Pages

Thursday, May 31, 2012

ကမၻာ့ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ ဦးေႏွာက္အား အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ပံု ထြက္ေပၚလာ

ကမၻာ့ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ ဦးေႏွာက္အား အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ပံု ထြက္ေပၚလာ

 

ကမၻာ့ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳဖန္တီးထားသည့္ ဦးေႏွာက္ ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပ အေသးစိတ္ပံု ထြက္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ေရာဂါမ်ား ကုသရာတြင္ ထိုပံုက မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး ႀကီးစြာေသာအေျပာင္းအလဲႀကီး  တစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။


Genes သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါ ဝင္ေသာ ဦးေႏွာက္တစ္႐ွဴးမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ဦးေႏွာက္ ၏ ပံုထြက္ေပၚလာရန္ သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားသည္ ၄ ႏွစ္ၾကာမွ် ႀကိဳး ပမ္းခဲ့ၾကရသည္။ ၄င္းတို႕ ႀကိဳးပမ္း မႈရလဒ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဦးေႏွာက္၏ အေသးစိတ္ျပေျမပံု သည္ Genes ေပါင္း ၂၅ဝဝဝ ကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ၿပီး စနစ္ တက်အပိုင္း လိုက္ျဖတ္ကာ ျပသထားသည္။


မိမိလမ္းညႊန္ေသာ အမွတ္အ သားေပၚမူတည္ၿပီး တိက်ေသာ အ ေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာမွ ထပ္မံထုတ္ေပးႏိုင္ ေသာ ပံုလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပံုအား သံုး၍ ေဆးပညာရွင္မ်ား သည္ ဦးေႏွာက္၏ အလုပ္လုပ္ပံု ကို ေကာင္းစြာသိရွိႏိုင္ၿပီး ေရာဂါ မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားအတြက္ အသစ္ အသစ္ေသာရွာေဖြမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။


ဦးေႏွာက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ေတြ႕ရွိခ်က္အရ မည္သည့္လူႏွစ္ဦး မဆိုတြင္ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ြနညန် မ်ား တူညီၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား အျပည့္အစံုျပသ ႏုိင္သည့္ ပံုထြက္ေပၚလာရန္ ေဒၚ လာသန္း ၅ဝ မွ် သံုးစြဲခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။

Ref: Dailymail

အိုစမာဘင္လာဒင္ မရဏလမ္းကို ေသြးတစ္စက္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ ေပးခဲ့သည့္ ဆရာ၀န္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ မ်ား

အိုစမာဘင္လာဒင္ မရဏလမ္းကို ေသြးတစ္စက္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ ေပးခဲ့သည့္ ဆရာ၀န္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ မ်ား

  

 ဘင္လာဒင္ကို သုတ္သင္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ေပၿပီ။ အေမရိကန္ တို႔အတြက္ ပူပန္မႈ စိုးရိမ္မႈမ်ား ယေန႔ထက္ထိ မကင္းႏိုင္ၾကေသး ။ ေနာက္ဆက္ တြဲျပႆနာ မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရင္ဆိုင္လာ ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္သူကို မဟာမိတ္ ျပဳထားရေသာ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ ျပႆနာ ပို၍မ်ားလာကာ တင္း မာသည့္ အေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိ လာရသည္။

