Pages

Saturday, May 11, 2013

ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း 01B13 ႏွင္႕ပတ္သတ္ၿပီး (၁၁-၅-၂၀၁၃)ရက္ ည(၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

01B13 ဟာ အမည္တပ္ မုန္တို္င္း MAHASEN (Name origin: Sri Lanka) ျဖစ္လာခဲ့ပါျပီ။အာလံုး…အားလံုးဟာ အခုအခ်ိန္အထိ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာင္လင့္ထားခဲ့တဲ့အတိုင္း တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ပါဘဲ။ (၁၁-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ (၁၂)နာရီခြဲအခ်ိန္တို္င္းတာခ်က္မွာ
(၁) TC 01B ဟာ Mahasen လို႕အမည္တပ္မုန္တို္င္းျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဧက၂၀ ေက်ာ္ရွိ အစိုးရပုိင္ေၿမ ႏွစ္၇၀BOTစနစ္ၿဖင့္ထူးႏွင့္ ထုိင္းကုမၸဏီလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိ

ဧက၂၀ ေက်ာ္ရွိ အစိုးရပုိင္ေၿမ ႏွစ္၇၀BOTစနစ္ၿဖင့္ထူးႏွင့္ ထုိင္းကုမၸဏီလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိ

ၿပည္ေထာင္စုရိပ္သာ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၿပည္လမ္း ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုရိပ္ သာလမ္းေထာင့္ရွိ ဧက ၂၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းေသာ အစိုးရ ပိုင္ ေၿမေနရာ အား ႏွစ္ ၇၀ BOT စနစ္ၿဖင့္ ထူး ကုမၸဏီ အုပ္စု ႏွင့္ ထုိင္း ကုမၸဏီ ၿဖစ္ေသာ SIAM STEEL GROUP တုိ႕အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

BOT စနစ္ၿဖင့္ လုပ္ကုိင္မည့္ ၄င္းစီမံကိန္း တြင္ ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရွိ ၇ ထပ္ ဟိုတယ္ ၊ Office Tower ( ၈ ) ထပ္ အေဆာက္အဦး ၂ လံုး ၊ Shopping Mall ( ၅ )ထပ္ အေဆာက္အဦး ၊ Service Apartment ( ၈ ) ထပ္ ႏွင့္ Shop House ( ၈ )ထပ္ပါ အေဆာက္အဦးတို႕ ပါ၀င္မည္ၿဖစ္သည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကို ၂ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားၿပီး ဟိုတယ္ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ထူးကုမၸဏီ မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေၿပာသည္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္မည့္ ခရီးသြားဧည့္မ်ားၿပားလာၿခင္း ေၾကာင့္ လိုအပ္ေနေသာ ဟိုတယ္အခန္း မ်ားကို ၿဖည့္တင္း ႏုိင္ရန္ ဟိုတယ္ကို ဦးစားေပးအၿဖစ္ အရင္ ေဆာက္လုပ္ရၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေၿပာသည္။

ၿပည္ေထာင္စုရိပ္သာ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ၂၁ ဒႆမ ကိုး ဧကရွိ အဆုိပါေနရာသည္ ယခင္က စစ္တပ္ပိုင္ ေၿမေနရာၿဖစ္ၿပီး ထူးေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ သည္ MIC ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေနရာ ရွိ အေဆာက္အဦးေဟာင္း မ်ားကို ဖ်က္ၿပီး အသစ္ၿပန္လည္ တည္ေဆာက္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးေတဇႏွင္႕သားမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္
ၿပည္ေထာင္စုရိပ္သာ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၿပည္လမ္း ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုရိပ္ သာလမ္းေထာင့္ရွိ ဧက ၂၀
ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာအစိုးရပိုင္ ေၿမေနရာ အား ႏွစ္ ၇၀ BOT စနစ္ၿဖင့္ ထူး ကုမၸဏီ အုပ္စု ႏွင့္ ထုိင္း ကုမၸဏီ
 ၿဖစ္ေသာ SIAM STEEL GROUP တုိ႕အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

