Pages

Sunday, November 17, 2013

အိုအိုင္စီ ဆႏၵျပပြဲမွ အစၥလာမ္ကို ေစာ္ကားသည့္ အသံုးအႏႈန္း မေလးရွား အစၥလာမ့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ ရံႈ႕ခ်

အိုအိုင္စီ ဆႏၵျပပြဲမွ အစၥလာမ္ကို ေစာ္ကားသည့္ အသံုးအႏႈန္း မေလးရွား အစၥလာမ့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ ရံႈ႕ခ်
===============================
ေအာက္တိုဘာ- ၁၇၊ ၂၀၁၃
M-Media

ျပီးခဲ့ရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အၾကမ္းဖက္ခံ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ အေျခအေနကို လာေရာက္ေလ့လာရန္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရားဝင္ ခရီးေရာက္ရိွေနေသာ အိုအိုင္စီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကိုဆန္က်င့္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ျပိး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြႏွင့္ အျခားျမိဳ႕ၾကိးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွ ဆႏၵျပပြဲတြင္ အိုအိုင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အစၥလာမ္သာသနာကို ေစာ္ကားသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပဳအမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ အစၥလာမ္ကို ေစာ္ကားသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အသံုးျပဳမႈကို ရံႈ႕ခ်ေသာအားျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (မေလးရွား) - Malaysian Consultative Council for Islamic Organization (MAPIM) မွ ရံႈခ်သည့္ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ေၾကညာခ်က္ကို  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သံအဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိုင္အိုင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာသံရံုးမ်ားကို အေၾကာင္းၾကား သတိေပးရန္ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

အစၥလာမ့္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (မေလးရွား) - Malaysian Consultative Council for Islamic Organization (MAPIM) မွ ထုတ္ျပန္စာ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္

အိုအိုင္စီအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာသံရံုးအားလံုးထံ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္
==========================================

ဤရက္ပိုင္းအတြင္း အိုအိုင္စီအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္မႈအေပၚ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားမွ အစၥလာမ္သာသနာအား ေစာ္ကားျပဳမူခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိခိုက္ခံစားရပါေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်လိုက္ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာအား တိရစာၦန္၀ါဒႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းမွာ ေစာ္ကားမႈလုပ္ရပ္သာမက၊ အစၥလာမ္သာသနာအေပၚ အၿငိဳးတႀကီး စစ္ေၾကျငာလိုက္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။

မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္အစၥလာမ္သာသနာအား နက္ရိႈင္းစြာမုန္းတီးေနမႈကို ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္တုိင္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံုးသပ္ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာကိုေစာ္ကားထားေသာ - အစၥလာမ္သာသနာအား တိရစာၦန္လမ္းစဥ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ထားေသာ စာတန္းမ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ျပသခဲ့သည့္ ရဟန္းသံဃာတို႔၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္သေဘာထားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ရြံရွာစက္ဆုပ္မိပါသည္။

ဤအလည္အပတ္ခရီးစဥ္ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်ားရိွအာဏာပိုင္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ရေပသည္။ အိုအိုင္စီခရီးစဥ္အေပၚ ဆႏၵျပျခင္း၌ ၀န္ႀကီးအဆင ့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ပင္ အင္တိုက္ အားတိုက္ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။

ကမာၻ႕မြတ္စ္လင္မ္ထု၏သည္းခံမႈကို ေသြးတိုးစမ္းေနသည့္ ဤသို႔ေသာလုပ္ရပ္ဆိုးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာေအာင္ ျမန္မာအစိုးရမွခြင့္ျပဳခ်က္မေပးပါရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။

မေလးရွားကဲ့သို႔ေသာ မြတ္စ္လင္မ္တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္သူအေပါင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးထားေၾကာင္း ထိုသူတို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သိေစအပ္ပါသည္။ ဘာသာသာသနာ အားလံုးကို ဥပေဒအားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရိွေနၾကပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားေနၿပီျဖစ္သည့္ ယခုလိုကာလမ်ဳိးတြင္ ယင္းသို႔ေသာ သည္းမခံႏိုင္ဖြယ္ရာႏွင့္အမုန္းတရားမ်ားကို ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ရဟန္းသံဃာတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရပါသနည္း ?

