Pages

Saturday, February 7, 2015

ေလးစားထိုက္တဲ႕သူ


Saturday :- 7 : February :- 2015
သူ့နာမည္က Liao Chien-Tsung။ ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုမွာ ေမြးဖြားၾကီးျပင္းလာတယ္။ Taiwan Airforce မွာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႕ အေသအလဲျကိုးစားခဲ့ရတယ္။ သူကေတာ့ မေန့က ပ်က္က်သြားတဲ့ TransAsia ေလေျကာင္းရဲ့ ေလယာဥ္မွဴးပါ။