မင္းကိုႏိုင္ဦးေဆာင္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဟိုပန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားမွ ထပ္မံ ဆႏၵျပရန္အတြက္တရား၀င္ခြင့္ျပဳ မိန္႔တင္

မင္းကိုႏိုင္ဦးေဆာင္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဟိုပန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားမွ ထပ္မံ ဆႏၵျပရန္အတြက္တရား၀င္ခြင့္ျပဳ မိန္႔တင္
========================================
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ခရီးထြက္ေနေသာ မင္းကိုႏိုင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားအဖြဲ႕ အား ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္အတြက္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ေဒ သခံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။ 

၎တင္ျပသည့္စာတြင္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေခၚသည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားလာ ေရာက္ရန္ ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း အား (၇-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားျပည္သူ လူ ထုမ်ားမွ ေဖာင္ဆိပ္ တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ၍ တားျမစ္ရန္ေစာင့္ ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ ဟိုပန္ေဒသအတြင္းရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္း သားျပည္ သူလူထုမ်ား စည္းလုံးမႈ အင္အားကိုသိရွိသြားသျဖင့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ “၈၈”မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေခၚသည့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသိရွိသြား၍ ခရီးစဥ္အားပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္ေ ၾကာင္းျပန္ လွည့္သြား ခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္ဦးေဆာင္သည့္ “၈၈”မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လာ ေရာက္ရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္ ေဒသခံမဟုတ္သည့္ ဦး၀င္ တင္၊ ေအာင္ေအာင္(ခ)ေအာင္ကိုဦးတို႔သည္ မိမိတို႔ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမွ ၎တို႔အား လက္မ ခံၾက သည္ကိုသိပါလ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ မဟုတ္မမွန္သည့္ သတင္းမ်ား အား ဖန္တီးလုပ္ႀကံၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၊ သတင္းမီဒီ ယာႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ လ်က္ရွိၾက ေသာ ျပည္သူမ်ားအားလုံးမွ မိမိတို႔ “၀”ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ေဒသအတြင္းတြင္ ေအးခ်မ္း စြာေနထိုင္လ်က္ရွိ သည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၏ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ၊ စည္းလုံးမႈ အင္အားကိုျပသရန္ႏွင့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ “၈၈”မ်ိဳးဆက္ သစ္ေက်ာင္း သား မ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ သည့္ ေဒသခံမဟုတ္သည့္ ဦး၀င္းတင္၊ ေအာင္ေအာင္ (ခ)ေအာင္ ကို ၀င္းတို႔၏ဖန္တီးလုပ္ႀကံသည့္မဟုတ္မမွန္သည့္ သတင္းမ်ား အား ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေဒသခံျပည္ သူလူထုမွ လက္မ ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ ျခင္းအားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအား ဟိုပန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္လမ္းဆုံ၌ (၁၄-၅-၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွျပဳလုပ္လုိပါသျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ လိုအပ္ သည္မ်ား ဆက္လက္ၫႊန္ၾကားေပးႏိုင္ပါရန္ ရပ္ဖိရပ္ဖ ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမွ တင္ျပအပ္ပါ သည္ဟု ပါရွိပါသည္။

Sai Lay
Hopan
Inle Media

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ခရီးထြက္ေနေသာ မင္းကိုႏိုင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ား
အဖြဲ႕အားယခုလ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္အတြက္ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားမွ သက္
ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရးအတြက္ Nike မွထုတ္ေသာ သားေရကြင္း (Nike+ FuelBand)

တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရးအတြက္ Nike မွထုတ္ေသာ သားေရကြင္း (Nike+ FuelBand)
Saturday, May 11, 2013

ယမန္ႏွစ္က စတင္လို႔ ကမၻာတစ္လႊားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲဲ့ တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရး ထိန္း ပစၥည္း -သေရကြင္း- Nike+ FuelBand ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္ မွာ ေခတ္မစားေပမယ့္ ကမၻာတစ္လႊားမွာေတာ့ အေရာင္းသြက္တဲ့ ပစၥည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေရာင္းသြက္လို႔ ေနာက္ထပ္အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးေတာင္ လာမယ့္ ေအာက္ တိုဘာ ၃၀ ကေန စတင္ျဖန္႔ခ်ိေပးအံုးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေစ်းႏွုန္းကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၉ ေဒၚလာဝန္းက်င္ ရွိပါတယ္။