ဘင္လာဒင္၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား
အၾကမ္းဖက္ အယ္လ္ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္ ဘင္လာဒင္သည္ အေမရိကန္ စစ္ဘက္က အေသရရ အရွင္ ရရ လုိအပ္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ၄င္းပုန္း ေအာင္းရာေနရာ ကို ေဖာ္ ထုတ္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ စီအုိင္ေအသည္ ေန႔မအိပ္ ညမအိပ္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပံု ရသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုနီးပါး မွ် အခ်ိန္ယူကာ စံုစမ္းခဲ့ ၾကၿပီးေနာက္ ပါကစၥတန္ ဆရာဝန္ တစ္ဦး အကူအညီျဖင့္ ဘင္လာဒင္ ခုိေအာင္း ပုန္းေရွာင္ေနသည့္ ေနရာ ကို အတိအက် ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိဆရာဝန္၏ အမည္မွာ ေဒါက္တာ  (Dr.Shakeel Afridi) ဆိုသူျဖစ္သည္။ ထုိသူအား အေမရိကန္တို႔က အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းကို အေထာက္ အကူ ျပဳ ကူညီခဲ့သူ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ပါကစၥတန္ အစိုးရက အာဖရီဒီအား ဘင္လာဒင္ လုပ္ႀကံခံ ရၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေထာင္ ထဲ ထည့္ထားခဲ့သည္။ ေမလ ၂၃ ရက္ က ထုိသို႔ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သူ ပါကစၥတန္ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ အာဖရီဒီအား ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႏွစ္ စီရင္ျပစ္ ဒဏ္ေပး ခဲ့ေၾကာင္းကို ေအပီႏွင့္ အျခား သတင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပလာ ၾကသည္။ ထုိသတင္းမွာ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံပက္ရွဝါ ၿမိဳ႕မွလာေသာ သတင္း ျဖစ္သည္။

၄င္းဆရာဝန္အား ပါကစၥတန္ တရား႐ံုးက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ သည့္သတင္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ဆက္ဆံေရး မေျပလည္မႈ နက္႐ႈိင္းစြာ ႀကီးမားလာေနေၾကာင္း ျပသခဲ့သည့္ အခ်က္ ေပၚလြင္လာ ေပသည္။
အေမရိကန္တို႔သည္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံဖမ္းဆီးျခင္း ခံထားရသူ ဆရာဝန္အား ပါကစၥတန္တို႔က ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ၾကားက ႀကီးမား လွေသာ ျပစ္ဒဏ္ ကို ပါကစၥတန္ တရား႐ံုးက ခ် မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင္႕ ပါကစၥတန္ ဝိဝါဒကြဲမႈမ်ား
အေမရိကန္၏ စီအုိင္ေအကို အကူအညီေပးသူ ပါကစၥတန္ ဆရာဝန္ အာဖရီဒီအား ပါကစၥတန္တို႔က ႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာေဖာက္သူ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အေမရိကန္ တို႔က ပါကစၥတန္ ပိုင္နက္အတြင္းသို႔  လံုးဝ အသိမေပးဘဲ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဘင္လာဒင္ကို လုပ္ႀကံျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ ဒ႐ုန္းေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈ ကို မလုိလားၾကဘဲ ေဒါသ အမ်က္ ထြက္ေနခဲ့ၾကေပသည္။

သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ အားလံုးက အၾကမ္း ဖက္သမား ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ပူးေပါင္း ကူညီခဲ့သူ ေဒါက္တာ အာဖရီဒီအား သူရဲေကာင္း တစ္ဦးအျဖစ္ သေဘာ ထားခဲ့ၾကသည္။

ဘယ္လုိကူညီခဲ့သလဲ
အေမရိကန္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ အေၾကာက္ဆံုး အယ္လ္ေကဒါ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဘင္လာဒင္ တစ္ေယာက္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ အဘိုတာဘတ္ ၿမိဳ႕ရွိေန အိမ္တြင္ ခုိ ေအာင္းေနသည္ကို သိရွိလာၿပီး ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။
ထုိသုိ႔ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ဘင္လာဒင္၏ ဒီအင္န္ေအ မ်ဳိး႐ိုး ဗီဇကို ရယူရန္ လုိအပ္သည္။ ေဒါက္တာ အာဖရီဒီသည္ သူတာဝန္ က်ရာ ေဒသတြင္ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံေပးသည့္ သူ၏ သူနာျပဳမ်ား အကူအညီျဖင့္ အုိစမာဘင္လာဒင္ အိမ္ကိုေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အလြယ္တကူပင္ ဘင္လာဒင္၏ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ စစ္ေဆးႏုိင္ ရန္ ေသြးနမူနာ ရရွိ ခဲ့သည္။

