Pages

Monday, November 11, 2013

သမၼတေအဗရာဟင္လင္ ကြန္းအားလုပ္ႀကံခဲ့ေသာ တရားခံေလးဦး၏ ႀကိဳးေပးသည့္ဓာတ္ပုံမ်ား ေလလံတင္

Photo: လင္ကြန္းကိုလုပ္ႀကံခဲ့ေသာ တရားခံေလးဦး၏ ႀကိဳးေပးသည့္ဓာတ္ပုံမ်ား ေလလံတင္
Monday, November 11, 2013 

သမၼတေအဗရာဟင္လင္ ကြန္းအား ပူးေပါင္းလုပ္ႀကံသတ္ ျဖတ္ရာတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားခံ ေလးဦးကို ႀကိဳးေပးစီရင္စဥ္က ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံေလး ပုံအား မယုံနိုင္ဖြယ္ရာပင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ဝႏွင့္ ေလ လံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

သမိုင္းဝင္ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္း တင္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ၁၈၆၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ရရက္က ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ အလက္ဇႏၵားဂါနာဆိုသူက ရိုက္ ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ႀကိဳးစင္တစ္ဝိုက္တြင္ စစ္သားမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားစုေဝးေနပုံကို သ႐ုပ္ ေဖာ္ထားေသာ ထိုဓာတ္ပုံမ်ားအား ပထမဆုံးဖိုတို ဂ်ာနယ္လစ္က နမူ နာမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားခဲ့ သည့္ဓာတ္ပုံမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

Swann Galleriesေလလံ ႐ုံတြင္ ဓာတ္ပုံေလးပုံအား ေလလံ တင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၂၀၀၀ဝႏွင့္ ၃၀၀၀ဝအ ၾကား ရရွိမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပူးေပါင္း လုပ္ႀကံရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ သည့္ လူးဝစ္ပါဝဲလ္၊ ေဒးဗစ္ဟာ ရိုး၊ ေဂ်ာ့ဂ်္အက္ဇာေရာ့ႏွင့္ ေမ ရီဆူရက္တို႔ကို ႀကိဳးေပးရာတြင္ ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေမရီဆူရက္သည္ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ႀကိဳး ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။

သမၼတလင္ကြန္းကို ပူးေပါင္း လုပ္ႀကံရာတြင္ပါဝင္သူ အမ်ိဳး သားခုနစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ဦးအပါအဝင္ ရွစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ႀကံရာတြင္ ပါဝင္က်ဴး လြန္မႈအတိုင္းအတာအရ အက္ ဇာေရာ့၊ ဟာရိုး၊ ပါဝဲလ္ႏွင့္ ဆူရက္ တို႔ ေလးဦးကိုသာ ႀကိဳးဒဏ္စီရင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကိဳးေပးရာတြင္ အနိ႒ာ႐ုံျမင္ကြင္းကို အမိအရ မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးခဲ့သူမွာ စေကာ့လူမ်ိဳး ဓာတ္ပုံဆရာအ လက္ဇႏၵားဂါနာျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။

Yangon Media Group

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
သမၼတေအဗရာဟင္လင္ ကြန္းအား ပူးေပါင္းလုပ္ႀကံသတ္ ျဖတ္ရာတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားခံ ေလးဦးကို ႀကိဳးေပးစီရင္စဥ္က ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံေလး ပုံအား မယုံနိုင္ဖြယ္ရာပင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ဝႏွင့္ ေလ လံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ဦးေန၀င္းေျမးႏွစ္ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သမၼတေပၚမူတည္ဟုဆို

Photo: ဦးေန၀င္းေျမးႏွစ္ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သမၼတေပၚမူတည္ဟုဆို
Monday, November 11, 2013

အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံေရးပုဒ္မျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဦးေန၀င္း ေျမးႏွစ္ဦး ဒီဇင္ဘာတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိမႈသည္ သမၼတေပၚမူတည္ေၾကာင္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံမွ စံုစမ္းသိရရွိသည္။

