Pages

Thursday, August 8, 2013

တာဝန္မွ အနားယူခြင့္ၿပဳၿခင္း

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔

အမိန္႔္ေၾကာ္ၿငာစာ

(အမွတ္၊ ၅၂ /၂၀၁၃)

Pakistan ႏိုင္ငံတြင္ အီဒ္လၿမင္ၿပီ

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

ပါကၠစတန္ႏိုင္ငံေရာက္ ၿမန္မာမြတ္စလင္မ်ားႏွင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ပါကၠစတန္ႏိုင္ငံတြင္ အီးဒ္လၿမင္ေႀကာင္း သတင္းအတည္ၿပဳပါၿပီ။

အီးဒ္ေန႕ဖတ္ရမည္႕ သက္ဗီရ္ႏွင္႕ အဓိပါယ္

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

“Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allahu akbar laa ilaaha ill-Allaah, wa Allaahu akbar, Allaah akbar, wa Lillaah il-hamd

ဦးေနမ်ဳိးေ၀ ၏အစၥလာမ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားခ်က္မ်ား အေျခခံဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ညိစြန္းေနၿပီး ကမၻာ့အလည္ ျမန္မာတို႔မ်က္ႏွာငယ္ေစမည့္အျပဳအမႈပာု ဥပေဒပညာ႐ွင္ ဦးအုန္းေမာင္ေ၀ဖန္

Photo: ဦးေနမ်ဳိးေ၀ ၏အစၥလာမ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားခ်က္မ်ား အေျခခံဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ညိစြန္းေနၿပီး ကမၻာ့အလည္ ျမန္မာတို႔မ်က္ႏွာငယ္ေစမည့္အျပဳအမႈပာု ဥပေဒပညာ႐ွင္ ဦးအုန္းေမာင္ေ၀ဖန္

Kolatt(PBDN) :: Aug 8, 2013

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ပာာ နိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ၊ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ တို႔နဲ႔ညိစြန္းေနတယ္လို႔ တရားလြတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးအုန္းေမာင္က Mizzima Youth Network ကျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ဦးေနမ်ဳိးေ၀ ဦးေဆာင္တဲ့ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ပာာ ၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၃ ရက္စြဲနဲ႔ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲ့ ကုရ္အာန္က်မ္း ျပသနာေျဖ႐ွင္းျခင္း စာတမ္းပာာ အစၥလာမ္ဘာသာအေပၚ မပာုတ္မမွန္ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဆုိပါ အမုန္းတရားကိုျဖစ္ေစမယ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈေတြပာာ အထက္ပါဥပေဒေတြနဲ႔ညိစြန္းေနတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း အထက္ပါဥပေဒပညာ႐ွင္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီဥကၠဌ ဦးေနမ်ဳိးေ၀ ရဲ႕မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပာာ နိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ-၆ ျပဌန္းခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္ထားၿပီး ယင္းဥပေဒပုဒ္မ -၆ (ခ) (ဂ) (ဃ) (င) ႏွင့္ ယင္းနည္းဥပေဒပုဒ္မ-၁၅ (ခ) (ဂ) (ဃ) (င) တို႔ႏွင့္ညိစြန္းေနေၾကာင္း၊ဒါ့အျပင္

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ-၂၀ (က) (ဂ)၊ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မ-၃၅၄၊ ပုဒ္မ ၃၆၄၊ ပုဒ္မ- ၃၈၄၊ပုဒ္မ ၃၈၇ တို႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္ညိစြန္း ေနေၾကာင္း၊ထုိမွ်မက

