Pages

Wednesday, May 22, 2013

"ဒါကဒီလုိ ဘယ္လုိျပင္မလဲ"

"ဒါကဒီလုိ ဘယ္လုိျပင္မလဲ"
================

သို႔
 
အယ္ဒီတာရွင့္
 
မည္သည့္ ေငြေၾကးတစ္စံု တစ္ရာမွ ေပးရန္မလို ဆိုတဲ့ စာတန္း ေအာက္ကေန ေငြေၾကးေတာင္းခံေနတဲ့ သူေတြအေၾကာင္းကို Popular News  ကေနတစ္ဆင့္ေျပာျပခ်င္လို႔ ဒီစာကို 
ေရးသားလိုက္ရတာပါ။
 
ကြၽန္မကေတာ့ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း တစ္ဦးပါ။ အလုပ္ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ဘန္ေကာက္ကို ၁ဝ ရက္ခရီးစဥ္ တစ္ခုသြားဖို႔ အေၾကာင္းဖန္ လာခ်ိန္မွာ ရန္ကင္းက ပတ္စ္ပို႔႐ံုးနဲ႔ ထိေတြဆက္ဆံရေတာ့တာ ပါပဲ။ အဲ့ဒီ႐ံုးမွာ ေပးေခ်ရမယ့္ ေငြေၾကး Amount  ကို စာကပ္ထားပါတယ္။ ပတ္စပို႔စာအုပ္လုပ္တာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၃၂ဝဝ သာ က်သင့္ပါတယ္ဆိုၿပီး 
ဗီႏိုင္းထုတ္ စာကပ္ထားတာပါ။ ကြၽန္မ ဖတ္မိသေလာက္ ဘဏ္ေပးသြင္းရမယ့္ေငြက က်ပ္ ၂ဝဝဝဝ၊ ဓာတ္ ပံု႐ိုက္၊ ေဖာင္ဖိုးက က်ပ္ ၃၂ဝဝ လို႔ေရးထားပါတယ္။ အဲ့ဒီစာေတြ ဖတ္ၿပီး ပတ္စပို႔ စလုပ္ဖို႔ဓာတ္ပံု႐ိုက္၊ ေဖာင္ဝယ္ခ်ိန္မွာ အပိုေငြ ေၾကးက စေပးရေတာ့တာပါပဲ။ အျပင္မွာ ေရးထားတဲ့က်သင့္ေငြမွာ က်ပ္ ၃၂ဝဝ ဆိုေပမယ့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ဖို႔ ေဖာင္ဝယ္ခ်ိန္မွာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၅ဝဝ ေတာင္းပါတယ္။ 

အဲ့ဒီမွာ အပိုေငြ က်ပ္ ၃ဝဝ ထြက္ ပါတယ္။ ေနာက္ ဘဏ္မွာ ေငြသြင္းရပါတယ္။ ေဖာင္ျဖည့္ၿပီး ေဖာင္စီေပးတဲ့သူေတြ ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ယူနီေဖာင္းဝတ္ေတြက စားပြဲတန္းလ်ားမွာ ထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ေဖာင္မစီတတ္ေတာ့ သူတို႔ က ေဖာင္စီေပးပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ေက်ာဘက္ ေခါင္းေပၚမွာ စာတမ္းတစ္ခု 
ကပ္ထားပါတယ္။ ေငြေၾကးေပးရန္မလိုတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့ ကြၽန္မေဖာင္စီခ က်ပ္ ၁ဝဝဝ ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ လိုအပ္တဲ့ မိတၱဴေတြ ဆြဲရပါတယ္။ မိတၱဴဆြဲေပးတဲ့ သူေတြကလည္း ယူနီ ေဖာင္း ဝတ္ေတြပါပဲ။ သူတို႔ေနာက္ဘက္နံရံမွာ မိတၱဴတစ္ေစာင္ ၂၅ က်ပ္လို႔ ကပ္ထားေပမယ့္သူတို႔ကေတာ့ တစ္ေစာင္ကို ၁ဝဝ က်ပ္ယူၾကပါတယ္။ 