“ေကာ္မတီအေနနဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ကိုပဲ တင္ျပႏိုင္တာ လႊတ္ဖို႕က သမၼတေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္”ဟု လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးဘိုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီသည္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရးအတြက္ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို
စိစစ္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ၁၂၂/၁ျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ ဦးေန၀င္းေျမးႏွစ္ဦးကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္စိစစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္ရပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းမႈအဆင့္ဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူခံထားရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ဦးေန၀င္းေျမးႏွစ္ဦးသည္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႕ႏွစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ ဥပေဒရူ႕ေထာင့္အရ ပတ္သတ္မႈရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စိစစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္းမွတစ္ဆင့္ သမၼတထံ တင္ျပထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘိုၾကည္က ဆိုသည္။

“ မွ်တတဲ့တရားစီရင္ေရး ရခဲ့လားဆိုတာ စစ္ေဆးတယ္၊ မိသားစုထဲမွာဆိုလဲ ႏွစ္ေယာက္ပဲက်န္ခဲ့ေတာ့ ဘာလို႕ဒီႏွစ္ေယာက္ကို ခ်န္ထားတာလဲဆိုတာကို အစိုးရကိုေမးခြန္းထုတ္ေပးတာေပါ့၊ ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ေနခဲ့ၿ့ပီးၿပီလဲထည့္ထြက္တယ္၊ ေကာ္မတီအေနနဲ႕ တစ္ခုခုအေျဖျပန္ေပးမွာပါ၊ လႊတ္တာမလႊတ္တာ သမၼတနဲ႕ဆိုင္တယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းသည္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အက်ဥ္းက်ေနၿပီး ေထာင္အတြင္း သြားေရာဂါႏွင့္ ၀မ္းဗိုက္ေရာဂါ ခံစားေနရေၾကာင္း မိသားစုထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေအးေဇာ္၀င္းႏွင့္အတူ သား ဦးေအးေန၀င္း၊ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းႏွင့္ ဦးဇြဲေန၀င္းတို႕ကို ပုဒ္မ၁၂၂/၁ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သတ္က်မွတ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ေလးဦးကို ေထာင္ဒဏ္ တသတ္တကြ်န္းသို႕ ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္ေန႕တြင္ ဖခင္ ဦးေအးေဇာ္၀င္းႏွင့္ သားငယ္ ဦးဇြဲေန၀င္းသို႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ 

လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လက္ရွိစာရင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၄၇ဦး က်န္ရွိေနၿပီး ယင္းစာရင္းအတြင္း အဆိုပါ ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းတို႕ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းတြင္ ေထာက္လွန္းေရးေဟာင္းမ်ားလည္းမပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎တို႕ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးတိုးေက်ာ္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

အိမြန္ေက်ာ္
People Power

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံေရးပုဒ္မျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဦးေန၀င္း ေျမးႏွစ္ဦး ဒီဇင္ဘာတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိမႈသည္ သမၼတေပၚမူတည္ေၾကာင္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံမွ စံုစမ္းသိရရွိသည္။

ဖူးခက္ၿမိဳ႕အဝင္တြင္ အေဝးေျပးယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ျမန္မာကိုးဦး ဒဏ္ရာရ

Photo: ဖူးခက္ၿမိဳ႕အဝင္တြင္ အေဝးေျပးယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ျမန္မာကိုးဦး ဒဏ္ရာရ
Monday, November 11, 2013 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား စီးနင္း လိုက္ပါလာေသာ အေဝးေျပး ယာဥ္တစ္စင္းသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က ဖူးခက္ၿမဳိ႕အဝင္ ပတန္ (Patong) ေတာင္ေပၚ၌ တိမ္းေမွာက္သြားၿပီး ျမန္မာ ေက်ာင္းသားကိုးဦး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား ၂၇ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း Phuket Wan ခရီးသြားဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ရွိ Asian Institute of Technology (AIT) မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ရာ၏ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကို အေဝးေျပးယာဥ္ ေလးစီးျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ပတန္ ေတာင္တက္ခရီးတြင္ အရွိန္လြန္ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတိမ္းေမွာက္ခဲ့ေသာ ယာဥ္သည္ ေနာက္ဆုံးယာဥ္ ျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္ ၄၀ ေက်ာ္ လိုက္ပါလာခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကိုးဦး၊ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံသား ရွစ္ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ေလးဦး၊ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦး၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးႏွင့္ နီေပါ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးတို႔ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ရရွိသူ ၁၀ ဦးကို ဖူးခက္ၿမဳိ႕ရွိ Bangkok Hospital Phuket သို႔ လႊဲေျပာင္းထားသည္။

