Pages

Thursday, August 23, 2012

၀ါကၽြတ္ရင္ မဂၤလာေဆာင္မယ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ၿမန္မာ႕ရိုးရာ မဂၤလာ၀တ္စံုေလးမ်ား (ဓါတ္ပံု)

လွပသစ္လြင္ေသာ ၿမန္မာ႕ရိုးရာ မဂၤလာ၀တ္စံုေလးမ်ား

Picture frame (1)

Picture frame (2) 

Picture frame (3) 

Picture frame (4) 

Picture frame (5) 

Picture frame (6) 

Picture frame (7) 

Picture frame (8) 

Picture frame (9) 

Picture frame (10) 

Picture frame (11) 

Picture frame (12) 

Present by: ၿမန္မာ႕သားေကာင္း


0 comments:

Post a Comment