ပတ္စပို႔ လုပ္ရတာ ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ မလုိတဲ့ ပံုစံ ၁၇၊ ၁၉ အဆင့္ေတြျဖဳတ္ လိုက္ၿပီေျပာေပမယ့္ အခုထိ ဟိုအခန္း၊ ဟိုေနရာ ေဖာင္ထပ္၊ ဟိုသြားတင္၊ ဒီဘက္ပို႔ေတြက အခုထိ ႐ႈပ္ေထြးေနတုန္းပါပဲ။ 

အဆင့္ဆင့္ျဖတ္ေက်ာ္ရမႈေတြက လည္းမ်ားပါတယ္။ ကြၽန္မ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ျဖတ္ရတိုင္းအိတ္ထဲ က ၅ဝဝ၊ ၁ဝဝဝ က်ပ္ ခုန္ထြက္ပါတယ္။ သူတို႔က အစိုးရဝန္ထမ္း ေတြ ျဖစ္သလို 
ကြၽန္မက ကုမၸဏီဝန္ထမ္းပါ။ ကြၽန္မ လစာက်ပ္ ၁၂ဝဝဝဝ ရသလို သူတို႔လည္း ကြၽန္မလစာေလာက္ရၾကပါတယ္။ အခုဆို အစိုးရေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ လစာဟာ ၉ ေသာင္းေလာက္လည္းရွိၾကပါတယ္။ ပတ္စပို႔လုပ္ရတဲ့ ေငြေၾကးဟာ ကုမၸဏီကစိုက္ထုတ္မေပးပါဘူး။ 

ကြၽန္မဘာသာ ကြၽန္မ ေပးေဆာင္ ရတဲ့အတြက္ ကြၽန္မလစာ က်ပ္ ၁၂ဝဝဝဝ နဲ႔ ပတ္စပို႔တစ္အုပ္ ၂၃၂ဝဝ က်ပ္ဟာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုပါပဲ။ အခုေတာ့ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးမွာ ထပ္ဆင့္ၿပီး အပိုေဆာင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထပ္ကုန္ရပါ တယ္။
 
တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မ ေပးေနရတဲ့ ဟိုေနရာ ၅ဝဝ၊ ဒီေနရာ ၁ဝဝဝ ဆိုတဲ့ ေငြဟာ တရားဝင္ အမွန္တကယ္ ေပးရတဲ့ ေငြလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားဝင္ဆိုလည္း တရားဝင္ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ေပးရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး အမ်ားျမင္သာေအာင္ မေၾကညာထားလို႔ မသိတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 
ဒါေၾကာင့္ တရားဝင္ေပးရတယ္ဆိုလည္း ဘာေၾကာင့္ဘယ္ လိုေပးရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ အျမင္ရွင္းေအာင္ ေၾကညာေပးသင့္ေၾကာင္း 
တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ဘန္ေကာက္သြားမည့္သူ တစ္ဦး


သို႔
အယ္ဒီတာရွင့္

မည္သည့္ ေငြေၾကးတစ္စံု တစ္ရာမွ ေပးရန္မလို ဆိုတဲ့ စာတန္း ေအာက္ကေန ေငြေၾကးေတာင္းခံေနတဲ့ သူ
ေတြအေၾကာင္းကိုPopular Newsကေနတစ္ဆင့္ေျပာျပခ်င္လို႔ဒီစာကို ေရးသားလိုက္ရတာပါ။ကြၽန္မကေတာ့
ကုမၸဏီဝန္ထမ္း တစ္ဦးပါ။ အလုပ္ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ဘန္ေကာက္ကို ၁ဝ ရက္ခရီးစဥ္ တစ္ခုသြားဖို႔ အေၾကာင္းဖန္
လာခ်ိန္မွာ ရန္ကင္းက ပတ္စ္ပို႔႐ံုးနဲ႔ထိေတြဆက္ဆံရေတာ့တာပါပဲ။အဲ့ဒီ႐ံုးမွာ ေပးေခ်ရမယ့္ ေငြေၾကးAmount
ကိုစာကပ္ထားပါတယ္။ပတ္စပို႔စာအုပ္လုပ္တာစုစုေပါင္းက်ပ္၂၃၂ဝဝ သာ က်သင့္ပါတယ္ဆိုၿပီး ဗီႏိုင္းထုတ္
စာကပ္ထားတာပါ။ 