ယင္းဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားတြင္ ဦးေခါင္း ထိခိုက္သူ သုံးဦး၊ အတြင္းဒဏ္ရာ ရရွိသူ သုံးဦး ပါဝင္ၿပီး က်န္လူနာမ်ားမွာ ေျခေထာက္ ထိခိုက္မိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း Phuket Wan သတင္းဌာန ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
“ယာဥ္ေမာင္းကေတာ့ ကားကိုပဲ အျပစ္တင္ထားတယ္” ဟု ယင္းခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါလာေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဖူးခက္ကမ္းေျခ လမ္းခရီးတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈမ်ဳိး မၾကာခဏ ဆိုသလို ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

The Voice Weekly

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား စီးနင္း လိုက္ပါလာေသာ အေဝးေျပး ယာဥ္တစ္စင္းသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က ဖူးခက္ၿမဳိ႕အဝင္ ပတန္ (Patong) ေတာင္ေပၚ၌ တိမ္းေမွာက္သြားၿပီး ျမန္မာ ေက်ာင္းသားကိုးဦး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား ၂၇ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း Phuket Wan ခရီးသြားဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၀န္ႀကီးအသံုးစရိတ ္မ်ားေနတာစိစစ္္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပ

Photo: ၀န္ႀကီးအသံုးစရိတ ္မ်ားေနတာစိစစ္္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပ
Monday, November 11, 2013

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး နဲ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြအတြက္ လစာအျပင္ အသံုးစရိတ္နဲ႔ အေဆာင္အေယာင္စရိတ္ေတြ မ်ားေနတာကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ စိစစ္သင့္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မုိးက ဒီေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ေတြရဲ့ လစာေငြေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကို ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ဦးက ေဆြးေႏြးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီမွာ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စရိတ္ေတြကို စိစစ္သင့္တယ္လုိ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိးက အခုလိုေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။

“သာမန္အသံုးစရိတ္မွာ အင္မတန္မွ မ်ားျပားေနတာ ေတြ႕ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ပစၥည္း၊ လုပ္ခနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်ေငြ ဘတ္ဂ်က္မွာ က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္မရွိဘူး၊ ဒါေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အႀကံေပးတိုက္တြန္းတဲ့အဆိုမ်ဳိးကို လုပ္သင့္ပါတယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္၊ အဲဒီ သာမန္အသံုးစရိတ္ေနရာမွာလည္းပဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔စိစစ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ တိုက္တြန္းသင့္ပါတယ္လို႔ အႀကံဥာဏ္ျပဳပါတယ္”

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဆင့္မွာ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၉၆ ဦးရွိၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ သာမာန္အသုံးစရိတ္ေတြကလည္း မ်ားလြန္းေနတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးလစာကို အရင္က က်ပ္သိန္း ၃၀ အစား အခု ဥပေဒၾကမ္းမွာ က်ပ္ ၈ သိန္း သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လစာေငြကို အရင္က က်ပ္ ၃ သိန္းကေန အခု က်ပ္ ၆ သိန္းလို႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ တိုးျမွင့္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

RFA

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး နဲ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြအတြက္ လစာအျပင္ အသံုးစရိတ္နဲ႔ အေဆာင္အေယာင္စရိတ္ေတြ မ်ားေနတာကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ စိစစ္သင့္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မုိးက ဒီေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ပတ္တရားကမ္းေျခကMiss Grand International -Swimsuit ျပိဳင္ပြဲ