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ၁၅၃ (က)၊ ၂၉၅ (က)၊ ၂၉၈၊ ၅၀၅(ခ)တို႔နဲ႔လည္းညိစြန္းေနေၾကာင္း PCN မွနာယက တရားလြတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးအုန္းေမာင္က ဥပေဒပိုင္းဆို္င္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေ၀ျဖန္ေထာက္ျပလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ဦးေနမ်ဳိးေ၀ ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပာာ ဥပေဒပုဒ္မေတြနဲ႔ညိစြန္းေနတဲ့အျပင္ ျမန္မာ့နိင္ငံေရး မွာ ပဋိပကၡေတြ၊ အဓိက႐ုန္းေတြျဖစ္ေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္ၿပီး တိိုင္းျပည္ပ်က္ရင္ ဖ်ာ၀င္ခင္းဖို႔၊မိမိနာမည္ႀကီးဖို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္းျဖစ္တယ္လို႔ အထက္ပါဥပေဒပညာ႐ွင္က ေျပာပါတယ္။ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီဥကၠဌရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပာာ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကားပဋိပကၡျဖစ္နိင္႐ံုမွ်မက ကမၻာ့အလယ္မွာ ျမန္မာ့ဂုဏ္သိကၡာပါ က်ဆင္းေစနိင္တယ္လုိ႔လည္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေ၀ဖန္ပါတယ္။

"က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွပါဒေတာ္အခ်ဳိ႕ကို တစ္ပိုဒ္ခ်င္းေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ ေ၀ဖန္ေဆာ္ကားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာနိင္ငံသားဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကားပဋိပကၡျဖစ္ပြား႐ံုျဖင့္ ၿပီးမည့္ကိစၥမပာုတ္ဘဲ ကမၻာ့သာသနာႀကီးႏွစ္ခုအၾကား ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း မလိုိလားအပ္သည့္ ျပသနာဂယက္မ်ား ႐ိုက္ခတ္ေပၚေပါက္လာမည္ကို မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ပဲ အေမွ်ာ္အျမင္နည္းပါးစြာျဖင့္ ဘာသာေရးလုပ္ႀကံမႈႀကီးျဖစ္ပါသည္။ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာကို မ်က္ႏွာငယ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္"ပာုတရားလြတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က အခမ္းအနားတြင္ ဌင္းဖတ္ၾကားသည့္ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းသည့္ တရားဥပေဒ႐ႈ႕ေထာင့္သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ဦးေနမ်ဳိးေ၀ ရဲ႕အစၥလာမ္သာသနာအေပၚ မပာုတ္မမွန္စြပ္စြဲေရးသားခ်က္ေတြကို အစၥလာမ့္ ပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အယ္ပာာဂ်္ ခလီဖြာ ဆရာဦးေအးလြင္ က"ဦးေနမ်ဳိးေ၀၏ ကုရ္အာန္က်မ္း ျပသနာေျဖ႐ွင္းျခင္း စာတမ္းပါ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲခ်က္ မ်ားအား ႐ွင္းလင္းေခ်ပျခင္း" ဆိိုတဲ့စာအုပ္ငယ္ေရးသားၿပီး႐ွင္းလင္းထားေၾကာင္းကို လည္းအထက္ပါ ပြဲမွာ အသိေပးေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

"သူနဲ႔လည္းစကားစစ္ထိုးဖို႔အစီအစဥ္မ႐ွိပါဘူးက်မ္း(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္)ကို ပံုပ်က္ပန္းပ်က္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ အဲဒါမပာုတ္ပါဘူးဆိုတာ ႐ိုးသားျဖဴစင္တဲ့ သူမ်ားကိုသိေစဖို႔အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္"လို႔လည္း ဆရာဦးေအးလြင္က ကုရ္အာန္ရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ မႈရင္း အဓိပၸါယ္ေတြအေၾကာင္း႐ွင္းလင္းတင္ျပခ်ိန္မွာေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ပာာ ကမၻာ့ဘာသာႀကီးအသီးသီးအနက္ မႈရင္းဘာသာစကားနဲ႔ ဆက္လက္တည္႐ွိေနတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာက်မ္းစာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေနမ်ိဳးေ၀ပာာ ယမန္ႏွစ္တုန္းကလည္း ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ကြန္ရက္ နာယက ေဒါက္တာျမင့္သိန္းကို မပာုတ္မမွန္သတင္းနဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိခဲ့ဖူးသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။Mizzima Youth Network က ေကာလပာလမ်ားမွ အမွန္တရားဆီသုိ႔ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔ကYMCA ခမ္းမမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္လာတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔မြတ္စလင္မ္မပာုတ္သူေတြပာာ စုေပါင္း၀ါေျဖပြဲနဲ႔ ညစာစားပြဲကိုလည္း စုစည္းညီညြတ္စြာဆက္လက္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါတယ္။