ဆရာဝန္မွာ အသက္ ၅ဝ အရြယ္ ရွိၿပီး ဘင္လာဒင္ လုပ္ႀကံခံရ သည့္ကိစၥ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ ရသည္။ အာဖရီဒီအား ပါကစၥတန္နယ္ ေျမေဒသဆိုင္ရာ ျပစ္မႈစီရင္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား အရ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒကို အတုိအားျဖင့္ (FCR)ဟု ေခၚေဝၚ သံုးႏႈန္းထား သည္။ ထုိဥပေဒမွာ ပါကစၥတန္ နယ္စပ္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ လူမ်ဳိး စုမ်ားေဒသတြင္ အသံုးျပဳေနၾက ေသာ ဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔၏ ႐ိုးရာ ဥပေဒအရ စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ တရားခံသည္ ျပန္လည္ထုေခ်ခြင့္ အတြက္ ေရွ႕ေန ငွားရမ္းခြင့္ မရေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူ အဖြဲ႕မ်ား ကေထာက္ျပ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ဆရာဝန္ အာဖရီဒီ အား စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ ေနရာမွာ ခုိင္ဘာလူမ်ဳိးစု ေဒသတြင္ျဖစ္သည္။ သက္ေသ အေထာက္အထား လံုးဝတင္ျပ ခြင့္မျပဳ၊ တရားခံႏွင့္ အျပန္အ လွန္ ေမးျမန္းျခင္း မျပဳရ။ တရားခံ သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႏွစ္အျပင္ ေငြဒဏ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ဝဝ ကိုေပးေဆာင္ေစ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ ကြက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခြဲ က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာ တြင္ တရားခံ အာဖရီဒီသည္ ႏွစ္လ အတြင္း အယူခံ ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပါကစၥတန္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ တု႔ံျပန္မႈမ်ား
ဘင္လာဒင္ တည္ေနရာကို စီအုိင္ေအက သိရွိသြားၿပီးေနာက္ အေမရိကန္တို႔က ၄င္းအား လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ရန္ စစ္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ မႈကို ပါကစၥတန္ တို႔ကမိမိတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ေစာ္ကားခံ ရသည္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၿပီး ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၌ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းမႈ အစီအစဥ္ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေမရိကန္မ်ားကို ႏွင္ထုတ္ ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၁ ႏုိဝင္ဘာလ အတြင္း အေမရိကန္တို႔ ၏ ဒ႐ုန္းေမာင္းသူ မဲ့ေလယာဥ္မ်ား တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ပါကစၥတန္နယ္ စပ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အေပၚ ပါကစၥတန္ျပည္သူ အမ်ား ေဒါသတႀကီး တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား မွာ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားအထိပင္ အဆစ္ပါလာခဲ့သည္။

ေနတုိး တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ပါကစၥတန္ တုံ့ျပန္မႈ
အေမရိကန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ တို႔သည္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ မဟာမိတ္ အျဖစ္ ရွိေနေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မယံုသကၤာ စိတ္ မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေနခဲ့သည္။ ယခု ျဖစ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ ေနတိုး၏ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။

ေနတိုး ကုန္ေသတၱာ မ်ားအား ပါကစၥတန္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အာဖဂန္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တင္ပို႔ေပးရန္ အခက္အခဲအျဖစ္ ပိတ္ဆို႔ေနသည္။ အေမရိကန္ အရာရွိ မ်ားႏွင့္ ပါကစၥတန္ အရာရွိမ်ား ထုိကိစၥကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါကစၥတန္က ေနတုိး ကုန္ေသတၱာ တစ္လံုးလွ်င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၅ဝဝဝ ေကာက္ခံမည္ဟု ေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ဘက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ခႏႈန္း ထားကို သေဘာမတူႏုိင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ အေစာပိုင္းက ထုိ ျဖတ္ေက်ာ္ ခႏႈန္းထားမ်ားကို အခမဲ့ အျဖစ္ စဥ္းစားခဲ့ၾကေပသည္။

အေမရိကန္ အရာရွိ အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပသည္မွာ အေမရိကန္ သည္ ပါကစၥတန္ အား အၾကမ္း ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ဘီလ်ံေပါင္း မ်ားစြာကို ပါကစၥတန္သို႔ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေနတိုး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ အေမရိကန္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ေရွ႕အလားအလာ မေကာင္းသည့္ အဆင့္အထိ ပို၍ဆုိးရြားလာေန ေပသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေနတုိး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အေရးႀကီးလွေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ပို၍ ေဝးကြာၿပီး စရိတ္ႀကီမားလွေသာ ႐ုရွားေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ ဗဟိုအာရွေဒသ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳေနၾက ရေပသည္။