OIC လာေရာက္ျခင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္အႏၱရာယ္ရိွပါသနည္း ? အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေစေသာမူ၀ါဒကို ကိုင္စြဲမထားပါလွ်င္ (မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ျဖစ္ပြားစရာ အေၾကာင္းမရိွပါ)။

လက္ခံ၍မရႏိုင္ေသာ ဤရဟန္းသံဃာမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ၾကရန္၊ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာအမုန္းတရားထိုးဆြေနသည့္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားလက္ေအာက္၌ မရပ္တည္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရကို ဖိအားေပးၾကပါရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအေပါင္းသို႔ ႏႈိးေဆာ္ပန္ၾကားပါသည္။ 

အစၥလာမ္ကိုဆန္႔က်င္သည့္ ဤသို႔အက်ည္းတန္လႈံ႕ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ခြင့္ျပဳေနသည့္အေပၚ ျပတ္သားရွင္လင္းေသာ အေျဖတစ္ရပ္မေပးႏိုင္ပါလွ်င္ (ကမာၻ႕)မြတ္စ္လင္မ္မ်ားမွာ ဆိတ္ဆိတ္ေန၍ ေဘးထိုင္ရပ္ၾကည့္ေနေတာ့မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း အစြန္းေရာက္ရဟန္းသံဃာတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သတိေပးလိုက္ပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သံတမန္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားရိွ ျမန္မာသံရံုးအားလံုးထံသို႔လည္း အေၾကာင္းၾကားအသိေပးပါရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အင္တိုက္အားတိုက္ဖိအားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မြတ္စ္လင္မ္ႏို္င္ငံအားလံုးထံ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ဤသို႔ ဖိအားေပးမႈႏွင့္မလံုေလာက္ပါက သံတမန္အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။

မုဟမၼဒ္ အဇ္မီ အဗ္ဒုလ္ ဟာမစ္ဒ္
MAPIM ဥကၠဌ
ယွဴရာ(အစၥလာမ့္ေရးရာအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕) အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္


RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
ျပီးခဲ့ရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အၾကမ္းဖက္ခံ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ အေျခအေနကို လာေရာက္ေလ့လာရန္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရားဝင္ ခရီးေရာက္ရိွေနေသာ အိုအိုင္စီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကိုဆန္က်င့္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ျပိး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြႏွင့္ အျခားျမိဳ႕ၾကိးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ မယ္ဇလီဖူးတက္ခူးသူ လူငယ္(၂)ဦး ဓါတ္လိုက္ေသဆံုး

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
၁၇.၁၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၀၂၀ အခ်ိန္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၀/ေတာင္(၁၄)ရပ္ကြက္၊ တမာလမ္းေန မ်ိဳးမင္းသိန္း (ဘ)ဦးေမာင္သိန္းသည္သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၄/ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ရႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္ လမ္း
မႀကီးေဘး မယ္ဇလီပင္ေပၚသို႔ မယ္ဇလီဖူးခူးရန္တက္ေရာက္စဥ္

ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ မြန္းက်ပ္မႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့မယ္

Photo: ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ မြန္းက်ပ္မႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့မယ္
Sunday, November 17, 2013

အလုပ္မ်ားၿပီး ကားက်ပ္လူက်ပ္နဲ႔ ဆူညံေနတဲ့ ၿမဳိ႕ျပ အေငြ႕အသက္ကေန ခဏထြက္ၿပီး အပန္းေျဖခ်င္ေနတဲ့ လူေတြအတြက္၊ ၿမဳိ႕ျပ မြန္းက်ပ္မႈေတြကေန ခဏတာ ႐ုန္းထြက္ၿပီး စိတ္ အေညာင္းအညာေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ ၾကည့္လိုသူေတြအတြက္ ခရီးစဥ္ အတိုေလးတစ္ခုကို ညႊန္ေပးလိုက္တယ္။ ရန္ကုန္ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာစီးၿပီး ေနဝင္ဆည္းဆာ ၾကည့္ႏိုင္မယ့္ အျပင္ ေလေျပေလညႇင္းရဲ႕ အေငြ႕အသက္ေတြနဲ႔ စိတ္လန္းဆန္း သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ Royal Green River သံုးထပ္ဇိမ္ခံ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ စီးၿပီး ေနဝင္ဆည္းဆာ အခ်ိန္ကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မယ့္ ခရီးစဥ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ေလးကိုေတာ့ စေန၊ တနဂၤေႏြ ရက္ေတြမွာ သြားေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ခံ ေဘာတံတားကေန ညေန ၄ နာရီခြဲမွာ စထြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့ ႏွစ္နာရီမို႔ ၆ နာရီခြဲေလာက္ ျပန္ေရာက္မွာပါ။

ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္းကေန ရန္ကုန္ျမစ္ဝအထိ ေျပးဆြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါ ခရီးစဥ္ကို လိုက္ပါလိုသူေတြ အေနနဲ႔ တစ္ဦးကို က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ က်သင့္မွာ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ေတြကိုလည္း တည္ခင္း ပါေသးတယ္။ ေနဝင္ဆည္းဆာ ၾကည့္႐ႈမည့္ ခရီးစဥ္သာမကဘဲ ေမြးေန႔ပါတီမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ေစ့စပ္လက္စြပ္ လဲလွယ္ျခင္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား သဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးျခင္း ကိစၥမ်ားကိုလည္း သေဘၤာစီးရင္း ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ခရီးရွည္၊ ခရီးတို အမ်ဳိးအစား မ်ားကိုလည္း စင္းလုံးငွား စနစ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ 

ဒီ Royal Green River သေဘၤာမွာ Mini Bar၊ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ခန္း ရွစ္ခန္း၊ ေရခ်ဳိးခန္းတို႔ ပါဝင္တာ ျဖစ္ၿပီး TV, Wifi အခမဲ့ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

စင္းလံုးငွားမယ့္ ေစ်းႏႈန္းေတြကိုေတာ့ ခရီးစဥ္နဲ႔ လူဦးေရေပၚ မူတည္ၿပီး ညႇိႏိႈင္း ေဆာက္႐ြက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အေသးစိတ္ သိရွိခ်င္တယ္ဆို Royal Green River ကုမၸဏီ ဖုန္း- ၀၁-၅၀၅၈၃၈၊ ၀၉-၃၃၃၅၇၅၂၅၊ ၀၉-၂၅၀၀၈၆၅၇၁ ကို ဆက္သြယ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

The Voice Weekly

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
အလုပ္မ်ားၿပီး ကားက်ပ္လူက်ပ္နဲ႔ ဆူညံေနတဲ့ ၿမဳိ႕ျပ အေငြ႕အသက္ကေန ခဏထြက္ၿပီး အပန္းေျဖခ်င္ေနတဲ့ လူေတြအတြက္၊ ၿမဳိ႕ျပ မြန္းက်ပ္မႈေတြကေန ခဏတာ ႐ုန္းထြက္ၿပီး စိတ္ အေညာင္းအညာေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ ၾကည့္လိုသူေတြအတြက္ ခရီးစဥ္ အတိုေလးတစ္ခုကို ညႊန္ေပးလိုက္တယ္။

ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းအစီစဥ္ျဖင့္ KIA ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္(၇)ဦး ရန္ကုန္သုိ႔သြားမည္

Photo: ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းအစီစဥ္ျဖင့္ KIA ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္(၇)ဦး ရန္ကုန္သုိ႔သြားမည္
Sunday, November 17, 2013

	ဦးေတဇ တည္ေထာင္ထားသည့္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ KIO အဖြဲ႕မွ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္(၇)ဦး သည္ Myanmar Peace Center တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ယေန႔ (၁၇-၁၁-၂၀၁၃)ရက္ေန႔  ညေန ၄ နာရီခန္႔ တြင္ Air Bagan ေလေၾကာင္းလုိင္းျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၎ခရီးစဥ္သည္ အစုိးရႏွင့္ KIA စစ္ေရးတင္းမာခ်ိန္မွစ၍ ပထမဦးဆံုး KIA အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၏ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္(၇)ဦး သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Myanmar Peace Center တြင္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထို႔ျပင္ ယခင္ကလည္း အစုိးရႏွင့္ KIA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပသည့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မေနာကြင္းရွိ မထြယ္ခန္းမအား ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အကုန္က်ခံ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။ 

Bagan Online Media

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
ဦးေတဇ တည္ေထာင္ထားသည့္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ KIO အဖြဲ႕မွ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ဦး
ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္(၇)ဦး သည္ Myanmar Peace Center တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္
ယေန႔ (၁၇-၁၁-၂၀၁၃)ရက္ေန႔ညေန၄ နာရီခန္႔တြင္Air Baganေလေၾကာင္းလုိင္းျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားရန္ကုန္ၿမိဳ႕
သုိ႔ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ယေန ့တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန ့ၿမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း စတုဒိသာမ်ားေကြ်းေမြးလွဴဒါန္းမႈမ်ားၿပဳလုပ္