ကိုေပါက္(ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မီဒီယာ CJ)

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ပာာ နိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ၊ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ တို႔နဲ႔ညိစြန္းေနတယ္လို႔ တရားလြတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးအုန္းေမာင္က Mizzima Youth Network ကျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ေျမငလ်င္သတင္း

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၇း၃၀နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆)နာရီ၊ (၃၀)မိနစ္၊ (၂၆)စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္

India Eid together Myanmar

Photo: India Eid together Myanmar 

Kolatt(PBDN) :: Aug 8, 2013

အီဒး္လၿမင္ၿခင္းကို ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႕အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္လည္း တၿပိဳင္နက္တည္းၿမင္ေတြ႕
ခဲ႕ေႀကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Moon seen in some areas of Hyderabad, Bangalore,Kolkatta, Patna

Eid will be on friday In India...By Hilal Committee

Î Âm Mûslîm

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

အီဒး္လၿမင္ၿခင္းကို ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႕အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္လည္း တၿပိဳင္နက္တည္းၿမင္ေတြ႕
ခဲ႕ေႀကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ဆန္းဦးစ လ ျမင္ေတြေႀကာင္းအတည္ၿပဳၿခင္း

ဆန္းဦးစ လ ျမင္ေတြေႀကာင္းအတည္ၿပဳၿခင္း

Kolatt(PBDN) :: Aug 8, 2013

ဆန္းဦးစ လ ျမင္ေတြ႔သျဖင့္ မနက္ျဖန္ ၉-၈-၂၀၁၃ ေသာၾကာေန႔သည္ ေရွာင္ဝလ္လဆန္း(၁)ရက္ (အီဒြလ္ဖိသိရ္ေန႔)ျဖစ္ေၾကာင္း အိုလမာအစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

လျမင္သည့္ၿမိဳ႕- ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

ဆန္းဦးစ လ ျမင္ေတြ႔သျဖင့္ မနက္ျဖန္ ၉-၈-၂၀၁၃ ေသာၾကာေန႔သည္ ေရွာင္ဝလ္လဆန္း(၁)ရက္ (အီဒြလ္ဖိသိရ္ေန႔)ျဖစ္ေၾကာင္း အိုလမာအစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ဘန္ေကာက္မွာ အျငင္းပြားေနတ့ဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒၾကမ္း

Photo: ဘန္ေကာက္မွာ အျငင္းပြားေနတ့ဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒၾကမ္း 
Thursday, August 8, 2013

ထုိင္းနုိင္ငံမွာ မၿငိမ္္မသက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူေတြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရႏုိင္မယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ  ဗုဒၶဟူးေန႔က စတင္ျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ေနၾကပါၿပီ။

အစုိးရက ကမကထျပဳတ့ဲ ဒီဥပေဒအရ ဆုိရင္ ၂၀၀၆ စက္တင္ဘာ ၁၉ ေနာက္ပုိင္း မၿငိမ္္မသက္မႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ျပီး  ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူေတြကုိ လုံး၀ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ 
အဲဒီ စက္တင္ဘာ ၁၉ ဆုိတာကလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ သက္ဆင္ ျပည္ပေရာက္ေနတုန္း စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခ့ဲတ့ဲကာလပါပဲ။

ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ  မစၥတာ သက္ဆင္အေၾကာင္း ပါ၀င္ျခင္း မရိွေပမယ့္လည္း အတုိက္အခံနုိင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ ဒါကုိ အသည္းအသန္ ကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။
အတိတ္ကာလလူထုအုံၾကြမႈေတြ ႏိွမ္နင္းခံရမႈမွာ တာ၀န္ရိွသူေတြကုိ ေဘးမ့ဲေပးရာေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ သူတုိ႔က ေထာက္ျပေနၾကတာပါ။

မူရင္း သတင္းကုိ ဧရာ၀တီ ပင္မ စာမ်က္ႏွာ http://www.irrawaddy.org/archives/41568 မွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

မစၥတာ သက္ဆင္ရဲ႕ ႏွမ ရင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္က လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနပါျပီ။ အစုိးရအဖဲြ႔၀င္ေတြကလည္း မစၥတာ သက္ဆင္ရဲ႕ သစၥာခံေတြပါပဲ။

အတုိက္အခံေတြ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေနတာကေတာ့ ဒီဥပေဒ အတည္ျပဳမိရင္  ရင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္က ဒီဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ အသုံးခ်ျပီး သူ႔အစ္ကုိ ျပည္ေတာ္ျပန္ေရး လုပ္သြားလိမ့္မယ္ ဆုိတ့ဲအခ်က္ပါ။

မေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈ အစမျပဳခင္ အတုိက္အခံပါတီ၀င္ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔က လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံေရွ႕မွာ ဆႏၵျပခ့ဲၾကပါတယ္။

ဧရာ၀တီ
ဗုဒၶဟူးေန႔က ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံေရွ႕ ဆႏၵျပမႈမွာ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ယူေနတ့ဲ ရဲမ်ားနဲ႔ ထုိင္းအလံမ်က္ႏွာဖုံးတပ္ ဆႏၵျပသူတဦး (ဓာတ္ပုံ -  Reuters / Athit Perawongmetha)
ဗုဒၶဟူးေန႔က ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံေရွ႕ ဆႏၵျပမႈမွာ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ယူေနတ့ဲ ရဲမ်ားနဲ႔ ထုိင္းအလံမ်က္ႏွာဖုံးတပ္ ဆႏၵျပသူတဦး (ဓာတ္ပုံ - Reuters / Athit Perawongmetha)
RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

ထုိင္းနုိင္ငံမွာ မၿငိမ္္မသက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူေတြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရႏုိင္မယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဗုဒၶဟူးေန႔က စတင္ျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ေနၾကပါၿပီ။

႐ံုးခြန္တံဆိပ္ေခါင္း၊ ကပ္ေခါင္းမ်ား ျပင္ပတြင္ သံုးဆခန္႔ေစ်းျမင့္

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္း ျပည္ၿမဳိ႕တြင္ တရား႐ုံးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူအသုံးျပဳရေသာ ႐ုံးခြန္တံဆိပ္ေခါင္း၊ ကပ္ေခါင္း၊ စာခ်ဳပ္ေခါင္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းထက္ သံုးဆခန္႔ ေပးဝယ္ယူေနရေၾကာင္း တရား႐ုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ေလေပၚတြင္ပ်ံသန္းႏုိင္ေသာ ငါးမ်ား

Photo: ေလေပၚတြင္ပ်ံသန္းႏုိင္ေသာ ငါးမ်ား
Thursday, August 8, 2013

ကမၻာေပၚတြင္ ငါးမ်ဴိးစိတ္ မ်ားစြာသည္ မတူၿခားနားေသာ
ပုံစံမ်ဴိးစုံၿဖင့္ လွပစြာ စိတ္၀င္စားဖြယ္၊ ထိတ္လန္႕ဖြယ္ ၊ ခ်စ္စဖြယ္ၿဖင့္
ကြဲၿပားစြာ ေတြ႕ရသည္။