အေမရိကန္ တို႔သည္ ပိတ္ဆို႔ ထားေသာ ထုိလမ္းေၾကာင္းကို ျပန္ ဖြင့္ေပးရန္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိသည္။ ယခု အေတာအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ အေမရိကန္ တုိ႔က နယ္စပ္တြင္ ဒ႐ုန္း ေလယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ထပ္မံတုိက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ျပန္သည္။

ေနတိုး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေဝး
လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕တြင္ ေနတုိး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၄င္း အစည္းအေဝးတြင္ စစ္မက္ျဖစ္ ပြားေနေသာ ပါကစၥတန္၏ အိမ္နီးခ်င္း အာဖဂန္ ႏုိင္ငံမွ ေနတိုး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား သိကၡာ မက်ဆင္းေစဘဲ ႐ုပ္သိမ္းထြက္ခြာ ႏုိင္ေရးကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သေဘာ တူညီမႈ တစ္ခုမွာ အာဖဂန္ႏုိင္ငံမွ ေနတုိး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တုိက္ခိုက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္အားလံုး ဆက္တုိက္ ႐ုပ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထု႔ိအျပင္ ေနတိုး ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသို႔ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အားတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းမွာ ေနတိုး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ပါကစၥ တန္အား ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တက္ ေရာက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ မွတစ္ဆင့္ ကုန္းလမ္း ခရီးျဖင့္ အာဖဂန္ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္သို႔ ေနတိုး ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ျဖတ္သန္း ပို႔ေဆာင္ေပးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထုိလမ္းေၾကာင္းကို ပါကစၥတန္ ဘက္က ပိတ္ထားခဲ့သည္မွာ ၆ လခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ေနတိုး အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆ဝ မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕တြင္ ၂ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္း အေဝးမွာ လူထု ေထာက္ခံမႈ မရရွိ ေသာ အာဖဂန္စစ္မွ ထြက္ခြာေရး အတြက္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ လမ္းျပ ေျမပံုမ်ား ဆြဲရန္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ သည္။

ေနတိုး တုိ႔၏ လမ္းျပေျမပံုသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုက ဆိုဗီယက္တုိ႔ ဖ႐ိုဖရဲ ထြက္ခြာသြား ရသကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္ မဟာဗ်ဴ ဟာ ခ်မွတ္ေသာ အစည္းအေဝး တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုဗီယက္တို႔ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ထြက္ခြာသြားၿပီး ေနာက္ အာဖဂန္တြင္ အယ္လ္ေကဒါ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ား ထြက္ေပၚလာ ေစရန္ လမ္းပြင့္ သြားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံ ေရးသုေတသီအမ်ားစုက မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေနတိုး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အာဖဂန္စစ္ကို ႏွစ္ၾကာရွည္စြာ တုိက္ခုိက္ရန္ အင္အား မရွိၾကေတာ့ ေခ်။ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ အာဖဂန္၏ လံုၿခံဳေရးကို အာဖဂန္ တို႔လက္ထဲသို႔ ထည့္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ တာဝန္ယူေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေနတုိး၏ တိုက္ခိုက္ေရး အဖြဲ႕ အားလံုးသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ တြင္အားလံုး ႐ုပ္ သိမ္းေပးရန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ သည္။

အေမရိကန္ႏွင္႕ ေနတိုးတို့ အဓိက ရင္ဆုိင္ေနရသည္႕ ျပႆနာမ်ား
၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ အာဖဂန္ေျမေပၚမွ တာလီဘန္ႏွင့္ အယ္လ္ေကဒါမ်ား ကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ယခုအခ်ိန္မွာ စစ္အေပၚ အဆုိးျမင္မႈ မ်ားႏွင့္ ၿငီးေငြ႕လာမႈမ်ား သိသာ ထင္ရွားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကပင္ တာလီဘန္ မ်ားသည္ တပ္သားမ်ား ျပန္လည္ စုစည္းၿပီး စစ္ေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အုိဘားမား အစိုးရသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္သည္အင္အား ၃၃ဝဝဝ ကို အာဖဂန္သို႔ ထပ္မံ ေစ လႊတ္ေပးခဲ့ ရသည္။ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အင္အားျဖည့္တင္း ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း အာဖဂန္ႏုိင္ငံ အတြင္း တာလီဘန္တို႔၏ အၾကမ္း ဖက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္က ထက္ ပို၍ ဆုိးရြား လာသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