Photo

ပတ္တရားကမ္းေျခကMiss Grand International -Swimsuit ျပိဳင္ပြဲ.ဓာတ္ပံုေလးမ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္
ပါတယ္။

ဧရာဝတီျမစ္ လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဇုန္အတြင္း တရားမဝင္ ငါးဖမ္းေလွ စီးေရတိုး

Photo: ဧရာဝတီျမစ္ လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဇုန္အတြင္း တရားမဝင္ ငါးဖမ္းေလွ စီးေရတိုး
Monday, November 11, 2013 

ဧရာဝတီျမစ္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဇုန္အတြင္း တရားမဝင္ ငါးေရွာ့ခ္တိုက္ ဖမ္းသည့္ ေလွစီးေရမ်ား ပိုေတြ႕ရလာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မင္းကြန္းေဒသမွ ေက်ာက္ေျမာင္း ေဒသအၾကား မတၱရာႏွင့္ စဥ့္ကူး ၿမဳိ႕နယ္တို႔ရွိ ဧရာဝတီ ျမစ္အတြင္း ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဇုန္တြင္ ယခင္က ငါးေရွာ့ခ္တိုက္ ဖမ္းသည့္ ေလွေျခာက္စီးခန္႔ ရွိရာမွ လက္ရွိ ကိုးစီးခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ငါးေရွာ့ခ္တိုက္ ဖမ္းသျဖင့္ ငါးသယံဇာတမ်ား ျပဳန္းတီးႏိုင္သည့္အျပင္ ရွားပါးမ်ဳိးစိပ္ ျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

“ဧရာဝတီလင္းပိုင္က တံငါသည္ေတြ ၾကားမွာ ငါးဖမ္းေပးတဲ့ ဓေလ့ကို အသုံးခ်ၿပီးေတာ့ ေရွာ့ခ္တိုက္ ငါးဖမ္းတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖမ္းဆီးဖို႔ တာဝန္ရွိသူ မဟုတ္ေတာ့ ဒီလိုမလုပ္နဲ႔ ေျပာေပမယ့္လည္း ငါးလုပ္ငန္းကေတာင္ မဖမ္းတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဘာမွ လာမေျပာနဲ႔လို႔ ေျပာတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ဆိုသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အလိုက္ ငါးေရွာ့ခ္တိုက္ ဖမ္းဆီးသူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ မ်ဳိးတုံး ရွားပါး ေရေနသတၱဝါမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဌာနစု လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ ျပရင္းနဲ႔ ငါးေရွာ့တိုက္ ဖမ္းတာကို ကိုယ္တိုင္မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရေအာင္ ေခၚျပဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။ ဒါမွ စီမံခ်က္ခ် ဖမ္းဆီးႏိုင္ေအာင္ လို႔ပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

မင္းကြန္းေဒသႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းေဒသ အၾကား ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ေကာင္ေရ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ငါးပိုက္တိုး ဒဏ္ရာျဖင့္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ တစ္ေကာင္ ေသဆုံးခဲ့ကာ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဧရာဝတီ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လင္းပိုင္ေကာင္ေရ စာရင္းေကာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
ဧရာဝတီျမစ္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဇုန္အတြင္း တရားမဝင္ ငါးေရွာ့ခ္တိုက္ ဖမ္းသည့္ ေလွစီးေရမ်ား ပိုေတြ႕ရလာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