ေလေပၚတြင္ပ်ံသန္းႏုိင္ေသာ ငါးမ်ဴိးမ်ား မွာ မ်ဴိးစိတ္ေပါင္း (၆၄)ရွိ ႀကၿပီး အုပ္စုအေနၿဖင့္ (၇) မွ (၉) စုထိရွိေနႀကသည္။

အဆုိပါငါးမ်ားသည္ အလြန္အားေကာင္းေသာ အၿမီးမ်ားပုိင္ဆုိင္
ထားႀကၿပီး ၄င္းၿဖင့္ ေရထဲမွ အရွိန္ယူကာ ေလထုထဲသုိ႕ ပ်ံတက္ၿခင္းၿပဳလုပ္
ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေလထုထဲသိုိ႕ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ကုိယ္တြင္ရွိေသာ ေရယက္ေတာင္
မ်ားကုိ ၿဖန္႕ၿပီး ေရၿပင္ထက္ ရွိေလထုတြင္ ေလဟုန္စီး ၍ပ်ံသန္း တက္ႀကသည္။

ယေန႕ေခတ္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ထုိငါးမ်ဴိးစိတ္မ်ား သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သန္းေပါင္း (၆၅) ခုမွ စတင္တည္ရွိခဲ့ ေႀကာင္း ေက်ာက္ၿဖစ္ရုပ္ႀကြင္းမ်ားကုိ ေလ့လာ ေနေသာ ပညာရွင္မ်ားမွ အတည္ၿပဳခဲ့ႀက ေႀကာင္းသိရသည္။

ွအိႏၵိယ ၊ အက္တလန္းတစ္ ႏွင့္ ပစီဖိတ္ သမုဒၵရာ တုိ႕တြင္ အဆုိပါ
ငါးပ်ံမ်ား ထဲမွ (၅၂) မ်ဳိးကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ေႀကာင္း သိရသည္။

ref: BBC
Hau Sian Siam ( MM Social Sky )

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

ကမၻာေပၚတြင္ ငါးမ်ဴိးစိတ္ မ်ားစြာသည္ မတူၿခားနားေသာ ပုံစံမ်ဴိးစုံၿဖင့္ လွပစြာ စိတ္၀င္စားဖြယ္၊ ထိတ္လန္႕ဖြယ္ ၊ ခ်စ္စဖြယ္ၿဖင့္ ကြဲၿပားစြာ ေတြ႕ရသည္။

လယ္သိမ္းဆည္းခံရမႈအတြက္ ၆၆၅ မိုင္ကြာ လိုင္ဇာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္မည္

Photo: လယ္သိမ္းဆည္းခံရမႈအတြက္ ၆၆၅ မိုင္ကြာ လိုင္ဇာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္မည္
Thursday, August 8, 2013

ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အသိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာေတာ္တစ္ပါး အပါအဝင္ လယ္အက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ ၁၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးတို႔က ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၆၆၅ မိုင္ေက်ာ္ ကြာေဝးေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမဳိ႕သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမား အက်ဳိးေဆာင္ ဦးခင္ေဇာ္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ပထဝီေျမပုံအရ ေတာင္ေျမာက္ ရွည္လ်ားစြာ တည္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတို႔မွ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ရည္စူး၍ ေတာင္ငူၿမဳိ႕မွ လိုင္ဇာၿမဳိ႕အထိ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူ လယ္သမား အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးခင္ေဇာ္က The Voice သ္ို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ႏွင့္ အုတ္တြင္းၿမဳိ႕တို႔တြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အမွတ္ ၇၀၁၃ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္း၊ အမွတ္ ၉၀၃ အေျမာက္တပ္၊ ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သိမ္းယူကာ သီးစားခ ရယူၿပီး နီးစပ္သူမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမဧက ၃၅၀ ခန္႔ကို မူလေတာင္သူမ်ားက ျပန္လည္ ရရွိလိုျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သိရွိေစရန္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ေရၾကည္ေက်း႐ြာအုပ္စု သဲျဖဴေက်း႐ြာမွ လယ္ဧက ၁၃ ဧကခန္႔ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသူ ေတာင္သူဦးေပြးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လမ္းေလွ်ာက္မႈကို ေတာင္ငူၿမဳိ႕ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္မွ စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အၾကာ အေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုတို႔ အပါအဝင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံသို႔ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း အဆိုပါလမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္မည့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးက လိုင္ဇာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္မည့္ ေတာင္သူလယ္သမား ၁၄ ဦး၊ သံဃာေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ အက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးကို ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဝလြင္က တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့ရေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ား ျပန္ရရွိသည္မွာ ပုဒ္မ ၄၇၇ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ ၇၀၁၃ သံခ်ပ္ကာ တပ္ရင္းမွ နယ္ေျမေက်ာ္နင္းမႈျဖင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္ခံထားရသူ လယ္ယာေျမ အက်ဳိးေဆာင္ ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဦးပဥၥင္းက ေတာမွာေနေတာ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္ေနရတာေၾကာင့္ သူတို႔ ျဖစ္အင္ေတြကို မၾကည္ရက္လို႔ ေတာင္သူေတြနဲ႔အတူ ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါလမ္းေလွ်ာက္မွာပါ” ဟု ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ ဝဲေဒါင့္ေက်း႐ြာ ဘုရားကုန္းတိုက္ေက်ာင္းမွ အရွင္တိေလာက က မိန္႔ၾကားသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္း အမွတ္ ၇၀၁၃ က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔ျဖင့္ လယ္ေျမဧက ၆၀၀ နီးပါးကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ပိုလွ်ံလယ္ေျမဧက ၃၀၀ ခန္႔ကို ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဇြန္လ ၁၉ရက္ေန႔က ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးကို တပ္ရင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပုဒ္မ ၄၇၇ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားရေၾကာင္း လယ္ေျမဧက ၁၃ ဧက သိ္မ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္ တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ေျမာက္ေရၾကည္ ေက်း႐ြာအုပ္စု သဲျဖဴေက်း႐ြာမွ ေတာင္သူဦးေပြးက ေျပာၾကားသည္။

“ပါတီအေနနဲ႔ ဘာေတြကူညီေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ ေလ့လာၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးသြားမွာပါ” ဟု ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီမွ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဝင္ ဦးလွေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တတိယပတ္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မုံ႐ြာၿမဳိ႕တို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား အဖြဲ႕ႏွစ္ခုမွ ရန္ကုန္ႏွင့္ မုံ႐ြာၿမဳိ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမဳိ႕အထိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္မႈ ၿပီးစီးပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု တို႔မွ လယ္အသိမ္းခံရသည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအထိ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အသိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာေတာ္တစ္ပါး အပါအဝင္ လယ္အက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ ၁၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးတို႔က ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၆၆၅ မိုင္ေက်ာ္ ကြာေဝးေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမဳိ႕သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမား အက်ဳိးေဆာင္ ဦးခင္ေဇာ္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့အရွုပ္ေထြးဆံုးကားလမ္း

Photo: ကမၻာ့အရွုပ္ေထြးဆံုးကားလမ္း
Thursday, August 8, 2013

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၊ ေလာ့အိမ္ဂ်လစ္ျမိဳ ႔က ျမိဳ ႔လယ္ေခါင္ ကားလမ္း ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိုးပ်ံကားလမ္း၊ တံတားမ်ားနဲ႔ ရွုပ္ေထြးေနေပမယ့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာပိတ္ဆုိ႔မွု မရွိပါဘူး။ သူ႔လမ္းေၾကာနဲ႔သူ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းမိုင္ႏွုန္းကို ပံုေသ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အဲ့ထက္ပိုေမာင္းမယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ေမာင္း မယ္ဆုိရင္ လမ္းေဒသတြင္း CCTV ကင္မရာနဲ႔ ျဂိဳလ္တု ကင္မရာက Track လုပ္ျပီး ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိန္းေရး Admin Server ကိုလွမ္း အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။


