘာျဖစ္ေသးလဲ´´ဆိုတဲ့ ပံုစံအေနအထားနဲ႔ေပါ့။ ဘီယာဆိုင္ေတြမွာ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး ေပၚေပၚထင္ထင္ထိုင္ၾကတာေတြကို လည္း ေတြ႕ေနရတယ္။

အရက္ဆိုတာ မူးေအာင္ေသာက္မိရင္ အသိစိတ္ဓာတ္မလြတ္ပါဘူးလို႔ ဆိုဦးေတာ့ အင္မတန္ကို ရဲတင္းသြားပါၿပီ။ ဒါကို ရဲေဆးလို႔ေတာင္ ေျပာၾက တယ္မဟုတ္လား။ သိပ္ရဲတင္းသြားေတာ့ သာမန္အခ်ိန္မွာ မလုပ္ရဲတာေတြ ကိုေတာင္ လုပ္ရဲသြားတတ္တယ္ေလ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သၾကၤန္မွာ မ႑ပ္စင္ေပၚ တက္ၿပီး ေပၚေပၚေရာ္ေရာ္ျဖစ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးေတြ ေတြ႕ေနရၿပီေလ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မထိန္းႏိုင္ေအာင္ မူးေနတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မွာ လူမႈေရးအႏ ၱရာယ္ေတြ ၀ိုင္းေနပါၿပီ။ သိကၡာလည္း အမ်ားႀကီး က်ေန ပါၿပီ။ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ ပညာနဲ႔ သတိနဲ႔ ဆင္ျခင္ၾကေစခ်င္တယ္။

Eternal Light Magazine
January 2013

Credit to : ၊Eternal Light Magazine
https://www.facebook.com/excellencemedia

ကိုရီးယားမွာ အရက္ေသာက္တာက သူတို႔ဆီမွာ ရာသီဥတုကလည္း ေအးတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း လက္ခံတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာက မတူဘူးေလ။ ဟုိး ပုဂံေခတ္ကစၿပီး ဒီေန႔အထိ အရက္ဆိုတာ မိန္းမသား
နဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ ေနထိုင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ Supermarket ေတြမွာ အရက္ပုလင္းကို 
 ေပၚေပၚထင္ထင္ ၀ယ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးေတြ၊ ``ညက်ရင္ ဆံုရေအာင္၊ ဒီမွာ ပုလင္း၀ယ္ထားၿပီးၿပီ´´လို႔ လက္ကိုင္ဖုန္းေလးနဲ႔ လွမ္းေျပာတာကို ၾကားလိုက္ရေသးတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရက္ေသာက္သံုးမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေၾကာင္း စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေဖာ္ျပ”