သားေရကြင္းရယ္လုိ႔မဟုတ္ပဲ နာရီလို႔လည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ LED မ်က္ႏွာျပင္ကို အကြင္း အျပားေသးေသးေလးမွာ ထည့္သြင္းေပးထားပါ တယ္။ နာရီၾကည့္လို႔ရပါမယ္။ တစ္ေန႔တာ လွုပ္ရွားမွုမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ ဂဏန္းေတြနဲ႔ ျပပါမယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ေသးတဲ့ အတြက္ အားလံုးေတာ့ မျမင္ရပါ ဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းတို႔နဲ႔ ၾကည့္မွ အားလံုး ျမင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကယ္လိုရီေလာင္ကြ်မ္းမွုႏွုန္း၊ လမ္းေလွ်ာက္မွု ပမာဏ၊ အခ်ိန္၊ ကုန္ခမ္းသြားေသာ ကိုယ္ခႏၶာ စြမ္းအင္ ပမာဏ စတဲ့ ေလးမ်ိဳးကို အဓိကထား ေဖာ္ျပပါတယ္။ ယင္းေနာက္ ပမာဏအားလံုးကို တြက္ခ်က္ျပီ လမ္းဘယ္ေလာက္ေလွ်ာက္သင့္တယ္။ ဘယ္လုိ အစားအစာမ်ားကို ပိုမို စားသံုးသင့္တယ္။ ကယ္လိုရီ ဘယ္ေလာက္လုိတယ္ စတာေတြကို တြက္ခ်က္ အၾကံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Nike ရဲ ႔ Fuel Band official ဝဘ္ဆုိဒ္မွာလည္း Share ေပးပါတယ္။ Fuel Band မွာ ဘလူးေတာ့ ပါဝင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းဖြင့္ျပီး App ကတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွု မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။ Android, iOS, Windows Phone OS စတာေတြအတြက္ Fuel Band App ပါရွိပါတယ္။ PC ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခိ်တ္ဆက္ျပီး ၾကည့္ရွုဖို႔လည္း USB ေပါက္ နဲ႔ ၾကိဳးလည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။

အမွန္ေတာ့ ဒီလို ပစၥည္းက ဇိမ္ခံပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ပစၥည္းအေနနဲ႔ အားကစား ပစၥည္းထုတ္ Nike မွ နည္းပညာ အကူအညီနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ရဲ ႔တစ္ေန႔တာ လွုပ္ရွားမွုကို မွတ္သားျပီးအျမဲ Fit ျဖစ္ေန ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ လမ္းညြန္ေပးမယ့္ ပစၥည္းတစ္ခုလို႔ ဆုိပါတယ္။

Nike+ FuelBand ဟာ ဧျပီလက စတင္လို႔ယေန႔တိုင္ အဝယ္လိုက္ေနတဲ့ ပစၥည္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး Nike ရဲ ႔ Official ဝဘ္ဆုိဒ္မွာ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ ပါတယ္။

http://store.nike.com/us/en_us/?l=shop,fuelband

ရိုးရာေလး နည္းပညာ
ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ @[459386844101959:274:Myanmar Online News] ကို like လုပ္ထားပါ

Saturday, May 11, 2013

ယမန္ႏွစ္က စတင္လို႔ ကမၻာတစ္လႊားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲဲ့ တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရး ထိန္း ပစၥည္း -သေရကြင္း- Nike+ FuelBand ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္ မွာ ေခတ္မစားေပမယ့္ ကမၻာတစ္လႊားမွာေတာ့ အေရာင္းသြက္
တဲ့ ပစၥည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားသင္႕သည္႕မ်ား

မုန္တိုင္းမတိုင္မီ သင္၏အိမ္တြင္ ၾကိဳတင္စုေဆာင္းထားသင့္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