မိတၳီလာအေရးအခင္း အစိုးရကိုင္တြယ္ပံု ေဒၚစု ေ၀ဖန္

မိတၳီလာအေရးအခင္း အစိုးရကိုင္တြယ္ပံု ေဒၚစု ေ၀ဖန္

သတင္းဌာန: ဗီြအိုေအ ျမန္မာ | May 22nd, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားေရးစနစ္ဟာ လြတ္လပ္မႈ မရွိဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ ျမန္မာ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသြားပါတယ္။

မိတၳီလာ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမွာ အစိုးရရဲ႕ ကိုင္တြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က တနလၤာေန႔က လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခုလို ေျပာခဲ့တာပါ။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ မေအးသႏၱာေက်ာ္ က တင္ျပထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ အဂၤါေန႔ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕မွာ မတ္လက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ မူဆလင္ေတြၾကား ဂိုဏ္းဂဏကြဲ တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခဲ့ရတာကို အဲ့ဒီလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းပြဲမွာ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာပါ။

အဲ့ဒီအမိန္႔ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္မွာ အခုလို ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

“ဒီအခ်ိန္မွာ က်မတို႔ ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ သြားေနၿပီဆိုၿပီးေတာ့ တကမၻာလံုးကို အတြင္တြင္ ေၾကညာေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တာမို႔ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ကိစၥမွန္သမွ် က်မတို႔ ေရွာင္ႏုိင္သေလာက္ ေရွာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မိတၳီလာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြအတြင္း ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈနဲ႔ မူဆလင္ေတြကို အဂၤါေန႔မွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်တဲ့ စီရင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သတင္းေထာက္ေတြကို သူ႔႐ံုးခန္းမွာ အခုလို ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာက အရမ္း လႊမ္းမိုးမႈ ရွိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာက လႊမ္းမုိးေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က ေျဖာင့္ရဲ႕လားဆုိတာ လံုး၀ ေျပာဖို႔ရာ ခက္သြားၿပီ။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က လြတ္လပ္မွသာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္မွာ။ မလြတ္လပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ မေျဖာင့္ႏုိင္ဘူး။”

မိတၳီလာ ပဋိပကၡအတြင္းမွာ ဗလီနဲ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ေနအိမ္အမ်ားအျပား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ခံခဲ့ရၿပီးေတာ့ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုလည္း မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒီ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေဒသခံ လူ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့လည္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ပြားခဲ့ရတာပါ။

ဒီျဖစ္ရပ္မွာ လံႈ႔ေဆာ္ ေသြးထုိးမႈ၊ မီး႐ိႈ႕မႈ၊ လူသတ္မႈေတြနဲ႔ သံသယရွိသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၇၄ ဦးကို အာဏာပိုင္ေတြက ဖမ္းဆီးထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ထိေတာ့ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ ၇ ဦးကိုပဲ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။


May 22nd, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕တရားေရးစနစ္ဟာ လြတ္လပ္မႈ မရွိဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနတယ္
လို႔ ျမန္မာ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသြားပါတယ္။

UWSA (ဝ) အဖြဲ႔မွထုတ္လုပ္ထားေသာမူးယစ္ေဆး ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ စံခ်ိန္တင္ ဖမ္းဆီးရမိ

UWSA (ဝ) အဖြဲ႔မွထုတ္လုပ္ထားေသာမူးယစ္ေဆး ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ စံခ်ိန္တင္ ဖမ္းဆီးရမိ
Wednesday, May 22, 2013