အာဖဂန္တြင္ ႏုိင္ငံစံုတပ္ဖြဲ႕ မ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ ကုန္က်စရိတ္ သည္ ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံထက္ မေလ်ာ့ေသာ အေျခအေနရွိသည္။ ေနတိုး အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ အမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈအျပင္ ဘတ္ ဂ်က္လုိ ေငြျပမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႀကံဳ ေတြ႕ၿပီး မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံအတြင္း အသီးသီး ေျဖရွင္းေနၾကရေပသည္။
အာဖဂန္စစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း ၁၈၄ဝ ဦး အပါအဝင္ ေနတုိး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃ဝဝဝ  ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထု႔ိအျပင္ အာဖဂန္ ျပည္ သူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အာဖဂန္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲျုခင္း အေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတု႔ိမွာ ေထာက္ခံမႈ အနိမ့္ဆံုးသို႔ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ စစ္တမ္း မ်ားအရ အေမရိကန္ျပည္ သူ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက စစ္ကိုဆန္႔ က်င္ေၾကာင္း မဲဆႏၵျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾက သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ ကလည္း အာဖဂန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စစ္ သား ၂၅ဝဝ အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္ မတတ္ႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ျပည္လည္ သံုးသပ္ရမည္ဟု ယခင္အပတ္က ေျပာၾကားလာခဲ့သည္။ ယခု ျပင္သစ္ သမၼတ အသစ္ျဖစ္သူ ဖရန္ဆြာေဟာလန္ဒီကလည္း ဤ ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အာဖဂန္မွ မိမိ တု႔ိ၏ ျပင္သစ္တပ္မ်ား ကို ႐ုပ္သိမ္း မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အာဖဂန္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ႏုိင္ငံျခားေရး အကူအညီ မရဘဲ အာဖဂန္ျပည္သူ တို႔သည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ထို႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားသည္ ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ကို အေနာက္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ မ်ားအေနျဖင့္ အထူး သတိျပဳ နားလည္သင့္သည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆုိေစ ကမၻာ့ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ အာဖဂန္စစ္ပြဲ အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈကေတာ့ နည္းပါးလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တာလီဘန္ႏွင့္ အယ္လ္ေကဒါ တုိ႔ ကမူ ဤအခ်က္ အေပၚတြင္ အေလးထား လ်က္ ၄င္းတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ နည္းဗ်ဴဟာကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အသင့္ရွိေန ၾကဦးမည္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ မ်ားက အကဲခတ္ သံုးသပ္ေနၾကသည္။


Ref:Washington Post/CNN

 

ဗာတီကန္နန္းေတာ္တြင္ အာဏာလြန္ဆြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့

                                 ဗာတီကန္နန္းေတာ္တြင္ အာဏာလြန္ဆြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ 

ဗာတီကန္ နန္းေတာ္တြင္ ခါးသီးေသာ အာဏာလြန္ဆြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပလွ်က္ရွီသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံသို႔ ဗာတီကန္ နန္းေတာ္၏ မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားလာခဲ့ရာ အတြင္းႀကိတ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ
 ျပႆနာမ်ားကို ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေနေစသည္။ 

Vatileaksဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆိုပါ ေပါက္ၾကားမႈသည္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ အေခါင္အထြဋ္ ေက်ာင္းေတာ္၏ ဒုတိယ အႀကီးအမွဴးကို ပုပ္ရဟန္းမင္းေနရာ ဆက္ခံေစလိုေသာ အင္အားစုမ်ား၏ လက္ခ်က္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ဗာတီကန္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ အီလ္ဖာတို ကိုတီဒီယာႏိုက "ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ ဗာတီကန္ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး တာစီဆီယို ဘာတိုနီအစား ေနာက္ထပ္ အတြင္းေရးမွဴးသစ္ကို ေတာင္းဆိုတာမ်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္ထုတ္လုိက္တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္"ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။ 