Photo

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
ယေန ့သည္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန ့ျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ေစတီေက်ာင္းကန္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္
တို ့မွ ဆီမီးမ်ားပူေဇာ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားသန္ ့ရွင္းေဆးေၾကာျခင္း၊

ေဆးေပါင္းခတဲ့ ည

Photo: ေဆးေပါင္းခတဲ့ ည
Sunday, November 17, 2013

ယေန႔သည္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ သည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ လက္ထက္ ကပင္ ၾကယ္တာရာ အစံုအညီ ထြန္းလင္း ေတာင္ပ ေသာေၾကာင့္ နကၡတ ္ပြဲသဘင္မ်ား က်င္းပေလ့ ရွိၿပီး ထို လျပည့္ည ၌ ေဆးေပါင္းခ သည္ဟု ယံုၾကည္ ၾကကာ မဲဇလီဖူးကို သုပ္စားေလ့ ရွိၾကသည္။ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ ည ၁၂ နာရီ တိတိ အခ်ိန္ကို ေဆးေပါင္းခ သည့္ ည၏ အျမင့္ဆံုး ၊ အစြမ္း အထက္ဆံုး အခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ျမန္မာ တုိင္းရင္းေဆး ဆရာႀကီး မ်ားသည္ ေဆး၀ါး မ်ိဳးစံု ေဖာ္စပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။

တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ည တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ သည္ အဇာတသတ္ မင္းအား သာမညဖလ သုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ ( ရဟန္းျပဳျခင္း အက်ဳိး ) ေဟာၾကား ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ရာဇၿဂိဳဟ္ ျပည့္ရွင္ အဇာတသတ္ မင္းသည္ သာမညဖလ သုတၱန္ ေဒသနာေတာ္ ကို ၾကားနာၿပီး အဆံုးတြင္ ရတနာ သံုးပါးကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သည့္ ဥပသကာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခါတြင္ အဇာတသတ္ မင္း၏ အိပ္မေပ်ာ္သည့္ ေရာဂါ ေဝဒနာ ၿငိမ္းေအး သြားျခင္း ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ၏ သာသနာေတာ္ ၌ အသက္ေပး ၍ ၾကည္ညိဳသူ ျဖစ္လာျခင္း ၊ မဟာ အ၀ီစိ ငရဲသုိ႔ မက်ေရာက္ ေတာ့ဘဲ ေလာဟကုမၻီ ငရဲ၌သာ က်ေရာက္ျခင္း ၊ ေနာင္အခါ ဝိဇိတာဝီ အမည္ျဖင့္ ပေစၥကဗုဒၶ ျဖစ္ၿပီး နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးတရား မ်ားကို ခံစားရသည္ ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ ကုိ သာမညဖလ အခါေတာ္ေန႔ ဟု သတ္မွတ္ ျဖစ္ေပၚ လာသည္။

တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ည တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာျပည္သား တို႔သည္ တာဝတႎသာ နတ္ျပည္ရွိ စူဠာမဏိ ေစတီေတာ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ ဗုဒၶါ ႏုႆတိ ပြားကာ ဆီမီးမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ ၾက၏။ သာမညဖလ သုတၱန္ကို ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ၾက၏။ ဘုရားရွင္အား ရည္မွန္း၍ မသိုးသကၤန္း ရက္လုပ္ ပူေဇာ္ လွဴဒါန္းၾက၏။ ကထိန္ သကၤန္းမ်ားကို သံဃာေတာ္ မ်ားအား လွဴဒါန္း၍ ကထိန္ခင္း ၾက၏။ ကထိန္ သကၤန္းသည္ တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္လ ၊ တစ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳရသည့္ ကာလဒါန ျဖစ္ၿပီး ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ေသာ ကာလမွ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္မွ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ အထိသာ ျဖစ္သည္။

တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ည တြင္ ပံ့သကူပစ္ပြဲ အလွဴဒါန မ်ားကို အထူးျပဳ လုပ္ၾက၏။ ပံ့သကူ ဟူသည္မွာ ပါဠိဘာသာ ပံ့သကူလ မွ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ေဝါဟာရ စကား ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ပုိင္ရွင္မဲ့ ပစၥည္း ျဖစ္၍ ေတြ႕ရွိသူက အလုိရွိသလုိ အသံုးျပဳ ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းဟူ၍ လြယ္လြယ္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူ ႏုိင္သည္။ ပံ့သကူ ပစ္ျခင္းသည္ အလုိရွိသူတုိ႔ အတြက္ ျပည့္စံုသူ တုိ႔က ပုဂၢိဳလ္စဲြ မထားဘဲ သံုးစြဲႏိုင္ ေစရန္ ပစ္ထားသည္ကို ေခၚသည္။

ျမတ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ အခါသမယ သည္ သာယာ တင့္ေမာဖြယ္ ရာသီဥတု အေျခအေန၌ တည္ရွိၿပီး သာသနာေတာ္ ေရာင္ဝါ ထြန္းလင္း ေတာက္ပ၍ ျမတ္ေသာ ဒါနအစုစု ျပဳရာ ခ်စ္စရာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံ တို႔ျဖင့္ ထံုမြမ္း ထားသည္။ ထိုသို႔ေသာ ျမန္မာ့ ရာသီပြဲေတာ္ တန္ေဆာင္တုိင္ ပဲြေတာ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ၊ သိကၡာ သံုးရပ္ျဖင့္ ဒါနျပဳကာ ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ ခ်မ္းသာမ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ ေဆးစြမ္းအား ၊ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာကို ေဖာ္ေဆာင္၍ အမ်ဳိးဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းသည့္ ေဆးစြမ္းမ်ား ခလ်က္ ရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ည သည္ ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာ ေဆးေပါင္းခ သည့္ည ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆးေပါင္းခ သည့္ညတြင္ ေဆးအစြမ္း ေကာင္းမ်ား ရရွိေစေရး မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား သို႔ မိဘ ဘိုးဘြား တို႔က လက္ဆင့္ကမ္း ေပးႏုိင္ ၾကေစေရး တိုက္တြန္း ေရးသား လိုက္ရေပသည္။ ။

Themyawadydaily

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
ယေန႔သည္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ သည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ လက္ထက္ ကပင္ ၾကယ္တာရာ အစံုအညီ ထြန္းလင္း ေတာင္ပ ေသာေၾကာင့္ နကၡတ ္ပြဲသဘင္မ်ား

ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ မီးပံုးပ်ံျပိဳင္ပြဲ မွ မီးပံုးပ်ံတစ္ခု ေကာင္းကင္ယံတြင္ံမီးေလာင္ျပီး ရဲကင္းေပၚ ျပဳတ္က်

Photo: ေတာင္ျကီးမီးပံုးပ်ံတစ္ခု ေကာင္းကင္ယံတြင္ံမီးေလာင္ျပီး ရဲကင္းေပၚ ျပဳတ္က်
Sunday, November 17, 2013

ယခုႏွစ္ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္တြင္မီးပံုးပ်ံျပိဳင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ယမ္းေခြေလာင္က်ြမ္းျခင္း၊ယမ္းေခြအေလးခ်ိန္မမွ်၍မီးပံုးပ်ံမတက္နုိင္ပဲကြင္းအတြင္းယမ္းေပါက္ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႕သည္။နုိ၀င္ဘာလ၁၅ရက္ေန႕ညျပိဳင္ပြဲ၀င္မီးၾကီးမ်ားအနက္ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္းရပ္ကြက္မွလူကဲမီးညမီးၾကီးသည္လည္းလႊတ္တင္စဥ္ေကာင္းကင္ယံအေရာက္မီးပံုးပ်ံကိုယ္ထည္အားမီးကူးရာမွပြဲခင္းအတြင္းျပဳတ္က်ေလာင္ကြ်မ္းသြားခဲ့သည္။
မီးေလာင္ျပဳတ္က်လာေသာမီးၾကီးသည္အေ၀ရာကုန္းျမင္႕သာေပၚသို႕ေရာက္ရွိကာထုိေနရာရွိရဲတပ္ဖြဲ႕ကင္းတဲႏွင္႕အျခားယာယီတဲတစ္ခုတုိ႕ေလာင္က်ြမ္းကာတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအနည္းငယ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္ဟုတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာျကားသည္။
ယခုႏွစ္မီးပံုးပ်ံျပိဳင္ပြဲသုိ႕မီးပံုးပ်ံေပါင္း၃၈၆လံုးျပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ႕ရာညမီးက်ည္း၆၈လံုးျပိဳင္ပြဲ၀င္မည္ျဖစ္ျပီးယမန္ႏွစ္ထက္ျပိဳင္ပြဲ၀င္မီးပံုးပ်ံေလ်ာ႕နည္းေၾကာင္းသိရသည္။ညမီးၾကီးတစ္လံုးအတြက္ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္မွာ၂၅သိန္းမွသိန္း၄၀အထိရွိေၾကာင္းျပိဳင္ပြဲ၀င္မီးၾကီးတစ္လံုးမွမီးဆရာတစ္ဦးကေျပာျပသည္။