သရုပ္ေဆာင္၊ အဆုိေတာ္ ဝုိင္းစုခုိင္သိန္း ရဲ႕ မဂၤလာသတင္း

Photo: " ဝုိင္းစုခုိင္သိန္း ရဲ႕ မဂၤလာသတင္း"
Monday, November 11, 2013

သရုပ္ေဆာင္၊ အဆုိေတာ္ ဝုိင္းစုခုိင္သိန္းက ခ်စ္သူ ဥကၠာနဲ႔မၾကာမီလက္ထပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးမွာျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြး၊ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္မွာ ဘိသိက္မဂၤလာပြဲ၊ ညေနပုိင္းတြင္ ကန္ေတာ္ၾကီးပဲေလ့စ္ဟုိတယ္မွာ မဂၤလာညစာစားပြဲျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဝုိင္းစုတုိ႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ႕ Pre Wedding Photo မ်ားကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ရုိက္ကူးခဲ့ၾကပါတယ္။

Popular Journal

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
သရုပ္ေဆာင္၊ အဆုိေတာ္ ဝုိင္းစုခုိင္သိန္းက ခ်စ္သူ ဥကၠာနဲ႔မၾကာမီလက္ထပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဖူကူရွီမာ က ေလးမ်ားတြင္ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏွုန္း ျမင့္မား

Photo: ဖူကူရွိမာက ေကလးမ်ားတြင္ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏွုန္း ျမင့္မား
Monday, November 11, 2013 

ဂ်ပန္နိုင္ငံ ပစိဖိတ္ကမ္းရိုးတန္းေပၚမွာရွိတဲ့ ဖူကူရွီမာက သုေတသနပညာရွင္ေတြက အဲဒီက ေကလးေတြမွာ သိုင္းရိြဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမွုႏွုန္းဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုၿပီး ျမင့္မားေနတယ္ဆိုတာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ့ သိုင္းရိြဳက္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ေဟာင္းေတယာက္ေကတာ့ ဖူကူရွီမာက ကင္ဆာျဖစ္ပြားမွုေတြရဲ့ ေအရအတြက္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ျမန္ဆန္လာေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ ကင္ဆာအထူးကု ဆရာ၀န္ေတယာက္ေကတာ့ အဲဒီ ျမင့္မားလာမွုဟာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေအသးစိတ္ စစ္ေဆးရွာေဖြနိုင္မွုရဲ့ ရလဒ္ပဲ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူမွ အထိတ္တလန္႔ ျမဖစ္သင့္ပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

အသက္၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ယူတာကို အီကီေကတာ့ သူနာျပုက သူလည္ပင္းကို ရွာေဖြတဲ့ ကိရိယာသံုးၿပီးၿပီး စစ္ေဆးဖို႔ ႀကိုးစားတဲ့ အခါတိုင္း သူက ငိုယို ကန္ေက်ာက္ၿပီး ကုတင္ေပၚက ေလ်ာ့ခ် ဆင္းေျပးဖို႔ ႀကိုးစားေလ့ ရွိပါတယ္။

သူေအမ တုိမိုကိုကို အိကီက ယူတာနဲ႔ အသက္ ၄ ႏွစ္သမီး သူအမ ဆာကီကို သိုင္းရြိဳက္ ဂလင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔ ေခၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အနားက ဖူကူရွီမာ န်ဴကလီးယားစက္ရံုက ထြက္လာတာေတြကို ေၾကာက္ေနတယ္လုိ့ တုိမိုကိုကို အိကီက ေျပာပါတယ္။

“က်မက စိတ္ပူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ က်န္းမာၾကတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူတို႔ က်န္းမာေရးေကာင္းၾကတယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။”