ဗာတီကန္နန္းေတာ္သည္ အတြင္းေရး ကိစၥမ်ားကို သိုသိပ္က်စ္လစ္စြာ ကိုင္တြယ္စီမံေလ့ ရွိေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားထံ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာျခင္းသည္ သိကၡာက်စရာ ျဖစ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္း ဘန္နဒစ္ (၁၆)၏ ရံုးခန္းထဲရွိ စားပြဲခံုမွ စာရြက္မ်ားပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အီတလီ မီဒီယာမ်ားက ယခုလို ဖြင့္ခ်ရန္ ႀကံစည္မႈသည္ ပိုမိုနက္ရိႈင္းေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ရွိေနဦးမည္ဟု ယူဆေနသည္။"ရဟန္းမင္းကို တင္ေျမွာက္ခြင့္ရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အဖြဲ႕တစ္ခုဟာ အတြင္းေရးမွဴး ရာထူးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းကို သူတို႔ထဲက ေရြးခ်ယ္တာမ်ိဳး ေနာက္တစ္ဆင့္ လွမ္းလာႏုိင္တယ္"ဟု လာရီပါဘလစ္ကာ သတင္းစာက သံုးသပ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဘာတိုနီသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အနီးစပ္ဆံုး မဟာမိတ္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ဗာတီကန္ ဘ႑ာတိုက္ကို အဓိက ႀကီးၾကပ္ တာ၀န္ယူထားသူ ျဖစ္သည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ဗာတီကန္၏ အခြန္ျပႆနာမ်ား၊ ယခင္က လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ကေလးသူငယ္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ရိုးရာကို ေစာင့္ထိန္းလိုသည့္ အယူသီး ပုန္ကန္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Source: AFP on GoogleNews

ေၾကာင္ခ်စ္တတ္လြန္းသူ ဇနီးကုိ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့သည့္ ခင္ပြန္း

                      ေၾကာင္ခ်စ္တတ္လြန္းသူ ဇနီးကုိ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့သည့္ ခင္ပြန္း 

ဇနီးျဖစ္သူ ေမြးထားသည့္ ေၾကာင္ေပါင္း အေကာင္(၅၅၀)ေၾကာင့္ လင္မယား ကြာရွင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သတင္းမ်ားက အမည္ေဖာ္မျပေသာ အစၥေရး ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးသည္ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ ကြာရွင္းခြင့္ ရလိုေၾကာင္း တရားရံုးထံ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎၏ဇနီးက အိမ္တြင္ ေမြးထားသည့္ ေၾကာင္ေပါင္း (၅၅၀)ကို ခြဲခြာရန္ ျငင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ဟု သိရသည္။

 ေၾကာင္မ်ားကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ဇနီးျဖစ္သူအေပၚ ၎၏ သည္းခံႏုိင္မႈ အတိုင္းအတာ ကုန္ဆံုးသြားၿပီဟုလည္း အဆိုပါ အမ်ိဳးသားက ရာဘီနီကယ္လ္ တရားရံုးသို႔ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေဂ်ရုဆလင္ထုတ္ Times of Israel သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ေၾကာင္မ်ားကို စိတ္ကုန္ေနေသာ အမ်ိဳးသားက မိမိသည္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ၀င္ရန္ပင္ ေျခခ်စရာ ေနရာမရွိေအာင္ ေၾကာင္မ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ ျပည့္ႏွက္ေနမႈအေပၚ စိတ္ကုန္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ အစာစားခ်ိန္တြင္ပင္ စားပြဲေပၚ တင္စားပါက ေၾကာင္မ်ား၏ လုယက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေလ့ ရွိေၾကာင္းလည္း တရားရံုးသို႔ တင္သြင္းေသာ ကြာရွင္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၎အေနျဖင့္ မီးဖိုခန္းထဲ၀င္၍ ခ်က္ျပဳတ္ရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဟု တရားရံုးသို႔ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ဟီးဘရူး ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ Maariv သတင္းစာက ေဖာ္ျပသြားသည္။