(1) ေသာက္သုံးေရ လူတစ္ဦးလွ်င္ အနိမ့္ဆုံး တစ္ရက္ တစ္ဂါလန္ ႏႈန္းျဖင့္ သုံးရက္စာ

(2) သုံးရက္စာ မပုတ္သိုးႏိုင္ သည့္ အစားအေသာက္မ်ား

(3) ဓာတ္ခဲေရဒီယို ႏွင့္ ဓာတ္ခဲ အပိုမ်ား

(4) ဓာက္မီး ႏွင့္ ဓာတ္ခဲ အပိုမ်ား

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း 01B23 ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ရွိမည္႕ခန္႕မွန္းခ်ိန္

MAHASEN မုန္တိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ထိေတြ႕မႈျဖစ္မည့္အခ်ိန္

(၁) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၁၂ရက္၊ ညေန (၆)နာရီတြင္

ပထမအဆင္႔ ထိေတြ႕မႈ ( ၁နာရီ ၇၄မိုင္မွ ၉၅ မိုင္ႏွဳန္း)

(၂) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၁၃ရက္၊ နံနက္ (၆)နာရီမွ ညေန

(၆)နာရီအတြင္း (၁နာရီ ၉၅မိုင္မွ ၁၀၅ မိုင္ႏွဳန္း)
ကမ္းေျခမ်ားကို မုန္တို္င္းဒီေရ အျမင့္ (၅-၇) ေပခန္႕

မနက္ျဖန္ (တနဂၤေႏြေန႔၊ ေမလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီမွာ ပထမတန္းအဆင့္ (တစ္နာရီ ၇၄ မိုင္ႏႈန္း မွ ၉၅ မိုင္ႏႈန္းထိ) ျပင္းအားရွိတဲ့ မုန္တိုင္းတစ္လုံး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားသို႔ လာမယ့္ တနလၤာေန႔ (ေမလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္) နံနက္ ၆ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း ျဖတ္သန္းႏိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မႈ အေပၚၚ မေပါ့ဆၾကရန္ ေဒသခံမ်ားအေရာက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး သတင္းေပးပို႔ၾကပါ။

Arakanese Meeting Point

Posted From Share Arakan News

01B23 ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း Upcate News by Dr Tun Lwin

01B23 ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဟာ ဆက္လက္အားေကာင္းေနပါတယ္။ ပထမပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိရာ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ကို ဦးတည္ေရြ႕လာေနတဲ့ အတြက္ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းအတြက္ urgency and emergency လုပ္ငန္းေတြ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

အခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ေ၀းရာ အေနာက္ေျမာက္-ေျမာက္အေနာက္ ယြန္းယြန္းကို ဦးတည္ေရြ႕ေန ပါျပီ။

ဒါေပမယ့္လည္း ဒါဟာ ေမလ(၁၂)ရက္(တနဂၤေႏြေန႕) ေန႕လည္ပို္င္းေလာက္အထိသာ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ကို ျုပန္ လည္ေကြ႕ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေျမာက္ပို္င္း နဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံႀကား ကမ္းေျခကို ဦးတည္ေရြ႕ ပါလိမ့္မယ္။

ေမလ(၁၅)ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းမွာ ေမာင္ေတာ(ျမန္မာႏိုင္ငံ) နဲ႕ စစ္တေကာင္း (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ) ျမိဳ႕မ်ားႀကားက ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ လိမ့္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္မွာ အင္အား ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ နဲ႕ ၀င္ေရာက္မွာ ျဖစ္ျပီး ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ (၉၅-၁၀၅) မိုင္ ႏႈန္းေလာက္ရွိတဲ့ ေလမ်ားတိုက္ႏိုင္ ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပို္င္း ကမ္းေျခမ်ားကို မုန္တို္င္းဒီေရ အျမင့္ (၅-၇) ေပခန္႕ တက္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (MCCW)

(၁) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၁၂ရက္၊ ညေန (၆)နာရီတြင္ ပထမအဆင္႔ ထိေတြ႕မႈ ( ၁နာရီ ၇၄မိုင္မွ ၉၅မိုင္
ႏႈန္း)(၂) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၁၃ရက္၊ နံနက္ (၆)နာရီမွ ညေန (၆)နာရီအတြင္း (၁နာရီ ၉၅မိုင္မွ ၁၀၅ မိုင္ႏွဳန္း)ကမ္းေျခမ်ားကို မုန္တို္င္းဒီေရ အျမင့္ (၅-၇) ေပခန္႕ မနက္ျဖန္ (တနဂၤေႏြေန႔၊ ေမလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ညေန ၆ နာရီမွာပထမတန္းအဆင့္(တစ္နာရီ ၇၄ မိုင္ႏႈန္းမွ၉၅ မိုင္ႏႈန္းထိ) ျပင္းအား
ရွိတဲ့ မုန္တိုင္းတစ္လုံး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားသို႔ လာမယ့္ တနလၤာေန႔ (ေမလ
 ၁၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္) နံနက္ ၆ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း ျဖတ္သန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျခအေန (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၁)ရက္ေန့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၃း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျခအေန

ေမလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၃

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၁)ရက္ေန့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၃း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းတြင္

ျဖစ္ေပၚေနေသာမုန္တိုင္းငယ္သည္ပိုမိုအားေကာင္းလာကာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမဟာစင္(MAHASEN)အျဖစ္သို႔

ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးၿမန္မာႏိုင္ငံ(ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔႔႕)၏အေနာက္ေတာင္ဘက္မိုင္(၅၁၀)ခန့္အကြာပင္လယ္ၿပင္ကိုွဗဟိုၿပဳ

ေနပါသည္။အဆိုပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး၊မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္

အနီးတြင္အျမင့္ဆံုးေလတိုက္နွဳန္းမွာမိုင္(၅၀)မွမိုင္(၆၀)အထိရွိနိုင္ပါသည္။မဟာစင္(MAHASEN)ဆိုင္ကလုန္မုန္တိုင္း

သည္ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္းပိုမိုအားေကာင္းလာနိုင္ၿပီး၊အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိ

နိုင္ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏အရွိန္ေၾကာင့္ၿမစ္၀က်ြန္းေပၚ၊မုတၱေကြ႔၊မြန္တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလ်ွာက္ႏွင့္ကမ္းလြန္

ပင္လယ္ၿပင္တို႔တြင္ရံဖန္ရံခါမိုးသက္ေလၿပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီးလွိုင္းၾကီးမည္။မိုးသက္ေလၿပင္းက်စဥ္ေရၿပင္/ေၿမၿပင္

ေလသည္တစ္နာရီလွ်င္မိုင္(၄၀)မွ(၄၅)မိုင္အထိတိုက္ခတ္နိုင္ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏လက္ရွိအေၿခအေနမွာအ၀ါေရာင္အဆင့္သာရွိေသာ္လည္းေမလ(၁၃)ရက္ေန႔မြန္လြဲပိုင္းမွ

စတင္ၿပီးအေရွ႔ေျမာက္ဘက္သို႔ေကြ႕လ်က္ေမလ(၁၆)ရက္ေန့နံနက္ပိုင္းခန္႔တြင္ျမန္မာနုိင္ငံ(ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေျမာက္ပိုင္း)

ကမ္းေျခနွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံကမ္းေျခေဒသမ်ားဆီသို႔ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္နိုင္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းရပါသည္။

ျမန္မာ့ကမ္းရီုးတန္းတစ္ေလ်ွာက္နွင့္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိကမ္းနီးကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊သေဘၤာမ်ား

အေနျဖင့္မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းအၾကံၿပဳအပ္ပါသည္။

ွွိကုိးကား ၊ မိုးဇလ http://www.dmh.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3Acyclone-news-&catid=37%3Acyclone-news&Itemid=30&lang=my

ေမလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၃
ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႔ေတာင္ပိုင္း
ြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာမုန္တိုင္းငယ္သည္ပိုမိုအားေကာင္းလာကာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမဟာစင္(MAHA
SEN)အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးၿမန္မာႏိုင္ငံ(ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔႔႕)၏အေနာက္ေတာင္ဘက္မိုင္(၅၁၀)ခန့္အကြာ
ပင္လယ္ၿပင္ကိုွဗဟိုၿပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္းငယ္ 01B လမ္းေၾကာင္း ေျမာက္ဘက္သို ့ေရြ ့လ်ား

ေမလ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ JTWC ႏွင့္ TSR မွမုန္တိုင္း လမ္းေၾကာင္း
ခန္ ့မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ မုန္တိုင္း 01B(ONE) သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို ့တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕
လ်ားခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၁ ရက္ ဝဝ၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ နာရီေပါင္း ၁၂ဝ မတိုင္မီ (ေမလ ၁၆ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္
ခ်ိန္ နံနက္ ဝဝ၃ဝ နာရီတြင္) ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ကုန္းတြင္းသို ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္
 ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္ ့မွန္း ထားပါသည္။

အစၥေရး သမၼတရာထူး လက္ခံရန္ အိုင္းစတိုင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ဖူး

အစၥေရး သမၼတရာထူး လက္ခံရန္ အိုင္းစတိုင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ဖူး

ေတာ္ေတာ္လူသိနည္းေသာ အိုင္းစတိုင္းနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၉၅၂ ခုႏွစ္က အစၥေရးရဲ ႔ ပထမဆံုး သမၼတ Chaim Weizmann ကြယ္လြန္ ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ အစၥေရး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဂ်ာမန္ဖြား အေမရိကန္ေရာက္ ရူပေဗဒ ပညာရွင္ Albert Einstein ကို သမၼတရာထူးျဖင့္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ 

သုိ႔ေပမယ့္ အိုင္းစတိုင္းမွာ ေတြေဝမေနပဲ တစ္ခါတည္းျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ အစၥေရး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ အိုင္းစတိုင္းဟာ ပါရမီထူးပါသူလို႔ ယံုၾကည္ျပီး ဘယ္ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အိုင္းစတိုင္းကေတာ့ သူပါရမီပါတဲ့အရာဟာ ရူပေဗဒႏွင့္ ဆက္စပ္ ပညာရပ္မ်ား ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ 

ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္ကို တရားဝင္ေၾကညာ ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစၥေရး ဝန္ၾကီးက နဲ႔ ႏွစ္ကိုယ္ၾကား ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိုင္းစတိုင္း ဟာ သမၼတျဖစ္ရန္ အေတာင္းဆုိခံခဲ့ရတယ္ဆုိတာကုိ ေတာ္ရံုလူ တို႔ မသိ ရွိၾကေတာ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: littlefacts
International news for myanmar
-
http://www.innewsmyanmar.com/2013/05/blog-post_2259.html

-


ေတာ္ေတာ္လူသိနည္းေသာ အိုင္းစတိုင္းနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္
က အစၥေရးရဲ ႔ ပထမဆံုး သမၼတ Chaim Weizmann ကြယ္လြန္ ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ အစၥေရး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဂ်ာမန္ဖြား အေမရိကန္ေရာက္ ရူပေဗဒ ပညာရွင္ Albert Einstein ကိုသမၼတရာထူးျဖင့္လာေရာက္ လုပ္ကိုင္
ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

ေခ်ာင္းသာ ဟိုတယ္ အမ်ားစု မုန္တုိင္း အသိေပးၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေန

ရန္ကုန္ ေမ ၁၁ ရက္

မုန္တိုင္းသတင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္းသာရွိဟိုတယ္အမ်ားစုတြင္ သတိေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေန
သည္။ ေခ်ာင္းသာကမ္းေၿခ ၊ ACE ဟိုတယ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက "မုန္တုိင္းသတင္းူေၾကာင့္ လာတဲ့ ဧည့္
ေတြနည္းပါတယ္ ။ သူတို႕ကုိ အခ်ိန္နဲ႕ တေၿပးညီ မုန္းတုိင္းသအတင္း နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီးသတိေပးေၿပာပါတယ္
။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ အေဆာင္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ ေတာင္ေတြရွိတဲ့အတြက္ မုန္တိုင္းက်လာရင္လည္း ေဘး
ကင္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ" ဟုေၿပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁၅၀၀ ကို သတိေပး အခ်က္ျပလိုက္တဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