န်ဴကလီးယား ေပ်ာ္က်မွု ျမဖစ္ခင္က က်န္းမာေရးတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြေအနနဲ႔ ဖူကူရွီမာက ေကလးေတြမွာ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမွွုကို ေကလး ၁ သန္းမွာမွ ၁ ေယာက္၊ ၂ ေယာက္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဘးသင့္မွု ျဖစ္ၿပီးကတည္းက ဖူကူရွီမာေဒသအစိုးရက ၾအကီးစား ေအသးစိတ္ စစ္ေဆး ၾကည့္ရွုမွု အစီအစဥ္တခုကို ေအကင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ေကလး ၂ သိန္းေလာက္ကို စစ္ေဆးရာမွာ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားတာ ေသခ်ာတဲ့ ေကလးက ၁၈ ေယာက္ ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျဖစ္ပြားတယ္လို႔ သံသယရွိတဲ့ ေကလးက ၂၅ ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။ ေမမွ်ာ္လင့္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္မားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာဂါနိုမွာ ရွိတဲ့  မတ္ဆူမိုတိုၿမို႔ရဲ့ ၿမို႔ေတာ္၀န္ အကီရ ဆူဂီနိုရဟာ ခ်ာနိုဘိုင္းလ္ ေဘးသင့္မွုျဖစ္ၾအပီးမွာ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္လာၾကတဲ့ ယူကရိန္းနဲ႔ ဘီလာ႐ုစ္က ေကလးေတြကို ၅ ႏွစ္ ၾကာ ျပုစု ကုေသပးခဲ့တဲ့ ေလးစားမွု ရရွိထားတဲ့ သိုင္းရြိဳက္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ ေတယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဖူကူရွီမာမွာ အခု ေက်နာ္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေကလးေတြရဲ့ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ေအရအတြက္က ေတာ္ေတာ္ ျမင့္မားေနပါတယ္။ ဖူကူရွီမာက ဆရာ၀န္ေတြေကတာ့ ဒီေလာက္ ေပၚလာတာ ျမမန္သင့္ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ သူတို႔ ဆိုလိုတာေကတာ့ ေမတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမွုနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူးလို႔ ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက ေတာ္ေတာ္ကို သိပၸံနည္းမက်တာဘဲဗ်။ ေနာက္ ေက်နာ္တို႔ လက္ခံနိုင္ေလာက္တဲ့ ေၾအကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ဘူးေလ။”

ဒါေပမယ့္ ၾတခားက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြေကတာ့ ဘာမွ ေၾကာက္စရာ မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

လန္ဒန္ အင္မ္ပီးရီးရဲလ္ေကာလိပ္က ကင္ဆာ ေမာ္လီက်ဴလာ ေရာဂါေဗဒ အထူးကုဆရာ၀န္ ပါေမာကၡ ဂ်ရယ္လ္ဒင္း ေထာမတ္စ္က “ဖူကူရွီမာၿပီးရင္ ဂ်ပန္မွာ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမွု ျမင့္လာနို္င္မလားလို႔ေတာ့ က်မ သံသယရွိတယ္” လုိ့ ေျပာပါတယ္။

သူက ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ န်ဴကလီးယား ေဘးသင့္မွုျဖစ္ၾအပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ဒဏ္သင့္ခံခဲ့ရသူေတြဆီက နမူနာေတြကို ေလ့လာေနတဲ့ ခ်ာနိုဘိုင္းလ္ တစ္ရွုးဘဏ္ကို ကူညီ တည္ေထာင္ေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူက ဖူကူရွီမာက ေကလးေတြၾကားမွာ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေနမွု ေမွ်ာ္လင့္တာ ထက္ ပိုျမင့္မားေနတာမွာ ရိုးရွင္းတဲ့ ေၾအကာင္းတခု ရွိမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ရွင္တို႔ ျပႆနာတရပ္ကို ရွာမယ္ဆိုရင္ အထူးၾသဖင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ တကယ္ လုပ္ေနတဲ့ မယံုၾကည္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ေအသးစိတ္က်တဲ့ နည္းပညာကို အသံုးျပုမယ္ဆိုရင္ တခုခုေတာ့ ရွင္တို႔ ေတြရပါလိမ့္မယ္။”

သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာကို ေစာေစာ စံုစမ္းစစ္ေဆးတာဟာ ေအရးၾအကီးဆံုး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကိုေတာ့ လူတိုင္းက ေသဘာာတူ ထားၾကပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒါက ေအစာပိုင္းအဆင့္ေတြမွာ ေတြ႕ရွိမယ္ဆိုရင္ အဲဒါကို ၾအမဲတမ္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ကုေသပးႏုိင္တာ မ်ားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဖူကူရွီမာက်န္းမာေရးဌာန တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြေကတာ့ ကိုယ္ေရး ေၾအကာင္းျပခ်က္ေတြ ျျပပီး ရိုးရိုး သိုင္းရြိဳက္ ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရသူေတြ ရဲ့ အသက္အရြယ္ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမွုကိုေတာင္ ျငင္းဆန္ၿပီး က်ိတ္လုပ္ေျနကပါတယ္။