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ခမ္းခရိုင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကြန္ဒိုတစ္ခုအား စီးနင္းရွာေဖြရာတြင္ ဘတ္ သန္းေပါင္း (၁၅၀၀)ခန္႕ ရွိသည့္ စံခ်ိန္တင္ မူးယစ္ေဆးမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးတားဆီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆိုသည္။
မက္သမ္ဖက္တမင္းေဆးျပား (၄.၅)သန္း ႏွင့္ မက္သမ္ဖက္တမင္းခရစ္စတယ္ ၆၀-ကီလိုဂရမ္ စုစုေပါင္း ဘတ္သန္းေပါင္း (၁၅၀၀)ခန္႔တန္ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့သည္ဟု မူးယစ္ေဆးတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႕ရံုး( Office of the Narcotics Control Board- ONCB ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပြန္ဆာပတ္ ပြန္ခ်ာရြန္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ဘန္ခမ္းခရိုင္၊ ဖိုခယူလမ္းအတြင္းရွိ ပီရာဖိုခယူအိမ္ယာအခန္းအမွတ္ (၃၀၂) ႏွင့္ (၃၂၀) တို႕အား ဝင္ေရာက္ စီးနင္းရွာေဖြရာ အဝတ္အစားဘိရိုအတြင္း ဖြက္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး မသကၤာသူ ၃-ဦးျဖစ္သည့္ ဆုသီခ်ိဳင္းကာမာ ( ၂၂-ႏွစ္ )၊ ခယူပူ ( ၂၀- ႏွစ္ ) ႏွင့္ ၁၆-ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးတုိ႕ကို ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 အဆိုပါ မသကၤာသူ ၃-ဦးသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ငွားရမ္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးမ်ားသည္ (ဝ) အဖဲြ႕မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ၿပီး ခ်င္းရိုင္မွ ဘန္ေကာက္သို႔ သယ္ယူလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပြန္ဆာပတ္က ေျပာသည္။
ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ယမန္ေန႕ကလည္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေပၚမွ အဓိက မူးယစ္ဂိုဏ္း တစ္ခုအား ဖမ္းဆီး ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီး မသကၤာသူ တစ္ဦးထံမွ ဘတ္သန္း-၅၀ ခန္႕တန္ေသာ အဖိုးထိုက္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ ေျပာသည္ ။

ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ မူးယစ္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ကိုဆင္ ခ်ဴခ်ိဳင္း( ၃၁-ႏွစ္ ) ၏ ဇနီးသန္ယာပြမ္ ခနန္ခင္ ( ၃၆-ႏွစ္ ) ကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပြန္ဆာပတ္ ကေျပာၾကားပါသည္။

 ကေလာင္းဆမ္ဝါ ခရိုင္အတြင္း မစၥ သန္ယာပြမ္အားဖမ္းဆီးမႈ ႏွင့္အတူ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ က်ည္ဆန္ ၅၉-ေတာင့္၊ မက္သမ္ဖက္တမင္းအရည္ ၇၆-ပုလင္း၊ မူးယစ္ ႏွိမ္နင္းေရး ဗ်ဴရိုမွတ္ပုံတင္ ကတ္ျပား အတုတစ္ခု၊  မစၥတာကိုဆင္အမည္ပါ သတင္းေထာက္ကတ္တစ္ခုတို႕ျဖစ္သည္။

 ထို႕အတ ူရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ပထုမ္ ဌာနီခရိုင္အတြင္း မွ ဘဏ္စာရင္း ၁၃-ခုခဲြ အပ္ႏွံထားသည့္ ဘတ္ ၇-သန္း၊ အိမ္ ၃-လုံး ႏွင့္ ကားဂိုေဒါင္ တစ္လုံးတို႕ကိုလည္း သိမ္းဆီးခဲ့သည္။

 ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ မစၥတာကိုဆင္ ႏွင့္ သူ၏ မူးယစ္ဂိုဏ္းအတြင္းမွ အျခားမသကၤာသူအနည္းဆုံး ၁၀-ဦး ခန္႔အား ဆက္လက္ေျခရာခံစုံစမ္းလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပြန္ဆာပတ္ကပုိင္ဆိုင္မႈပစၥည္းဘတ္ သန္း-၁၀၀ ခန္႕ဆက္လက္ သိမ္းဆည္းရဦးမည္ဟု ခန္႕မွန္း ထားေၾကာင္း ႏွင့္ မစၥတာကိုဆင္၏ ဂိုဏ္းသည္ မူလကကေလာင္းတိုယီေစ်းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းေနရာမွ မင္ဘူရီခရိုင္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးေရာင္းရာမွ ရရွိေသာ ေငြမ်ားကို လူမ်ားငွာရမ္းကာ ေငြစာရင္းမ်ားဖြင့္ၿပီး သိမ္းဆည္းထားျခင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႕ေၾကာင္းကိုလည္းသိရသည္။

 မစၥတာကိုဆင္အား ဖမ္းဝါးရမ္းထုတ္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လာေရာက္ အဖမ္းခံသင့္ေၾကာင္း ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေျပာသည္။

Ref ;  ဘန္ေကာက္ပို႕စ္ သတင္းစာ ၂၂-၅-၂၀၁၃

ညႊန္႕ေအာင္ (ျမစ္မခ)

Wednesday, May 22, 2013

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ခမ္းခရိုင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကြန္ဒိုတစ္ခုအား စီးနင္းရွာေဖြရာတြင္ ဘတ္ သန္းေပါင္း (၁၅၀၀)ခန္႕ ရွိသည့္ စံခ်ိန္တင္ မူးယစ္ေဆးမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးတားဆီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အမိုးအကာအခက္အခဲ ႀကံဳေနရ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အမိုးအကာအခက္အခဲ ႀကံဳေနရ

Wednesday, May 22, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မဟာဆင္ မုန္တိုင္းကာလမွ စၿပီး ယေန႔အထိ မိုးဆက္တိုက္ ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ အမုိးအကာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက အမိုးအကာမ်ား ျပင္ခြင့္ မေပးျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ရန္ စရိတ္မရွိေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း အမိုးအကာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနၿပီး စခန္းအတြင္းရွိ အေဆာင္ ၁၀၀ နီးပါး ပ်က္စီးယိုယြင္း ေနေၾကာင္း ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘာဇာ ခရိုင္ တကၠနာၿမိဳ႕နယ္ ေလဒါေက်းရြာအနီးရွိ ေလဒါ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဒုကၡသည္ေရးရာ ေကာ္မတီ အဖြဲဝင္ ေဇာ္ေဖာ့က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ေဆာက္ထားတဲ့ ႏွစ္ကလည္း ၁၀ ႏွစ္နီးပါး ျဖစ္ေနၿပီဆုိေတာ့ အပ်က္အစီးေတြက မ်ားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရွိေနတဲ့ လူေတြက်ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ရွာႀကံၿပီး ျပင္ဆင္တာေတြ ရွိတယ္။ အဆိုးဆံုးက အလုပ္လုပ္မယ့္သူ မရွိတဲ့ မုဆိုးမ အေဆာင္ေတြေပါ့။ အခု အစိုးရက အေဆာင္ေတြကို ျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မေပးတာရယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ မရတာရယ္ေၾကာင့္ မျပင္ႏိုင္တာ” ဟု ေဇာ္ေဖာ့က ဆုိသည္။

ေလဒါ ဒုကၡသည္ စခန္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို Muslim Aid ႏွင့္ NGO Forum for Public Health အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕က ေရႏွင့္ ေဆးဝါးကုသမႈ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေကာ့စ္ဘာဇာ ခရိုင္ ဦကီယာၿမိဳ႕နယ္ ကူတူပါလန္ ေက်းရြာအနီးရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ မိသားစု ၈၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီး ဗလီ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူေနအိမ္ တခ်ိဳ႕ကို Action Contrela Faim (ACF) က ကူညီမႈ အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ ကုိယ္ထူကိုယ္ထသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေၾကာင္း စခန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ ႏူဒူေဟာက္က ေျပာသည္။