လူကဲမီးကဲ႕သုိ႕ပင္မီးပံုးပ်ံမီးေလာင္ျခင္း၊ယမ္းေခြပြဲခင္းအတြင္းမီးကူးျခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားညစဥ္လိုေတြ႕ရွိရသည္ဟုပြဲၾကည္႕ပရိသတ္တစ္ဦးကေျပာျကားသည္။ယမန္ႏွစ္ကျပိဳင္ပြဲမစတင္မီကမီးပံုးပ်ံျပင္ဆင္ေနစဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊အသက္အႏၱရာယ္ထိခုိက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ႕သည္။ယခုႏွစ္တြင္မူယမ္းစပ္ေနစဥ္မီးေလာင္မႈတစ္မႈသာျဖစ္ပြားခဲ႕ျပီးပြဲေတာ္ေန႕မ်ားအတြင္းမီးပံုးပ်ံမီးေလာင္မႈမ်ား၊သတ္မွတ္ေပမေရာက္မီယမ္းေခြမီးကူးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႕သည္။

Venus News Weekly

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
ယခုႏွစ္ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္တြင္မီးပံုးပ်ံျပိဳင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ယမ္းေခြေလာင္က်ြမ္းျခင္း၊ယမ္းေခြ
အေလးခ်ိန္မမွ်၍မီးပံုးပ်ံမတက္နုိင္ပဲကြင္းအတြင္းယမ္းေပါက္ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႕သည္။

ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ မီးပံုးပ်ံျပိဳင္ပြဲ မွ မီးပံုးပ်ံတစ္ခု ေကာင္းကင္ယံတြင္ံမီးေလာင္ျပီး ရဲကင္းေပၚ ျပဳတ္က်

Photo: ေတာင္ျကီးမီးပံုးပ်ံတစ္ခု ေကာင္းကင္ယံတြင္ံမီးေလာင္ျပီး ရဲကင္းေပၚ ျပဳတ္က်
Sunday, November 17, 2013

ယခုႏွစ္ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္တြင္မီးပံုးပ်ံျပိဳင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ယမ္းေခြေလာင္က်ြမ္းျခင္း၊ယမ္းေခြအေလးခ်ိန္မမွ်၍မီးပံုးပ်ံမတက္နုိင္ပဲကြင္းအတြင္းယမ္းေပါက္ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႕သည္။နုိ၀င္ဘာလ၁၅ရက္ေန႕ညျပိဳင္ပြဲ၀င္မီးၾကီးမ်ားအနက္ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္းရပ္ကြက္မွလူကဲမီးညမီးၾကီးသည္လည္းလႊတ္တင္စဥ္ေကာင္းကင္ယံအေရာက္မီးပံုးပ်ံကိုယ္ထည္အားမီးကူးရာမွပြဲခင္းအတြင္းျပဳတ္က်ေလာင္ကြ်မ္းသြားခဲ့သည္။
မီးေလာင္ျပဳတ္က်လာေသာမီးၾကီးသည္အေ၀ရာကုန္းျမင္႕သာေပၚသို႕ေရာက္ရွိကာထုိေနရာရွိရဲတပ္ဖြဲ႕ကင္းတဲႏွင္႕အျခားယာယီတဲတစ္ခုတုိ႕ေလာင္က်ြမ္းကာတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအနည္းငယ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္ဟုတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာျကားသည္။
ယခုႏွစ္မီးပံုးပ်ံျပိဳင္ပြဲသုိ႕မီးပံုးပ်ံေပါင္း၃၈၆လံုးျပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ႕ရာညမီးက်ည္း၆၈လံုးျပိဳင္ပြဲ၀င္မည္ျဖစ္ျပီးယမန္ႏွစ္ထက္ျပိဳင္ပြဲ၀င္မီးပံုးပ်ံေလ်ာ႕နည္းေၾကာင္းသိရသည္။ညမီးၾကီးတစ္လံုးအတြက္ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္မွာ၂၅သိန္းမွသိန္း၄၀အထိရွိေၾကာင္းျပိဳင္ပြဲ၀င္မီးၾကီးတစ္လံုးမွမီးဆရာတစ္ဦးကေျပာျပသည္။