ေထာင္ျပည့္ကိန္း တစ္၀က္ေက်ာ္ရွိေသာ ေၾကာင္မ်ား ႀကီးစိုးထားသည့္ ေနအိမ္တြင္ ထိုသူ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ မရျခင္းမွာမူ ၎ကိုယ္တိုင္ ထုတ္မေျပာမီကတည္းက ပံုေဖာ္ စိတ္ကူးၾကည့္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ တရားရံုးက လင္မယားႏွစ္ဦး ျပန္လည္ ညွိႏိႈင္းရန္ ၾကား၀င္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဇနီးျဖစ္သူက ေၾကာင္မ်ားအစား ခင္ပြန္းႏွင့္သာ လမ္းခြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Source: UPI

မသီတာေထြး မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရမူကို မေက်နပ္ေသာ ရမ္းျဗဲလူထု ဆႏၵျပ

                   မသီတာေထြး မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရမူကို မေက်နပ္ေသာ ရမ္းျဗဲလူထု ဆႏၵျပ 

ဗလကၠာရ ျပဳက်င့္ခံရျပီး ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံလိုက္ရသည့္ မသီတာေထြး
ရမ္းျဗဲ လူထု ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႕သည္ မသီတာေထြး ဗလကၠာရ ျပဳက်င့္ခံရျပီး ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံလိုက္ရသည့္ အေပၚ မေက်နပ္သည့္ အတြက္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးထိ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

" ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ဘက္မွာ

တန္ဖိုးျမင့္လာသည့္ ျပင္ဦးလြင္ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ကို အာဏာပိုင္မ်ား ဖယ္ရွားခိုင္း

                  တန္ဖိုးျမင့္လာသည့္ ျပင္ဦးလြင္ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ကို အာဏာပိုင္မ်ား ဖယ္ရွားခိုင္း 


ေမလ ၃၀၊ ၂၀၁၂ ၊

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၈)၊ ၿမိဳ႕သစ္ ပေဒသာတြင္ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အေျခခ်ေနထုိင္လာသည့္ အိမ္ေျခ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္အား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဦးစီး႒ာန တုိ႕မွ ပုူးေပါင္း၍ ဖယ္ရွားခုိင္းလွ်က္ရွိသည္ဟု ရပ္ကြက္သားမ်ားက ေျပာသည္။

“ဒီလ(ေမလ)ကုန္ရင္ ရပ္ကြက္တစ္ခုလံုး ဖယ္ေပးရမယ္လုိ႕ေျပာတယ္၊ ဖယ္ေပးရရင္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲသြားမွာပါ”ဟု အဆုိပါရပ္ကြက္ေန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္းႏိုင္ငံရိွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း

                                  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုိင္းႏိုင္ငံရိွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔မနက္က ထုိင္းႏိုင္ငံ စမြတ္ဆခြန္ ခရိုင္၊ မဟာခ်ိဳင္မွာရိွတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ  ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ
နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျပီး အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


RFA
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိင္းႏိုင္ငံ စမြတ္ဆခြန္ ခရိုင္၊ မဟာခ်ိဳင္ရိွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အားေပးစကား ေျပာၾကားေနစဥ္။
 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကရေပမယ့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံ

ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေဒၚစု ေတြ႔ဆုံ အားေပး

                                ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေဒၚစု ေတြ႔ဆုံ အားေပး 


 
ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ထိုုင္းႏုုိင္ငံေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ႀကိဳဆိုုေနစဥ္။ (ေမလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၂။)
 

ထိုင္းႏုိ္င္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲနဲ႔ ေဘး ဒုကၡေတြကို ကူညီ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရး တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားသြားပါမယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိေပး ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရပိုင္ ခြင့္ေတြကို သိေအာင္လုပ္ၾကဖို႔နဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ဘယ္လိုရေအာင္ယူႏုိင္တယ္ဆိုတာ

ဒီပဲယင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ အလွူဒါန မႏၱေလးအန္အယ္လ္ဒီေတြ ျပဳလုပ္

                          ဒီပဲယင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ အလွူဒါန မႏၱေလးအန္အယ္လ္ဒီေတြ ျပဳလုပ္ ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ ေမ ၃၀ ဒီပဲယင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကို မႏၱေလးအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန ဦးစီး က်င္းပၿပီး အဲဒီေန႔က အသက္ေသဆံုးခဲ့ရသူေတြရဲ့မိသားစု၀င္ေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္လို႔