“မိသားစုေတြကလည္း မ်ားတယ္။ ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ တတ္ႏိုင္သူေတြက တဲေလးေတြျပင္တယ္။ လံုးဝ မတတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြက်ေတာ့ စုေပါင္းၿပီး ကူညီေပးရတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတာင္ ပလတ္စတစ္ အစုတ္အၿပဲေတြ၊ ျမက္ပင္ေတြ၊ ေကာက္ရိုးေတြနဲ႔ ဖာေထးၿပီး အမုိးအကာ လုပ္ေနၾကရတဲ့ မိသားစုေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ သူတို႔ တကယ့္ တကယ္ မိုးႀကီးလာရင္ မလံုႏုိင္ဘူး” ဟု ႏူဒူေဟာက္က ဆိုသည္။

ကူတူပါလန္ Register ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ေနာ္ယာပါရာ ဒုကၡသည္ စခန္းႏွစ္ခုကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) က ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ အျပည့္အစံုမဟုတ္သည့္ တိုင္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ကူညီပံ့ပိုးမ်ား ရရွိေၾကာင္း၊ ယခု မိုးရာသီ ေရာက္ရွိခ်ိန္ မတိုင္မီ ကတည္းက အမုိးအကာ တခ်ိဳ႕ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးထားေၾကာင္း ဒုကၡသည္ တဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ကူတူပါလန္ Register ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ေနာ္ယာပါရာ ဒုကၡသည္ စခန္းႏွစ္ခုကို UNHCR က ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ကူတူပါလန္ Unregister ဒုကၡသည္ စခန္းႏွင့္ ေလဒါ ဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခုကို UNHCR က ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိမွတ္ မျပဳသည့္အတြက္ NGO တခ်ိဳ႕ကသာ ေထာက္ပံ့မႈ အနည္းအက်ဥ္း ေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအနက္ UNHCR က အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ ဒုကၡသည္ စခန္း ၂ ခုမွ ဒုကၡသည္ သံုးေသာင္းေက်ာ္ကိုသာ UNHCR က ကူညီေနၿပီး က်န္ဒုကၡသည္ စခန္းႏွစ္ခုမွ ဒုကၡသည္ တသိန္း နီးပါးကို UNHCR က ကူညီခြင့္မရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ကူညီခြင့္မရျခင္းသည္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာဘက္ကို ျပန္ပို႔လုိျခင္းႏွင့္ ျမန္မာဘက္မွ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တြင္ ဆက္လက္ မတိုးပြားေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေကာ့စ္ဘာဇာ ၿမိဳ႕ထုတ္ Thedathbedath သတင္းစာ၏ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ အာလန္က ေထာက္ျပဖူးသည္။

“က်ေနာ္တို႔ မိုးရာသီကို ေၾကာက္ဆံုးပဲ။ အလုပ္လည္း ထြက္လုပ္လို႔ မရဘူး။ ထင္းရွာ ေရာင္းလို႔လည္း မရဘူး။ UNHCR ကလည္း မကူညီဘူးဆိုေတာ့ မိုးတြင္းေရာက္ရင္ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး၊ စားေရး၊ က်န္းမာေရးက အစ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ပိုမ်ားလာတာေပါ့” ဟု ကူတူပါလန္ Unregister ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဒုကၡသည္တဦးျဖစ္သူ ဆိုးရြတ္က ေျပာသည္။

irrawaddy

Wednesday, May 22, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မဟာဆင္ မုန္တိုင္းကာလမွ စၿပီး ယေန႔အထိ မိုးဆက္တိုက္ ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ အမုိးအကာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ေထာက္လုႏွင့္ဆမ္းဆိုအားကစားနည္းမ်ားအတြက္ တရုတ္သို႔ သြားေရာက္ေလ႔လာမည္

ေထာက္လုႏွင့္ဆမ္းဆိုအားကစားနည္းမ်ားအတြက္ တရုတ္သို႔ သြားေရာက္ေလ႔လာမည္ 

ေမလ (၂၂)ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဝူရူးအဖြဲ႕မွ အားကစားသမားအခ်ိဳ႕မွာ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ကစားနည္း (၂)မ်ိဳးအား  တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕သြားေရာက္ ၍ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ူရႈး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရွိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ၀ူဟန္ၿမိဳ႕သို႕ လာမည့္ ဇြန္လလယ္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ေလ့ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္လု ႏွင့္ ဆမ္းဆို ဟူေသာ ကစားနည္းမ်ား ကို ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

“ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ေန႔မွာတရုတ္ျပည္ကို သြားဖို႔တင္ထားပါ တယ္၊ေထာက္လု နဲ႔ ဆမ္းဆို အားကစားနည္း ႏွစ္မ်ဳိးအတြက္  ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီက နည္းျပ ႏွစ္ေယာက္၊ ေထာက္လု ကစားသမားက (၉) ဦး  ဆမ္းဆို အားကစားသမားက (၆)ဦး ေပါင္း (၁၇)ဦးသြားမွာပါ” ဟုု ျမန္မာနိုင္ငံ ဝူရွဴး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္း ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အားကစားနည္း (၂)မ်ိဳးကို တရုတ္ႏုိင္ငံသို႕ သြားေရာက္ေလ့ လာရျခင္းမွာ နည္းပညာဖလွယ္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေလ့လာသူ မ်ားကလည္း ဆီးဂိမ္းတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

“အခုေတာ့ ျမန္မာနည္းျပေရာ ၊ တရုတ္နည္းျပေတြနဲ႔ပါ  ပူးေပါင္းျပီးေလ႔ က်င့္ေနတယ္။ အခုသြားရမယ့္ သူေတြ က ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳ ရွိျပီး သားေတြ၊ ျပီးေတာ့သူတို႕က ဆီးဂိမ္းမွာျပိဳင္မယ့္သူေတြပါ”  ဟု နည္းျပ ဦးခင္စိုးက ေျပာသည္။

တရုတ္သို႕ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ရရွိႏိုင္ၿပီး အျခားေသာႏုိင္ငံမွ ကစားသမားမ်ား ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အျမင္သစ္မ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံသို႕ သြားေရာက္ေလ့လာမည့္ ကစားသမားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

“ ကြ်န္ေတာ္က အသက္(၅)ႏွစ္သားကတည္းက ဝူရွဴးစ ကစားခဲ့တာပါ၊ တရုတ္ကိုလည္း သြားဖူးပါတယ္။ တေခါက္နဲ႔တေခါက္ မတူညီတဲ့ အေတြ႔ အၾကံဳေတြ ရပါတယ္၊အေခါက္တိုင္းလည္း အေတြ႕ၾကံဳ အသစ္ေတြ ရပါတယ္”ဟု တရုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမည့္ ဝူရွဴးအားကစား သမား ကိုေအာင္စည္သူက ေျပာသည္။

တရုတ္တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ တရုတ္နည္းျပ(၄) ဦး ျမန္မာနည္းျပ(၃)ဦးတို႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ အဆိုပါ အားကစား သမားမ်ားကို စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လာမည့္ ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္း ၀ူရွဴး အငယ္တန္း အားကစား သမားမ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ေထာက္လု ႏွင့္ ဆမ္းဆို အားကစား သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ၀ူရူးအားကစားနည္းကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲၸ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။

ထက္ထက္(ျမစ္မခ)/ျမန္မာခရုိနီကယ္


ေမလ (၂၂)ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဝူရူးအဖြဲ႕မွ အားကစားသမားအခ်ိဳ႕မွာ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ကစားနည္း (၂)မ်ိဳးအား တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕သြားေရာက္ ၍ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ူရႈး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရွိရသည္။