လူကဲမီးကဲ႕သုိ႕ပင္မီးပံုးပ်ံမီးေလာင္ျခင္း၊ယမ္းေခြပြဲခင္းအတြင္းမီးကူးျခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားညစဥ္လိုေတြ႕ရွိရသည္ဟုပြဲၾကည္႕ပရိသတ္တစ္ဦးကေျပာျကားသည္။ယမန္ႏွစ္ကျပိဳင္ပြဲမစတင္မီကမီးပံုးပ်ံျပင္ဆင္ေနစဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊အသက္အႏၱရာယ္ထိခုိက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ႕သည္။ယခုႏွစ္တြင္မူယမ္းစပ္ေနစဥ္မီးေလာင္မႈတစ္မႈသာျဖစ္ပြားခဲ႕ျပီးပြဲေတာ္ေန႕မ်ားအတြင္းမီးပံုးပ်ံမီးေလာင္မႈမ်ား၊သတ္မွတ္ေပမေရာက္မီယမ္းေခြမီးကူးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႕သည္။

Venus News Weekly

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
ယခုႏွစ္ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္တြင္မီးပံုးပ်ံျပိဳင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ယမ္းေခြေလာင္က်ြမ္းျခင္း၊ယမ္းေခြ
အေလးခ်ိန္မမွ်၍မီးပံုးပ်ံမတက္နုိင္ပဲကြင္းအတြင္းယမ္းေပါက္ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႕သည္။

တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒ ေျဖေလွ်ာ့မည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ မီဒီယာ ထုတ္ျပန္

Photo: တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒ ေျဖေလွ်ာ့မည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ မီဒီယာ ထုတ္ျပန္
Sunday, November 17, 2013

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ၌ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ၿပီး လူဦးေရ တိုးတက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးမည္ဟု အစိုးရပိုင္ မီဒီယာတြင္ ထုတ္ျပန္ သြားေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
မိဘႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးက တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီး ျဖစ္ပါက ကေလးႏွစ္ေယာက္ ယူခြင့္ျပဳမည္ဟု Xinhua သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
အလုပ္စခန္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ပညာသင္ယူေစျခင္းကို ပယ္ဖ်ယ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ ပုဂၢလိက နယ္ပယ္၏ အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ တို႔ကိုလည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ BBC သတင္းေထာက္ ဆယ္လီယာ ဟတ္တန္က ေျပာၾကားသည္။
တ႐ုတ္လူဦးေရ တိုးတက္မႈတြင္ ေရရွည္မွ်တမႈ ေပၚေပါက္လာရန္ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု Xinhua သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လူဦးေရ တိုးတက္မႈႏႈန္း လ်င္ျမန္ေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒကို ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒမွာ ျပည္သူမ်ား ၾကားတြင္ ေရပန္းမစား ျဖစ္လာသလို အိုမင္းရင့္ေရာ္သည့္ လူဦးေရ ပမာဏ တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား ရရွိမႈ နည္းပါးၿပီး သက္ႀကီး ႐ြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ရမူ ပိုမိုလာမည္ကို ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိုးရိမ္လာသည္။

၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ လူဦးေရ၏ ေလးပုံတစ္ပုံမွာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အ႐ြယ္မ်ား ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
လူမ်ဳိးစု ေဒသမ်ားတြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒ က်င့္သုံးျခင္း မရွိဘဲ တ႐ုတ္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္လည္း ပထမဆုံး ကေလးမွာ မိန္းကေလး ျဖစ္ပါက ဒုတိယကေလး ယူခြင့္ ျပဳထားသည္။
အစိုးရအဖြဲ႕၏ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ စုံတြဲမ်ားကို ဒဏ္ေငြပမာဏ ႀကီးမားစြာ ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ သိမ္းျခင္း၊ အလုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတင္းအက်ပ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ် ေနရသည့္အျပင္ တ႐ုတ္ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာအရ ေယာက်္ားေလးကို ဦးစား ေပးလိုသည့္အတြက္ က်ား/မ မညီမွ်မႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာရသည္။
က်ား/မ အခ်ဳိးအစား မညီမွ်မႈ မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသား ၂၄ သန္းေက်ာ္မွာ ယခု ဆယ္စုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ လက္ထပ္ရန္ အမ်ဳိးသမီး ရွာမရသည့္ ျပႆနာျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ၌ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ၿပီး လူဦးေရ တိုးတက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးမည္ဟု အစိုးရပိုင္ မီဒီယာတြင္ ထုတ္ျပန္ သြားေၾကာင္း BBC သတင္း
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ခရီးသည္တင္ မွန္လံုယာဥ္ မုဒံုတြင္လမ္းေဘးေခ်ာင္းထဲသို႔ ထိုးက်တိမ္း ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ ၂၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ခရီးသည္တင္ မွန္လံုယာဥ္ မုဒံုတြင္လမ္းေဘးေခ်ာင္းထဲသို႔ ထိုးက်တိမ္း
ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ ၂၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