ဒီ ေၾအခခံ အခ်က္အလက္ေတြကို ေမွ်၀ေပးဖို႔ ျငင္းဆန္မွုဟာ သိုင္းရြိဳက္ အထူးကု ဆရာ၀န္ အကီရ ဆူဂီနိုရရဲ့ သံသေယတြကို ပိုၿပီး တိုးမ်ား လာေစပါတယ္။

“ေက်နာ္ စိတ္ဆိုးေနတုန္းပဲဗ်။ ေက်နာ္ ထင္တယ္။ သူတို႔မွာ အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိတယ္ဗ်။ ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းတယ္ဗ်ာ။ သူတို႔ အဲဒါကို ဘာလို႔ ထုတ္ေမပးဘဲ ထားတာလဲ။”

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတာက သိုင္းရြိဳက္ေဒတာေတြပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသတြင္းက ေကလးေတြကို ေအသးစိတ္ စစ္ေဆးထားတယ္လို႔ ေၾအပာခံထားရတဲ့ ဖူကူရွီးမားပညာရွင္အုပ္စုရဲ့ အစပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားခဲ့တာာ ျဖစ္ပါတယ္။

န်ဴကလီးယားစက္ရံုက ထြက္လာတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ရဲ့ ေကလးေတြကို ထိခိုက္မွာ စိုးရိမ္ေနတဲ့ တုိမိုကိုကို အိကီလိုေကတာ့ ဒါဟာ ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ကိစၥတခုလို႔ ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔က က်မတို႔ကို အားလံုး ေျပာျပမယ္လို႔ မထင္ပါဘူးရွင္။ က်မေကတာ့ သူတို႔ ေျပာတာကို မယံုႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မ ေကလးေတြရဲ့ အနာဂတ္ကို စိတ္ပူေနရတာေပါ့။ အဲဒါက က်မကို စိတ္ဆင္းရဲပါတယ္။”

တုိမိုကိုကို အိကီရဲ့ ပူပင္ေၾကာင့္က်မွုေတြကို ထပ္ျဖည့္ေပးလိုက္တာေကတာာ့ သူရဲ့၄ ႏွစ္ သမီး ဆာကီရဲ့ သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းမွာ အရည္အိတ္ေတြ ေတြ႕ရွိလိုက္တာပါပဲ။

ကင္ဆာလို႔ ေသဘာထားလို႔ မေရသးေပမယ့္ အရည္အိတ္ေတြကို လေအတာ္မ်ားမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရပါလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ေအတာ္ၾကာ အထိလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV News

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
ဂ်ပန္နိုင္ငံ ပစိဖိတ္ကမ္းရိုးတန္းေပၚမွာရွိတဲ့ ဖူကူရွီမာက သုေတသနပညာရွင္ေတြက အဲဒီက ေကလးေတြမွာ သိုင္းရိြဳက္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမွုႏွုန္းဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုၿပီး ျမင့္မားေနတယ္ဆိုတာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

Miss Universe 2013 ျပိဳင္ပြဲ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိဳင္ခဲ႕ေသာ မိုးစက္၀ိုင္ အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

Photo

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
ရုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကို ျမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ Miss Universe 2013 ျပိဳင္ပြဲၾကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ မိုးစက္၀ုိင္ က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္မွာ အမိျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆာဘြဲ႕ပိုင္ရွင္အျဖစ္ သူေကာင္းျပဳခံရဖြယ္ ရွိေနသည့္ ဘက္ဟမ္း