မိုးရြာသြန္းၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္းေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားၿဖစ္ပြားေနတဲ႕ ၿမိဳ႕ရန္ကုန္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ ေန႕လည္ပိုင္းက မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေႀကာင္႕ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံ
မႈမ်ားၿဖစ္ပြားခဲ႕ေႀကာင္းသိရသည္။ လူဦးေရးထူထပ္လာၿခင္းႏွင္႕ အထပ္ၿမင္႕တိုက္မ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေန
ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိလႅာေရသြင္းေရထုပ္စနစ္မ်ားမွာ ၿပဳၿပင္ၿခင္းမရွိသၿဖင္႕ အမိႈက္သရိုက္မ်ားႏွင္႕ဆိုး
ရြားစြားပိတ္ဆိုးမႈမ်ားၿဖစ္ေနၿခင္းလဲၿဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဘဏ္တုိးႏႈန္းထက္ ထက္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းမည့္ Myanmar Microfinance Bank ယခုႏွစ္အတြင္း တည္ေထာင္မည္

လက္ရွိ ဘဏ္တုိးႏႈန္းထက္ ထက္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသက္သာမည့္ Myanmar Microfinance Bank (MMB) ကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း တည္ေထာင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း အသုိင္းအ၀ုိင္းထံမွ သတင္း
ရရွိသည္။လက္ရွိဗဟုိဘဏ္၏အတုိးႏႈန္းမွာတစ္ႏွစ္လွ်င္၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ား၏ အတုိးႏႈ
န္းမွာ အပ္ေငြအတုိးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၀န္
ေဆာင္ခ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံ ကမ္ခ်က္ကာ ကၽြန္းဆြယ္ ကမ္းလြန္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္

႐ုရွားႏုိင္ငံ ကမ္ခ်က္ကာ ကၽြန္းဆြယ္ ကမ္းလြန္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္
Wednesday, May 22, 2013

႐ုရွားႏုိင္ငံ ကမ္ခ်က္ကာ ကၽြန္းဆြယ္ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေမ ၂၁ ရက္ ေပက်င္း စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅ နာရီ ၅၅ မိနစ္က ျပင္းအား ပမာဏ ၆ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္ တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ေျမငလ်င္ ကြန္ရက္ ဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ငလ်င္သည္ ေျမျပင္အနက္ ၃၀ ကီလုိမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ ေျမာက္လတီ္ၱက်ဳ႕ ၅၂ ဒသမ ၅ ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ ေလာင္ဂ်ီက်ဳ႕ ၁၆၀ ဒသမ ၅ ဒီဂရီတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ေျမငလ်င္ ကြန္ရက္ ဌာနက အစီရင္ခံ စာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ျမ၀တီ

Wednesday, May 22, 2013

႐ုရွားႏုိင္ငံ ကမ္ခ်က္ကာ ကၽြန္းဆြယ္ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေမ ၂၁ ရက္ ေပက်င္း စံေတာ္
ခ်ိန္ နံနက္ ၅ နာရီ ၅၅ မိနစ္က ျပင္းအား ပမာဏ ၆ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္ တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ေျမငလ်င္ ကြန္ရက္ ဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္အုိေဆြးေႏြးပြဲ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ နမ္ဘီးယား တက္မည္

အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္အုိေဆြးေႏြးပြဲ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ နမ္ဘီးယား တက္မည္

ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး
ေႏြးပြဲသုိ႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အထူးအႀကံေပး မစၥတာ နမ္ဘီးယားတက္ေရာက္ မည္
ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လူ(၉၁)ဦး ေသဆံုးၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ကေလးငယ္ (၂၄)ဦးလည္း အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ အုိကလာဟုိးမား ေလဆင္ႏွာေမာင္း တုိက္ခတ္မႈ

Photo

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ အိုကလာဟိုးမားတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ေမႊ႕ယမ္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္အနည္းဆုံး လူ(၉၁)
ဦး ေသဆံုးၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ကေလးငယ္ (၂၄)ဦးလည္း အသက္ဆံုးရံႈး ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သတင္း
မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မိုးေလ၀သသတင္း Update: (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေမလ(၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၇း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္မုတ္သံုေလအားေကာင္းေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။ ယေန႕ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ေနရာစိတ္စိတ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲႏွင့္က်န္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္
တုိ႔တြင္ေနရာကြက္က်ားမုိးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏုိင္ျပီး၊မြန္ျပည္နယ္တြင္ေနရာကြက္၍မိုးၾကီးနိုင္ပါသည္။