ထိုင္းနယ္စပ္မ်ဥ္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ေတာင္ပိုင္း ဝ ၿမိဳ႕သစ္တည္

                                     ထိုင္းနယ္စပ္မ်ဥ္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ေတာင္ပိုင္း ဝ ၿမိဳ႕သစ္တည္ 

သၽွမ္းျပည္သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း ပုံပါက်င္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အတြင္း ေတာင္ပိုင္း ဝ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေၿမ ေနာင္ဝဲန္းေက်းရြာ အား ၿမိဳ႕အဆင့္ တိုးျမင့္ရန္ ေတာင္ပိုင္း ဝ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္း ကေျပာပါသည္။
ဝ တပ္ဖြဲ႕စစ္သမီးမ်ား
ဝ တပ္ဖြဲ႕စစ္သမီးမ်ား

“ေမလဆန္းကတည္းက ၿမိဳ႕ဧရိယာအတြက္ေျမစညႇိလာတယ္။ ဖို႔တဲ့ေနရာကဖို႔၊ ရွင္းတဲ့ေနရာကရွင္းေပါ့။

လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္ မီးေလာင္မႈအျဖစ္မွန္မွာ အသတ္ခံထားရေသာ အေလာင္းကုိ မီးရႈိ႔မႈျဖစ္ေန

              လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္  မီးေလာင္မႈအျဖစ္မွန္မွာ အသတ္ခံထားရေသာ အေလာင္းကုိ  မီးရႈိ႔မႈျဖစ္ေန 


မီးေလာင္မႈကုိ သြားေရာက္ျငိမ္းသတ္ရာမွ လူသတ္မႈျဖစ္ရပ္တစ္ခု ေမလ ၃၀ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီခဲြခန္႔တြင္ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္ (၃)ရပ္ကြက္ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းၾကား အမွတ(၇၆)တတိယထပ္ညာဘက္ခန္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္လူသတ္မူ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္

                  ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္လူသတ္မူ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္


ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္တြင္ မုဒိမ္းက်င့္ လူသတ္မူ က်ဴးလြန္သူတရားခံ သံုးဦးကို ညတြင္းခ်င္း
 ရဲအဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဖမ္းမိသူ (၃) ဦးမွာ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ထရံ ကုလားရြာမွ ထက္ထက္(၂၃)ႏွစ္၊ ေရာ္ဖိ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္
လူယု (၂၁)ႏွစ္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕သံုးဦးစလံုးမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ထက္ထက္ဆိုသူ အား ရမ္းျဗဲျမိဳ႕တြင္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရသူမသီတာေထြးလက္၀တ္ လက္စား
မ်ားႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ၾကာင္း သိရသည္။ က်န္ႏွစ္ဦးအား ေက်ာက္ထရံေက်းရြာမွပင္ ယမန္ေန႕
 ညဥ္႕က ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“ တရားခံ သံုးဦးစလံုးကို မိပါျပီ။ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁ ရြာခန္႕က လူေတြေက်ာက္နီေမာ္ကို ခ်ီတက္လာျပီး
 ရဲစခန္းကို ၀ုိင္းျပီး ေတာင္းဆိုၾကတယ္။တရားခံေတြြကို ခ်က္ခ်င္း ေဖၚထုတ္ျပီး ရဲက ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု
ေက်ာက္နီေမာ္ ေဒသခံက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။

ယမန္ေန႕က ေက်ာက္နီေမာ္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁ ခန္႕ကေဒါသထြက္ေနေသာ ရခိုင္
 လူအုပ္ၾကီးသည္ ေက်ာက္နီေမာ္ ရဲစခန္းအား၀ိုင္း၀န္းလိုက္ၾကျပီး လူသတ္ တရားခံမ်ားကို
 အျမန္ဆံုး ဖမ္းဆီးအေရးယူေဖၚထုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

“ လူေပါင္း ၈၀၀ ကေန ၁၀၀၀ ထိ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ လူေတြက ေတာ္ေတာ့ကို ေဒါသ
ထြက္ေနၾကတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ရဲအဖြဲ႕က
မနည္း တားဆီးခဲ့ရတယ္။ မဟုတ္ရင္ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္ၾကီးက်ယ္သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု
သူက