Photo: ဆာဘြဲ႕ပိုင္ရွင္အျဖစ္ သူေကာင္းျပဳခံရဖြယ္ ရွိေနသည့္ ဘက္ဟမ္း
Monday, November 11, 2013

ႏွစ္သစ္ကူး ကာလတြင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည့္ (Sir)ဘြဲ႕အတြက္ လ်ာထားစာရင္းတြင္ အဂၤလန္ လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုး အသင္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းကို ၿဗိတိန္ ေတာ္ဝင္မိသားစုက အမည္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရွိရ

ဆာဘြဲ႕ပိုင္ရွင္အျဖစ္ သူေကာင္းျပဳခံရဖြယ္ ရွိေနသည့္ ဘက္ဟမ္း
ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္း အေနျဖင့္ ၿဗိတိန္နန္းတြင္း၏ သူေကာင္းျပဳ ခ်ီးျမွင့္မႈကို ခံရဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏွစ္သစ္ကူး ကာလတြင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည့္ (Sir)ဘြဲ႕အတြက္ လ်ာထားစာရင္းတြင္ အဂၤလန္ လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုး အသင္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းကို ၿဗိတိန္ ေတာ္ဝင္မိ သားစုက အမည္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အသက္(၃၈)ႏွစ္ရွိ ဘက္ဟမ္းသည္ ေပါင္စတာလင္ (၁၆၅)သန္းမွ် ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေနၿပီျဖစ္ၿပီး သူေကာင္းျပဳထုိက္သည့္ ဓနအင္အားေရာ၊ လူမႈဘဝ ျဖတ္သန္းမႈမ်ိဳးပါ ရွိႏွင့္ထားၿပီဟု နန္းတြင္းက ယူဆထားသည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အမည္စာ ရင္း ကို ယခုလကုန္တြင္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္ဟမ္းအေနျဖင့္ ေသခ်ာေပါက္ ပါဝင္ႏုိင္မည္ဟု သတင္းႀကီးလွ်က္ရွိသည္။

သူေကာင္းျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက "ဝင္ေငြေရာ၊ လူမႈဘဝ ပံုရိပ္ပါ အဆင့္ျမင့္မားသူေတြကို ပိုၿပီးျမင့္မားတဲ့ သူေကာင္းျပဳမႈမ်ိုး ျပဳလုပ္ႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အားကစား နယ္ပယ္မွာ ထူးခၽြန္ၿပီး ဝင္ေငြအမ်ားအျပား ရယူစုေဆာင္းႏိုင္တဲ့ ထူးခၽြန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ ဆိုပါေတာ့"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘက္ဟမ္းသည္ ၿဗိတိသွ် အိမ္ေရွ႕စံ မင္းသားဝီလ်ံႏွင့္လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိေနၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ အကယ္၍ ဘက္ဟမ္းသာ Sirဘြဲ႕ကို အမွန္တကယ္ ရရွိခဲ့ပါက ၎၏ဇနီးသည္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ ဗစ္တိုးရီးယားကလည္း Ladyအျဖစ္ သူေကာင္းျပဳ ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘက္ဟမ္းသည္ ေဘာလံုးနယ္ပယ္တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျပသႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ OBEဘြဲ႕ကိုလည္း ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

Planet Myanmar Network

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
ဆာဘြဲ႕ပိုင္ရွင္အျဖစ္ သူေကာင္းျပဳခံရဖြယ္ ရွိေနသည့္ ဘက္ဟမ္း
ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္း အေနျဖင့္ ၿဗိတိန္နန္းတြင္း၏ သူေကာင္းျပဳ ခ်ီးျမွင့္မႈကို ခံရဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်သြားမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾသစီေရာက္ ကခ်င္အဖြဲ႔မ်ား ႀကိဳမည္မဟုတ္ဟုဆုိ

RangonNewsDaily:: November . 11 .2013
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢ HIV/AIDS ပေပ်ာက္ေရးညီလာခံကို တက္ေရာက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကို ႀကိဳဆုိရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေရာက္ ကခ်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း ကခ်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ဟု ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။