တစ္ရက္တစ္ရက္ ကားအစီးေရသြားလာမွုႏွုန္း သိန္းခ်ီရွိတဲ့ ယင္း ေနရာကို ကမၻာ့ အရွုပ္ေထြးဆံုး ကားလမ္းမ်ား တည္ရွိရာ ေနရာမ်ားမွ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: autoblog
ရိုးရာေလး Automobile

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၊ ေလာ့အိမ္ဂ်လစ္ျမိဳ ႔က ျမိဳ ႔လယ္ေခါင္ ကားလမ္း ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကင္ညာ ႏိုင္႐ိုဘီ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ မီး အႀကီးအက်ယ္ ေလာင္၍ ပိတ္ခဲ့ရ

Photo: ကင္ညာ ႏိုင္႐ိုဘီ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ မီး အႀကီးအက်ယ္ ေလာင္၍ ပိတ္ခဲ့ရ
Thursday, August 8, 2013

ကင္ညာႏိုင္ငံ ၿမဳိ႕ေတာ္ ႏိုင္႐ိုဘီ ေလဆိပ္တြင္ ပမာဏ ႀကီးမားေသာ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းမီးသည္ ေလယာဥ္ အဝင္အထြက္ အမ်ားဆုံး ဂ်ဳိမိုကန္ယက္တာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ၏ ျပည္ပဆိုက္ေရာက္ ဘက္ျခမ္းအထိ ကူးစက္လာသျဖင့္ ေလဆိပ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ထားလိုက္ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ထားလိုက္သည္ဟု New York Times သတင္း တစ္ရပ္က ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ ပိတ္ထားလိုက္ေသာ ေလဆိပ္သည္ အေရွ႕အာဖရိက ေဒသ၏ အလုပ္ အမ်ားဆုံး ေလယာဥ္ အကူးအေျပာင္း လုပ္ရာ ေလဆိပ္လည္း ျဖစ္ကာ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ေရး တစ္ခုအတြက္သာ ဆင္းသက္ခြင့္ ျပဳထားေပ သည္။

ဥေရာပမွ လာမည့္ ေလယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ အျခား ကမၻာအႏွံ႔ ေလယာဥ္ မ်ား ဆိုက္ကပ္မည့္ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔ အခ်ိန္ေလာက္တြင္ ဆိုက္ေရာက္ ဌာနသို႔ မီးစတင္ ကူးစက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလဆိပ္ကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္ဖြင့္ေပးမည္ကို မေၾကညာေသးေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ ေလယာဥ္မ်ားကို အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ကမ္းေျခ ၿမဳိ႕ေတာ္ မြန္ဘာဆာသို႔ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္း၍ ဆိုက္ကပ္ေစလ်က္ ရွိသည္။

အခ်ဳိ႕ ေလယာဥ္မ်ားကို ယူဂႏၵာ၊ ရဝမ္ဒါ ေလဆိပ္မ်ားသို႔လည္း ေျပာင္းလဲ ဆင္းေစခဲ့ေၾကာင္း Reuters သတင္း တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ မီးသည္ ေလယာဥ္မ်ား ဆီျဖည့္သည့္ ဆီပန္႔မွ တစ္ဆင့္ ေလာင္ကြၽမ္း သည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္ကတည္းက စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မီးခိုးမ်ားကို ကင္ညာၿမဳိ႕ေတာ္ႏွင့္ အတန္ငယ္ ေဝးေသာ ေနရာမွ ပင္ ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေလဆိပ္၏ အျပင္ဘက္တြင္ ခရီးသည္မ်ား အထုပ္အပိုး မ်ားျဖင့္ ေသာင္တင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာတြင္ ေရာက္ ရွိေနသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

