Pages

Saturday, December 6, 2014

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝတကၠသိုလ္တို႔ပူးေပါင္း၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕သင္တန္း ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္မည္


RangonNewsDaily:: December . 6 .2014
ရန္ကုန္စီးပြား ေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Know- ledge Development တို႔ပူးေပါင္း ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕သင္တန္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ျပန္မရွင္ခ်င္ပါနဲ႔အေဖ

RangonNewsDaily:: December . 6 .2014
တမလြန္မွာပဲ ၿခံစိုက္ပါ စာေရးပါ
ဒီမွာ ဂဠဳန္ေစာလိုလူေတြမ်ားတယ္
အသက္ျပန္မရွင္ခ်င္ပါနဲ႔အေဖ
ဒီကလူေတြဆယ္သက္စားမကုန္တဲ့
စည္းစိမ္ေတြနဲ႔စံစားေနခ်ိန္
ခင္ဗ်ားကသူမ်ားေပးတဲ့ေလာင္းကုတ္ႀကီးနဲ႔အဟုတ္လုပ္ေနတာ