kolatt(PBDN): November . 17 .2013

မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာ၀က္တိုက္နယ္ ေဖာင္စိန္ေက်းရြာ ေဖါင္စိန္ေခ်ာင္းထဲသို႔ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ေျပးဆြဲေနေသာ ေအာင္သီဟ ယာဥ္လိုင္းမွ မွန္လံုကားတစ္စီး ထိုးက်တိမ္းေမွာက္မႈ ႏို၀င္ဘာလ (၁၆) ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
::
ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္သီဟ မွန္လံုယာဥ္လိုင္းမွ ဟီးႏိုးအမ်ဳိးအစား ယာဥ္အမွတ္ ၄ခ။--- သည္ ကမာ၀က္တိုက္နယ္ ေဖါင္စိန္ေက်းရြာအေရာက္ ေမာင္လၿမိဳင္-သံျဖဴဇရပ္-ေရး လမ္းမိုင္တိုင္အမွတ္ (၃၇။၃) တံတားအမွတ္ ၃၈။၂ (သံျဖဴဇရပ္ ၿမိဳ႕အ၀င္) အေရာက္တြင္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ တံတားေပါင္ကိုတိုက္ၿပီး ေဖါင္စိန္ေခ်ာင္းထဲသို႔ ထိုးက်တိမ္းေမွာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ယာဥ္ေပၚပါလာသူ ၂၂ ဦးလံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား အသီးသီး ရရွိခဲ့ကာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့သည္။
::
"ကြၽန္ေတာ္က လမ္းမွာအိပ္ေပ်ာ္လာတာ။ ကားနဲ႔တံတားေပါင္ တိုက္မိၿပီး ေခ်ာင္းထဲက်တဲ့ အခ်ိန္မွ ႏိုးလာတာ။ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း မထႏိုင္ဘူး။ ကားသမားေတြ ေအာ္ေတာ့မွ အတင္းထၿပီး လမ္းေပၚျပန္တက္လာတာ" ဟု ယာဥ္ေပၚပါလာသူ ခရီးသည္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"ကားက အရွိန္မ်ားၿပီး လမ္းရဲ႕ ညာဘက္မွာရွိတဲ့ လမ္းေဘးက ပန္းခံုကို အရင္တိုက္တယ္။ ေနာက္ တံတားရဲ႕ ရယ္ဘက္တံတားေပါင္ကိုတိုက္ၿပီး ေခ်ာင္းထဲက်သြားတယ္။ ေခ်ာင္းထဲမွာ ေရနည္းေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ခရီးသည္ေတြ သက္သာတာ။
ၚၚ
 ေခ်ာင္းေရမ်ားေနရင္ မလြယ္ဘူး" ဟု ကမာ၀က္ တိုက္နယ္ရဲစခန္းမွ တာ၀န္မွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္သီဟ မွန္လံုကားမွ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအးေက်ာ္အား ယာဥ္ (ပ) ၁၁။ ၂၀၁၃ ပုဒ္မ ၃၃၇။၃၃၈ အရ ကမာ၀က္ တိုက္နယ္ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

EMG ::--

RangonNewsDaily:: November . 17 .2013 မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာ၀က္တိုက္နယ္ ေဖာင္စိန္ေက်းရြာ ေဖါင္စိန္ေခ်ာင္းထဲသို႔ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ေျပးဆြဲေနေသာ ေအာင္သီဟ ယာဥ္လိုင္းမွ မွန္လံုကားတစ္စီး ထိုးက်တိမ္းေမွာက္မႈ ႏို၀င္ဘာလ (၁၆) ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။