ေလဆိပ္သို႔ လာသည့္ လမ္းမ်ား ယာဥ္ေၾကာလည္း ပိတ္ကုန္သျဖင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ ကုသေရး ယာဥ္မ်ားလည္း ပိတ္မိေနလ်က္ ရွိသည္ဟု မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈသည္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ေျပာရန္ ေစာေသးေၾကာင္း၊ မီးကို ၿငႇိမ္းသတ္ရန္ အတြက္သာ ဦးစားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ကင္ညာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အႀကီးအကဲ ဘိုနီေဖ့စ္မြမ္နီကီက AP ကို ေျပာၾကားသည္။

ကင္ညာသည္ အာဖရိကရွိ အေနာက္အုပ္စု၏ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ လည္း ျဖစ္သည္။

လူေသဆုံး ထိခိုက္မႈ ျဖစ္သည့္ သတင္းမ်ား မၾကားရေသးေပ။

The Voice Weekly

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

ကင္ညာႏိုင္ငံ ၿမဳိ႕ေတာ္ ႏိုင္႐ိုဘီ ေလဆိပ္တြင္ ပမာဏ ႀကီးမားေသာ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းမီးသည္ ေလယာဥ္ အဝင္အထြက္ အမ်ားဆုံး ဂ်ဳိမိုကန္ယက္တာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ၏ ျပည္ပဆိုက္ေရာက္ ဘက္ျခမ္းအထိ ကူးစက္လာသျဖင့္ ေလဆိပ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ထားလိုက္ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ထားလိုက္သည္ဟု New York Times သတင္း တစ္ရပ္က ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ကုိ Scan ျပဳလုပ္၍ ၾကည့္႐ႈ ့ျခင္း

Photo: အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ကုိ Scan ျပဳလုပ္၍ ၾကည့္႐ႈ ့ျခင္း
Thursday, August 8, 2013

ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ပုံက အသက္အရြယ္တူ၊ အရပ္အျမင့္ တူတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ခႏၥာကုိယ္ကုိ scan ဖတ္၍ ႏုိင္ယွဥ္ထားျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ဘက္က အမ်ိဳးသမီးရဲ့ အေလးခ်ိန္က 113kg(250lbs) ရွိၿပီး ၊ ညာဘက္က အမ်ိဳးသမီး က 54 kg( 120 lbs) ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ ရဲ့ ခႏၥာကုိယ္ရဲ့ အဆီေတြ စုပုံေနျခင္းကုိ
ႏုိင္ယွဥ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀ၿဖိဳးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမွာ ႀကီးမားတဲ့ ႏွလုံးနဲ ့ သူမရဲ့ အဆုတ္ေတြကလည္း စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။

အ၀လြန္ျခင္းက ေရာဂါတစ္မ်ိဳးလုိ ့ American Medical Association က အတိအလင္း ေၾကညာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ဆရာ၀န္ တစ္ခ်ိဳ ့နဲ ့ ကုမဏီ တစ္ခ်ိဳ ့က အ၀လြန္ျခင္းကုိ တာဆီးဖုိ ့နဲ ့ ကုသဖုိ ့အတြက္ကုိ ႀကိဳးပမ္းလာၾကပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္လည္း AMA ရဲ့ ေၾကညာထားခ်က္ကုိ ကန္ ့ကြက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ၿမိဳ ့ျပေတြမွာ အ၀ လြန္ျခင္းက တစ္ေန ့တစ္ျခား တုိးတက္လာၿပီး၊ အ၀လြန္သူေတြ အတြက္ ကုသမႈေတြကုိလည္း စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

အ၀လြန္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါ ႏွင့္ အရုိးအဆစ္
ေရာဂါေတြကုိလည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

Kaung Zay Yan
(Discoveries Myanmar)

RangonNewsDaily:: Aug 8, 2013

ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ပုံက အသက္အရြယ္တူ၊ အရပ္အျမင့္ တူတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ခႏၥာကုိယ္ကုိ scan ဖတ္၍ ႏုိင္ယွဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံေငြရတုအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိး