Pages

Sunday, July 22, 2012

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္အမ်ားဆံုး ၁၀ ဦး ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ၌ ျမန္မာ တႏိုင္ငံလံုး 

အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိၿပီး အဆင့္ ၁  မွ ၁ဝ အထိ စာရင္းဝင္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအား 

ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းတြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရးဝန္ႀကီး

 ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

MBA ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳ အေတြ ့အၾကံဳ ရယူျခင္းေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